Δημήτριος Λαμπρίδης

Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ORCID Scopus Google Scholar

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουλίου του 1958.

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1981. Έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 1989 (τίτλος διδακτορικής διατριβής: Επίλυση του μη γραμμικού προβλήματος των πολλών ρευματοφόρων αγωγών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων).

Από το 1982 έως το 2008 εργάστηκε αρχικά ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στη συνέχεια ως Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.

Από το 2008 είναι Καθηγητής και από το 2010 Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ίδιου τμήματος. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ. 

Έχει συγγράψει, μαζί με άλλους συγγραφείς, δυο επιστημονικά βιβλία και περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει επιβλέψει πλέον των 100 διπλωματικών εργασιών καθώς και 6 διδακτορικές διατριβές του ΤΗΜΜΥ.
Είναι κριτής στα περιοδικά:

 • ΙΕΕΕ Transactions on Power Delivery (IEEE Power Engineering Society)
 • ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems (IEEE Power Engineering Society)
 • IEEE Transactions on Magnetics (IEEE Magnetics Society)
 • IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility (IEEE Electromagnetic Compatibility Society)
 • IEEE Transactions on Smart Grid (IEEE Power & Energy Society)
 • IEE Proceedings – Generation, Transmission & Distribution (IEE)
 • International Journal for Numerical Methods in Engineering (John Wiley & Sons)
 • Simulation Modelling Practice and Theory (Elsevier)
 • International Journal of Electronics (Taylor & Francis)
 • COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (Emerald Engineering)
 • European Physical Journal – Applied Physics (Cambridge University Press)

Είναι μέλος του   ΤΕΕ, της   CIGRE καθώς και πρεσβύτερο μέλος του   IEEE.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη στάσιμη και στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας.
 • Προσομοίωση συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αυτοματοποίηση συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ανάλυση συζευγμένων ηλεκτρομαγνητικών και θερμοκρασιακών πεδίων.
 • Αριθμητικές μέθοδοι.
 • Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Επικοινωνίες μέσω γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Διανεμημένοι ενεργειακοί πόροι.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

