Ιωάννα-Μυρτώ Χατζηγεωργίου

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα διδακτορικής διατριβής

Υποστηρικτικές δομές για τη συνεργατική διαχείριση ζήτησης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης ζήτησης συνεργατικών καταναλωτών. Το προτεινόμενο σύστημα θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για την εφαρμογή της διαχείρισης ζήτησης (μετρήσεις μεγεθών, μεταφορά και ασφάλεια δεδομένων μεγάλου όγκου, βελτιστοποίηση ζήτησης, τηλεχειρισμός κτλ.). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, καθώς και σε υλικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαχείριση από την πλευράς της ζήτησης
  • Έξυπνα μετρητικά συστήματα
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ελεύθερο υλικό και λογισμικό ανοιχτού-κώδικα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

2 results
2018
[2]I. Chatzigeorgiou, D. Manolas, T. Gkaragkouni and G. Andreou, "Demand Response in Greece: An Introductory Mobile Application", Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2018, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[1]G. Andreou, I. Chatzigeorgiou, "Open source hardware and software to support energy efficiency and Demand Response in LV installations", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]