Ελευθέριος Ο. Κόντης

Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ORCID Scopus Google Scholar

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 2007 και αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 2013 με γενικό μέσο όρο 8.09/10. Το Σεπτέμβριο του 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Ανάπτυξη δυναμικών ισοδύναμων μοντέλων μειωμένης τάξης με χρήση μετρήσεων για την ανάλυση έξυπνων δικτύων” στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό “Άριστα”.

Από το 2018 απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την περίοδο 2017 – 2018.

Είναι μέλος του ΤΕΕ και της ΙΕΕΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Δυναμική ανάλυση και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση ενεργών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνων δικτύων.
  • Έλεγχος και ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο με χρήση μετρήσεων.
  • Έλεγχος και βέλτιστη λειτουργία μονάδων διανεμημένης παραγωγής.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Περιοδικά

10 results
2019
[10]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, K. Malamaki and G. K. Papagiannis, "A Two-layer Control Strategy for Voltage Regulation of Active Unbalanced LV Distribution Networks", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 111, Oct. 2019, pp. 216-230. [bibtex] [pdf] [doi]
[9]E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano, G. M. Burt and G. K. Papagiannis, "Artificial-Intelligence Method for the Derivation of Generic Aggregated Dynamic Equivalent Models", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 34, no. 4, Jul. 2019, pp. 2947-2956. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]E. O. Kontis, G. A. Barzegkar-Ntovom, K. A. Staios, T. A. Papadopoulos and G. K. Papagiannis, "A Toolbox for Analyzing and Testing Mode Identification Techniques and Network Equivalent Models", Energies, vol. 13, no. 12, Jul. 2019 ([Toolbox]). [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[7]E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos and G. K. Papagiannis, "On the Applicability of Exponential Recovery Models for the Simulation of Active Distribution Networks", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 6, Dec 2018, pp. 3220-3222. [bibtex] [pdf] [doi]
[6]E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos and G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Dynamic Load Modeling Using the Vector Fitting Technique", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 1, Jan 2018, pp. 338-351. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A Coordinated Droop Control Strategy for Overvoltage Mitigation in Active Distribution Networks", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no. 5, Sep. 2018, pp. 5260-5270. [bibtex] [pdf] [doi]
[4]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, K. O. Oureilidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Power Flow of Islanded AC Microgrids: Revisited", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no. 4, Jul. 2018, pp. 3903-3905 ([Toolbox]). [bibtex] [pdf] [doi]
[3]E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos and G. K. Papagiannis, "Modal Analysis of Active Distribution Networks Using System Identification Techniques", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 100, Sep. 2018, pp. 365-378. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[2]T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, E. O. Kontis and G. K. Papagiannis, "Ringdown Analysis of Power Systems Using Vector Fitting", Electric Power System Research, vol. 141, Dec 2016, pp. 100-103. [bibtex] [pdf] [doi]
[1]T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, E. O. Kontis, P. N. Papadopoulos and G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Hybrid Approach for Ringdown Analysis of Power Systems", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 6, Nov. 2016, pp. 4435-4446 ([Toolbox]). [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

