Παντελής Μπίσκας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ORCID Scopus Google Scholar

Ο Παντελής Μπίσκας γεννήθηκε στις Σέρρες στις 3 Μαρτίου 1977. Πήρε το δίπλωμα του  Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από το ΑΠΘ  το 1999. Το 2003 πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα  του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού επίσης από το Α.Π.Θ, με θέμα «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το 2005 τελείωσε το Post Doc σε θέματα Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ.

Από τις 01/03/2005 έως 15/07/2009 υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος, στη Διεύθυνση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Κατά την εργασία του στον ΔΕΣΜΗΕ ασχολήθηκε με τα κάτωθι: 

  • Λογιστική αποκλίσεων (accounting) και προγραμματισμός εισαγωγών/εξαγωγών στις διασυνδέσεις, επίλυση του ΗΕΠ και του Προγράμματος Κατανομής της ελληνικής αγοράς ΗΕ, εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης των διασυνδέσεων σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια βάση.
  • Συγγραφή σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Κλάδου ΗΕΠ του εγχειριδίου υπολογισμού οικονομικών μεγεθών των μονάδων παραγωγής, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣΣΗΕ). Το εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για την ανάπτυξη του τελικού Εγχειριδίου Μεταβλητού Κόστους.
  • Συγγραφή των Κανονισμών Εκχώρησης Δικαιωμάτων Χρήσης των Διασυνδέσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες (Auction Rules), οι οποίες εφαρμόζονται από το έτος 2007 στις διεθνείς διασυνδέσεις της Ελλάδας (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.desmie.gr).
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους γειτονικούς διαχειριστές (ESO-EAD, MEPSO, ATSO και TERNA), για τη ρύθμιση διαφόρων διμερών ζητημάτων (emergency contracts, Auction Rules, λειτουργία των αγορών ΗΕ, κ.α.).
  • Project διαμόρφωσης εξισώσεων ΗΕΠ: Υπήρξε βασικός συντελεστής στη διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης (Mixed-Integer Programming) επίλυσης του προβλήματος ΗΕΠ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΔΣΣΗΕ.
  • Project υλοποίησης της αγοράς ΗΕ: Υπήρξε εκπρόσωπος του ΔΕΣΜΗΕ για συνεργασία με τον Ανάδοχο (AREVA) για την τελική διαμόρφωση του αλγορίθμου επίλυσης του ΗΕΠ.
  • Project Εγχειριδίων (ανάλυσης των διεργασιών της αγοράς ΗΕ): Αποτέλεσε μέλος της ομάδας ελέγχου του έργου από πλευράς ΔΕΣΜΗΕ για το Εγχειρίδιο Μεταβλητού Κόστους (Cost Manual) και για το Εγχειρίδιο Αγοράς (Market Manual).
