Πασχάλης Α. Γκαϊδατζής

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984. Το 2014 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από τον Ιανουάριο του 2015 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο ίδιο τμήμα με αντίκειμενο: “Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Μονάδων Διανεμημένης Πααραγωγής σε δίκτυα διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας”.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βελτιστοποίηση Διανεμημένης Παραγωγής
  • Συνεργασία Διανεμημένης Παραγωγής με Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

6 results
2019
[6]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas, G. Christoforidis and D. Labridis, "Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach", Energies, vol. 12, no. 7, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[5]A. Bouhouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal distributed generation placement problem for power and energy loss minimization", Power Systems, no. 9789811070556, 2018, pp. 215-251. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[4]K. Sgouras, A. Bouhouras, P. Gkaidatzis, D. Doukas and D. Labridis, "Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 11, no. 18, 2017, pp. 4626-4632. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]P. Gkaidatzis, D. Doukas, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation", International Journal of Sustainable Energy, vol. 36, no. 5, 2017, pp. 473-488. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, D. Doukas, K. Sgouras and D. Labridis, "Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 36-47. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[1]A. Bouhouras, K. Sgouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 78, 2016, pp. 445-454. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

1 result
2018
[1]A. S. Bouhouras, A. Tsiakalos, E. Emmanouil, G. C. Christoforidis, P. A. Gkaidatzis, D. P. Labridis, G. K. Papagiannis, "A UPSO based optimal BEVs charging for voltage quality improvement", 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 2018, pp. 1–6. [bibtex]