21 results
2019
[21]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, K. Malamaki and G. K. Papagiannis, "Power Flow of Islanded AC Microgrids", in 2019 IEEE Milano PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[20]V. Gjorgievski, A. I. Nousdilis, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. A. Barzegkar-Ntovom, S. Cundeva, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, "Sizing of Electrical and Thermal Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment - A Comparative Assessment", in 2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[19]G. A. Barzegkar-Ntovom, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "Performance Assessment of Electrical Storage on Prosumers via Pilot Case Studies", in 2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[18]E. O. Kontis, A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano, G. M. Burt, T. A. Papadopoulos, "Power Hardware-in-the-Loop Setup for Developing, Analyzing and Testing Mode Identification Techniques and Dynamic Equivalent Models", in 2019 IEEE Milan PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[17]M. H. Syed, E. Guillo-Sansano, E. O. Kontis, S. M. Blair, Y. Xu and G. M. Burt, "Data Driven Approach to Decentralized Control: A Primary Frequency Control Study", in 25th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED, 2019, pp. 1-6. [bibtex] [doi]
2018
[16]A. I. Nousdilis, A. A. Nikolaou, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis and G. K. Papagiannis, "A Sizing Method for Decentralized Energy Storage Systems Operating Under a Peak Shaving Control Strategy", in 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[15]A. I. Nousdilis, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis and G. K. Papagiannis, "Economic Assessment of Lithium-Ion Battery Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment", in 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[14]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis and I. P. Panapakidis, "Economic Viability of Residential PV Systems with Battery Energy Storage Under Different Incentive Schemes", in 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[13]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, A. S. Bouhouras, G. Georghiou, S. Afxentis, I. Papageorgiou, S. Veleva, M. Kacarska, V. Glamocanin, P. Kisyov, "Enhancing Storage Integration in Buildings With Photovoltaics (PV-ESTIA project)", in 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), pp. 1-5. [bibtex] [doi]
2017
[12]E. O. Kontis, I. S. Skondrianos, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos and G. K. Papagiannis, "Generic Dynamic Load Models Using Artificial Neural Networks", in 2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[11]E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano, G. M. Burt, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, "Development of Measurement-based Load Models for the Dynamic Simulation of Distribution Grids", in 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[10]E. O. Kontis, S. P. Dimitrakopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis and T. A. Papadopoulos, "Dynamic Equivalencing of Active Distribution Grids", in 2017 IEEE Manchester PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [doi]
2016
[9]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Effect of Load Modelling in Coordinated Active Power Curtailment of Distributed Renewable Energy Sources", in Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), pp. 1-8. [bibtex] [doi]
[8]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Long-term Evaluation of DRES Penetration in LV Networks Using Droop control Techniques", in 2016 IEEE PES Innov. Smart Grid Techn. Conf. Europe (ISGT-Europe), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[7]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Coordinated Phase-based Voltage Regulation in Active Unbalanced LV Distribution Networks", in 2016 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[6]E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis and T. A. Papadopoulos, "Modeling of Nonlinear Dynamic Power System Loads Using the Vector Fitting Technique", in 2016 51st International Universities Power Engineering Conference (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [doi]
2015
[5]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, D. Bozalakov, B. Meersman, T. L. Vandoorn, L. Vandevelde, "A Simulation Tool for Extended Distribution Grids With Controlled Distributed Generation", in 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[4]E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis and T. A. Papadopoulos, "Development of Measurement-based Generic Load Models for Dynamic Simulations", in 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [doi]
[3]T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, E. O. Kontis and G. K. Papagiannis, "Identification of Oscillatory Modes in Power System Responses via Vector Fitting", in International Conference on Power Systems Transients, 2015, pp. 1-7. [bibtex] [doi]
2014
[2]T. A. Papadopoulos, E. O. Kontis, P. N. Papadopoulos and G. K. Papagiannis, "System identification techniques for power systems analysis using distorted data", in Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2014), pp. 1-7. [bibtex] [doi]
[1]E. O. Kontis, K. S. Dimos, T. A. Papadopoulos, P. N. Papadopoulos and G. K. Papagiannis, "Comparison of Static and Dynamic Calculations of Short Circuit Currents in Distributed Generation Networks", in 2014 49th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [doi]

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

E7. 2018 – Σήμερα: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Μοντέλο προσομοίωσης έξυπνης γειτονιάς με χρήση μετρήσεων”, Επ. Υπεύθ. Επ. Καθ. ΔΠΘ Θ. Παπαδόπουλος. 

E6. 2018 – Σήμερα: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ενεργοποίηση βοηθητικών υπηρεσιών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – EASY-RES” , Επ. Υπεύθ. Αν. Καθ. ΑΠΘ Χ. Δημουλιάς. 

E5. 2018 – 2019: Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας”, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης. 

E4. 2017 – 2018: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταικά – PV-ESTIA“, Επ. Υπευθ. Καθ. Γρ. Παπαγιάννης.

Ε3. 2017 – 2018: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένς παραγωγής από φωτοβολταικά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους“, Επ. Υπευθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E2. 2014 – 2018: Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών”, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης.

E1. 2014 – 2016: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Αυξάνοντας τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής αναπτύσσοντας στρατηγικές ελέγχου και χρησιμοποιώντας επικουρικές υπηρεσίες – INCREASE“, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

Συμμετοχή σε Τεχνικές Μελέτες

Μ3. 2019: Συμμετοχή στο έργο “Διερεύνηση της σύνδεσης μεταλλικών θωρακίσεων στις καλωδιακές συνδέσεις μέσης τάσης αιολικών πάρκων – Φάση B”, Επ. Υπεύθ. Επ. Καθ. ΔΠΘ Θ. Παπαδόπουλος.

Μ2. 2019: Συμμετοχή στο έργο “Διερεύνηση της σύνδεσης μεταλλικών θωρακίσεων στις καλωδιακές συνδέσεις μέσης τάσης αιολικών πάρκων – Φάση Α”, Επ. Υπεύθ. Επ. Καθ. ΔΠΘ Θ. Παπαδόπουλος.

Μ1. 2018:  Συμμετοχή στο έργο “Διερεύνηση των απωλειών ενέργειας σε εσωτερικά ηλεκτρικά δίκτυα αιολικών πάρκων”, Επ. Υπεύθ. Επ. Καθ. ΔΠΘ Θ. Παπαδόπουλος.