  • Αποτέλεσε εκπρόσωπος του ΔΕΣΜΗΕ στις συναντήσεις της ομάδας έργου που έχει στόχο τον εναρμονισμό των διαδικασιών εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης των διασυνδέσεων (Auction Rules) μεταξύ των χωρών Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία και Σλοβενία.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με επιστημονικό αντικείμενο «Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Στο ΤΗΜΜΥ διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρική Οικονομία» στο 9ο εξάμηνο , «Ανάλυση ΣΗΕ» και «Διαχείριση ΣΗΕ» στο 8ο εξάμηνο. Τέλος, διδάσκει το μάθημα «Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία» την ενότητα που σχετίζεται με Ηλεκτρική Οικονομία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Μπίσκα είναι στην ανάλυση και διαχείριση συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στα μοντέλα απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην τιμολόγηση υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

47 results
2018
[47]C. Simoglou, E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Probabilistic evaluation of the long-term power system resource adequacy: The Greek case", Energy Policy, vol. 117, 2018, pp. 295-306. [bibtex] [pdf] [doi]
[46]G. Dourbois, P. Biskas and D. Chatzigiannis, "Novel approaches for the clearing of the european day-ahead electricity market", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 6, 2018, pp. 5820-5831. [bibtex] [pdf] [doi]
[45]E. Bakirtzis, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Storage management by rolling stochastic unit commitment for high renewable energy penetration", Electric Power Systems Research, vol. 158, 2018, pp. 240-249. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[44]M. Sirvent, N. Kanelakis, B. Geißler and P. Biskas, "Linearized model for optimization of coupled electricity and natural gas systems", Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 5, no. 3, 2017, pp. 364-374. [bibtex] [pdf] [doi]
[43]I. Marneris, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Stochastic and deterministic Unit Commitment considering uncertainty and variability reserves for high renewable integration", Energies, vol. 10, no. 1, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[42]D. Chatzigiannis, P. Biskas and G. Dourbois, "European-Type Electricity Market Clearing Model Incorporating PUN Orders", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 261-273. [bibtex] [pdf] [doi]
[41]P. Biskas, I. Marneris, D. Chatzigiannis, C. Roumkos, A. Bakirtzis and A. Papalexopoulos, "High-level design for the compliance of the Greek wholesale electricity market with the Target Model provisions in Europe", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 323-341. [bibtex] [pdf] [doi]
[40]E. Bakirtzis, P. Biskas, "Multiple Time Resolution Stochastic Scheduling for Systems With High Renewable Penetration", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 2, 2017, pp. 1030-1040. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[39]A. Vlachos, P. Biskas, "An Integrated Intuitive Exchange-And Flow-Based Market Clearing Model", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 5, 2016, pp. 4076-4086. [bibtex] [pdf] [doi]
[38]A. Vlachos, G. Dourbois and P. Biskas, "Comparison of two mathematical programming models for the solution of a convex portfolio-based European day-ahead electricity market", Electric Power Systems Research, vol. 141, 2016, pp. 313-324. [bibtex] [pdf] [doi]
[37]C. Simoglou, E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal operation of insular electricity grids under high RES penetration", Renewable Energy, vol. 86, 2016, pp. 1308-1316. [bibtex] [pdf] [doi]
[36]I. Marneris, P. Biskas and E. Bakirtzis, "An Integrated Scheduling Approach to Underpin Flexibility in European Power Systems", IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 647-657. [bibtex] [pdf] [doi]
[35]G. Dourbois, P. Biskas, "A nodal-based security-constrained day-ahead market clearing model incorporating multi-period products", Electric Power Systems Research, vol. 141, 2016, pp. 124-136. [bibtex] [pdf] [doi]
[34]D. Chatzigiannis, G. Dourbois, P. Biskas and A. Bakirtzis, "European day-ahead electricity market clearing model", Electric Power Systems Research, vol. 140, 2016, pp. 225-239. [bibtex] [pdf] [doi]
[33]P. Biskas, N. Kanelakis, A. Papamatthaiou and I. Alexandridis, "Coupled optimization of electricity and natural gas systems using augmented Lagrangian and an alternating minimization method", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 80, 2016, pp. 202-218. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[32]P. Biskas, G. Bakirtzis and V. Chatziathanasiou, "Computation of strict long-run marginal cost for different HV consumers", Electric Power Systems Research, vol. 128, 2015, pp. 66-78. [bibtex] [pdf] [doi]
[31]E. Bakirtzis, C. Simoglou, P. Biskas, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration", Electric Power Systems Research, vol. 128, 2015, pp. 90-99. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[30]A. Vlachos, P. Biskas, "Embedding renewable energy pricing policies in day-ahead electricity market clearing", Electric Power Systems Research, vol. 116, 2014, pp. 311-321. [bibtex] [pdf] [doi]
[29]C. Simoglou, P. Biskas, S. Vagropoulos and A. Bakirtzis, "Electricity market models and RES integration: The Greek case", Energy Policy, vol. 67, 2014, pp. 531-542. [bibtex] [pdf] [doi]
[28]C. Simoglou, E. Kardakos, E. Bakirtzis, D. Chatzigiannis, S. Vagropoulos, A. Ntomaris, P. Biskas, A. Gigantidou, E. Thalassinakis, A. Bakirtzis, J. Catalão, "An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 38, 2014, pp. 415-427. [bibtex] [pdf] [doi]
[27]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "European electricity market integration with mixed market designs-Part II: Solution algorithm and case studies", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 466-475. [bibtex] [pdf] [doi]
[26]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "European electricity market integration with mixed market designs-Part I: Formulation", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 458-465. [bibtex] [pdf] [doi]
[25]E. Bakirtzis, P. Biskas, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Multiple time resolution unit commitment for short-term operations scheduling under high renewable penetration", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 149-159. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[24]A. Vlachos, P. Biskas, "Adjustable profile blocks with spatial relations in the day-ahead electricity market", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, 2013, pp. 4578-4587. [bibtex] [pdf] [doi]
[23]A. Vlachos, P. Biskas, "Demand response in a real-time balancing market clearing with pay-as-bid pricing", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 4, no. 4, 2013, pp. 1966-1975. [bibtex] [pdf] [doi]
[22]P. Biskas, D. Chatzigiannis, G. Dourbois and A. Bakirtzis, "European market integration with mixed network representation schemes", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, 2013, pp. 4957-4967. [bibtex] [pdf] [doi]
[21]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "Market coupling feasibility between a power pool and a power exchange", Electric Power Systems Research, vol. 104, 2013, pp. 116-128. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[20]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal self-scheduling of a dominant power company in electricity markets", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 43, no. 1, 2012, pp. 640-649. [bibtex] [pdf] [doi]
[19]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal self-scheduling of thermal units during commissioning", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, 2012, pp. 181-188. [bibtex] [pdf] [doi]
[18]G. Bakirtzis, P. Biskas and V. Chatziathanasiou, "Generation expansion planning by MILP considering mid-term scheduling decisions", Electric Power Systems Research, vol. 86, 2012, pp. 98-112. [bibtex] [pdf] [doi]
2011
[17]A. Vlachos, P. Biskas, "Simultaneous clearing of energy and reserves in multi-area markets under mixed pricing rules", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 4, 2011, pp. 2460-2471. [bibtex] [pdf] [doi]
[16]A. Vlachos, P. Biskas, "Balancing supply and demand under mixed pricing rules in multi-area electricity markets", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 3, 2011, pp. 1444-1453. [bibtex] [pdf] [doi]
[15]P. Biskas, A. Tsakoumis, A. Bakirtzis, A. Koronides and J. Kabouris, "Transmission loss allocation through zonal aggregation", Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 10, 2011, pp. 1973-1985. [bibtex] [pdf] [doi]
[14]P. Andrianesis, P. Biskas and G. Liberopoulos, "An overview of Greece's wholesale electricity market with emphasis on ancillary services", Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 8, 2011, pp. 1631-1642. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[13]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal self-scheduling of a thermal producer in short-term electricity markets by MILP", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 4, 2010, pp. 1965-1977. [bibtex] [pdf] [doi]
2008
[12]P. Biskas, P. Christodoulou, M. Pazarskis, M. Vogiatzoglou and A. Tsakoumis, "Renewable energy sources in the Greek power market: An analysis of policy and regulations", European Journal of Scientific Research, vol. 20, no. 3, 2008, pp. 688-698. [bibtex] [pdf]
2007
[11]P. Biskas, N. Ziogos and A. Bakirtzis, "Analysis of a monthly auction for financial transmission rights and flow-gate rights", Electric Power Systems Research, vol. 77, no. 5-6, 2007, pp. 594-603. [bibtex] [pdf] [doi]
2006
[10]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralised OPF of large multiarea power systems", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, 2006, pp. 99-105. [bibtex] [pdf] [doi]
[9]P. Biskas, N. Ziogos, A. Tellidou, C. Zoumas, A. Bakirtzis and V. Petridis, "Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, 2006, pp. 16-24. [bibtex] [pdf] [doi]
2005
[8]P. Biskas, A. Bakirtzis, N. Macheras and N. Pasialis, "A decentralized implementation of DC optimal power flow on a network of computers", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 1, 2005, pp. 25-33. [bibtex] [pdf] [doi]
[7]P. Biskas, P. Christodoulou and M. Pazarskis, "The restructuring of the electric energy market in Greece", WSEAS Transactions on Systems, vol. 4, no. 9, 2005, pp. 1581-1588. [bibtex] [pdf]
2003
[6]Y. Sood, N. Padhy, H. Gupta, A. Bakirtzis, P. Biskas, C. Zoumas, V. Petridis, "Discussion of "optimal power flow by enhanced genetic algorithm"", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, 2003, pp. 1219-1220. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]A. Bakirtzis, P. Biskas, "A decentralized solution to the DC-OPF of interconnected power systems", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, 2003, pp. 1007-1013. [bibtex] [pdf] [doi]
2002
[4]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralised congestion management of interconnected power systems", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 4, 2002, pp. 432-438. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]A. Bakirtzis, P. Biskas, "Decentralised DC load flow and applications to transmission management", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 5, 2002, pp. 600-606. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]A. Bakirtzis, P. Biskas, C. Zoumas and V. Petridis, "Optimal power flow by enhanced genetic algorithm", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 2, 2002, pp. 229-236. [bibtex] [pdf] [doi]
2001
[1]A. Bakirtzis, P. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris and M. Efstathiou, "Comparison of two methods for long-run marginal cost-based transmission use-of-system pricing", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 148, no. 5, 2001, pp. 477-481. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

38 results
2018
[38]E. Bakirtzis, I. Marneris, S. Vagropoulos, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Demand response management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration", 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies, SEST 2018 - Proceedings, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[37]G. Dourbois, P. Biskas, "A novel method for the clearing of a day-ahead electricity market with mixed pricing rules", 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[36]E. Bakirtzis, I. Marneris, D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Storage management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration", 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[35]I. Marneris, P. Biskas, "Short-term scheduling of power system flexibility to address real-time ramping requirements", 2016 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2016, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[34]G. Dourbois, P. Biskas, D. Chatzigiannis, A. Vlachos and A. Bakirtzis, "A nodal-based day-ahead market clearing with multi-period products and transmission security constraints", Proceedings of the 18th Mediterranean Electrotechnical Conference: Intelligent and Efficient Technologies and Services for the Citizen, MELECON 2016, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[33]E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "The impact of load-following reserve requirement levels on the short-term generation scheduling", 19th Power Systems Computation Conference, PSCC 2016, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[32]C. Simoglou, S. Vagropoulos, E. Bakirtzis, E. Kardakos, D. Chatzigiannis, P. Biskas, A. Bakirtzis, "Large-scale res integration in electricity markets: Challenges and potential solutions", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, vol. 2015-November, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[31]A. Ntomaris, E. Bakirtzis, D. Chatzigiannis, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Reserve quantification in insular power systems with high wind penetration", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, vol. 2015-January, no. January, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[30]I. Marneris, P. Biskas, "Integrated Scheduling Model for Central Dispatch systems in Europe", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[29]G. Dourbois, P. Biskas, "European market coupling algorithm incorporating clearing conditions of block and complex orders", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[28]D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Security-constrained nodal-based clearing of the European day-ahead electricity market formulated as a MILP model", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[27]E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Dynamic reserves quantification for variable time resolution scheduling", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[26]G. Dourbois, P. Biskas and A. Vlachos, "A new concept for the clearing of European Power Exchange day-ahead markets with complex orders", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[25]P. Biskas, N. Kanelakis, "Co-optimization of electricity day-ahead market and steady-state natural gas system using Augmented Lagrangian", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[24]E. Bakirtzis, A. Ntomaris, E. Kardakos, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "A unified unit commitment - Economic dispatch model for short-term power system scheduling under high wind energy penetration", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[23]C. Simoglou, P. Biskas, E. Bakirtzis, A. Matenli, A. Petridis and A. Bakirtzis, "Evaluation of the capacity credit of RES: The Greek case", 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[22]E. Kardakos, M. Alexiadis, S. Vagropoulos, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Application of time series and artificial neural network models in short-term forecasting of PV power generation", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[21]G. Dourbois, D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "European market integration with both physical and non-physical markets", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[20]D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "European electricity market integration under various network representations", Proceedings of IREP Symposium: Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, IREP 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[19]C. Baslis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Impact of natural gas supply, renewable penetration and demand trends on power system maintenance", 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[18]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal offering strategies in day-ahead electricity markets under uncertainty", IET Conference Publications, vol. 2012, no. 613 CP, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[17]P. Biskas, C. Simoglou, C. Zoumas and A. Bakirtzis, "Evaluation of the impact of IPPS on the Greek wholesale and retail electricity markets", Proceedings of the IASTED International Conference on Power and Energy Systems, EuroPES 2012, 2012, pp. 208-215. [bibtex] [pdf] [doi]
[16]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "Volume-coupling between a power pool and a power exchange", 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[15]C. Baslis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Price-based annual generation maintenance scheduling of a thermal producer", 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
2011
[14]A. Vlachos, P. Biskas, "Multi-area market clearing with complex pricing rules", 17th Power Systems Computation Conference, PSCC 2011, 2011. [bibtex] [pdf]
[13]C. Simoglou, P. Biskas, C. Zoumas and A. Bakirtzis, "Evaluation of the impact of RES integration on the Greek electricity market by mid-term simulation", 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011, 2011. [bibtex] [pdf] [doi]
[12]P. Biskas, G. Naziris, C. Simoglou, C. Zoumas and A. Bakirtzis, "Market design effects on private producers in Greece", 17th Power Systems Computation Conference, PSCC 2011, 2011. [bibtex] [pdf]
[11]C. Baslis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "A profit maximization model for a power producer in a pool-based energy market with cost recovery mechanism", 2011 8th International Conference on the European Energy Market, EEM 11, 2011, pp. 294-299. [bibtex] [pdf] [doi]
[10]P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Medium-Term Unit Commitment in a pool market", 2011 8th International Conference on the European Energy Market, EEM 11, 2011, pp. 461-466. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[9]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Effect of increased RES penetration on the system marginal price of the greek electricity market", 2010 7th International Conference on the European Energy Market, EEM 2010, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]P. Biskas, C. Baslis, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Coordination of day-ahead scheduling with a stochastic weekly unit commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units", 2010 IREP Symposium - Bulk Power System Dynamics and Control - VIII, IREP2010, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
[7]P. Andrianesis, G. Liberopoulos and P. Biskas, "Impact of emissions cost on the mid-term generation scheduling in the Greek Electricity Market", IET Conference Publications, vol. 2010, no. 572 CP, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
2009
[6]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "A MILP approach to the short term hydrothermal self-scheduling problem", 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the Future, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]N. Iliadis, P. Biskas, "Trading opportunities in the SEE", 2009 IEEE Power and Energy Society General Meeting, PES '09, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
2005
[4]P. Biskas, N. Ziogos, A. Tellidou, C. Zoumas, A. Bakirtzis, V. Petridis, A. Tsakoumis, "Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF", Proceedings of the 13th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems, ISAP'05, vol. 2005, 2005, pp. 510-515. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]P. Biskas, A. Bakirtzis, "A decentralized solution to the Security Constrained DC-OPF problem of multi-area power systems", 2005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech, 2005. [bibtex] [pdf] [doi]
2004
[2]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralised security constrained DCOPF of interconnected power systems", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 151, no. 6, 2004, pp. 747-754. [bibtex] [pdf] [doi]
2003
[1]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralized congestion management of interconnected power systems", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, vol. 38, 2003, pp. 362-365. [bibtex] [pdf]