67 results
2019
[67]G. Misyris, D. Doukas, T. Papadopoulos, D. Labridis and V. Agelidis, "State-of-Charge Estimation for Li-Ion Batteries: A More Accurate Hybrid Approach", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 34, no. 1, 2019, pp. 109-119. [bibtex] [pdf] [doi]
[66]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "On-line partial discharge monitoring system for underground MV cables – Part II: Detection and location", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 109, 2019, pp. 395-402. [bibtex] [pdf] [doi]
[65]V. Katsanou, M. Alexiadis and D. Labridis, "An ANN-based model for the prediction of internal lighting conditions and user actions in non-residential buildings", Journal of Building Performance Simulation, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[64]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas, G. Christoforidis and D. Labridis, "Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach", Energies, vol. 12, no. 7, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[63]K. Sgouras, D. Dimitrelos, A. Bakirtzis and D. Labridis, "Quantitative Risk Management by Demand Response in Distribution Networks", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 2, 2018, pp. 1496-1506. [bibtex] [pdf] [doi]
[62]D. Doukas, T. Papadopoulos, A. Chrysochos, D. Labridis and G. Papagiannis, "Multiphysics modeling for transient analysis of gas-insulated lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 6, 2018, pp. 2786-2793. [bibtex] [pdf] [doi]
[61]D. Doukas, A. Syrpas and D. Labridis, "Multiterminal DC Transmission Systems Based on Superconducting Cables Feasibility Study, Modeling, and Control", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 28, no. 4, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[60]A. Bouhouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal distributed generation placement problem for power and energy loss minimization", Power Systems, no. 9789811070556, 2018, pp. 215-251. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[59]K. Sgouras, A. Bouhouras, P. Gkaidatzis, D. Doukas and D. Labridis, "Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 11, no. 18, 2017, pp. 4626-4632. [bibtex] [pdf] [doi]
[58]G. Misyris, A. Marinopoulos, D. Doukas, T. Tengnér and D. Labridis, "On battery state estimation algorithms for electric ship applications", Electric Power Systems Research, vol. 151, 2017, pp. 115-124. [bibtex] [pdf] [doi]
[57]P. Gkaidatzis, D. Doukas, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation", International Journal of Sustainable Energy, vol. 36, no. 5, 2017, pp. 473-488. [bibtex] [pdf] [doi]
[56]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, D. Doukas, K. Sgouras and D. Labridis, "Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 36-47. [bibtex] [pdf] [doi]
[55]D. Doukas, A. Chrysochos, T. Papadopoulos, D. Labridis, L. Harnefors and G. Velotto, "Volume Element Method for Thermal Analysis of Superconducting DC Transmission Cable", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27, no. 4, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[54]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "Optimum transmitted power spectral distribution for broadband power line communication systems considering electromagnetic emissions", Electric Power Systems Research, vol. 140, 2016, pp. 958-964. [bibtex] [pdf] [doi]
[53]A. Bouhouras, K. Sgouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 78, 2016, pp. 445-454. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[52]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "Detection and location of high impedance faults in multiconductor overhead distribution lines using power line communication devices", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 6, no. 2, 2015, pp. 894-902. [bibtex] [pdf] [doi]
[51]A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Multi-objective planning tool for the installation of renewable energy resources", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 9, no. 13, 2015, pp. 1782-1789. [bibtex] [pdf] [doi]
[50]E. Bakirtzis, C. Simoglou, P. Biskas, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration", Electric Power Systems Research, vol. 128, 2015, pp. 90-99. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[49]A. Bouhouras, A. Milioudis and D. Labridis, "Development of distinct load signatures for higher efficiency of NILM algorithms", Electric Power Systems Research, vol. 117, 2014, pp. 163-171. [bibtex] [pdf] [doi]
[48]E. Bakirtzis, P. Biskas, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Multiple time resolution unit commitment for short-term operations scheduling under high renewable penetration", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 149-159. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[47]A. Milioudis, K. Syranidis, G. Andreou and D. Labridis, "Modeling of medium-voltage power-line communication systems noise levels", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 28, no. 4, 2013, pp. 2004-2013. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[46]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "Enhanced protection scheme for smart grids using power line communications techniques-Part II: Location of high impedance fault position", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no. 4, 2012, pp. 1631-1640. [bibtex] [pdf] [doi]
[45]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "Enhanced protection scheme for smart grids using power line communications techniques - Part I: Detection of high impedance fault occurrence", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no. 4, 2012, pp. 1621-1630. [bibtex] [pdf] [doi]
[44]A. Bouhouras, D. Labridis, "Influence of load alterations to optimal network configuration for loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 86, 2012, pp. 17-27. [bibtex] [pdf] [doi]
2011
[43]I. Papaioannou, M. Alexiadis, C. Demoulias, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Modeling and field measurements of photovoltaic units connected to LV grid. Study of penetration scenarios", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 26, no. 2, 2011, pp. 979-987. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[42]T. Papadopoulos, G. Papagiannis and D. Labridis, "A generalized model for the calculation of the impedances and admittances of overhead power lines above stratified earth", Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 9, 2010, pp. 1160-1170. [bibtex] [pdf] [doi]
[41]A. Bouhouras, A. Marinopoulos, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Installation of PV systems in Greece-Reliability improvement in the transmission and distribution system", Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 5, 2010, pp. 547-555. [bibtex] [pdf] [doi]
[40]A. Bouhouras, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 32, no. 5, 2010, pp. 530-538. [bibtex] [pdf] [doi]
[39]A. Bouhouras, G. Andreou and D. Labridis, "Feasibility study of the implementation of A.I. automation techniques in modern power distribution networks", Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 5, 2010, pp. 495-505. [bibtex] [pdf] [doi]
[38]A. Bouhouras, G. Andreou, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Selective automation upgrade in distribution networks towards a smarter grid", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 1, no. 3, 2010, pp. 278-285. [bibtex] [pdf] [doi]
2009
[37]T. Papadopoulos, G. Papagiannis and D. Labridis, "Wave propagation characteristics of overhead conductors above imperfect stratified earth for a wide frequency range", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 3, 2009, pp. 1064-1067. [bibtex] [pdf] [doi]
[36]K. Gouramanis, C. Demoulias, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Distribution of non-sinusoidal currents in parallel conductors used in three-phase four-wire networks", Electric Power Systems Research, vol. 79, no. 5, 2009, pp. 766-780. [bibtex] [pdf] [doi]
2008
[35]C. Demoulias, D. Labridis, P. Dokopoulos and K. Gouramanis, "Influence of metallic trays on the ac resistance and ampacity of low-voltage cables under non-sinusoidal currents", Electric Power Systems Research, vol. 78, no. 5, 2008, pp. 883-896. [bibtex] [pdf] [doi]
2007
[34]C. Demoulias, D. Labridis, P. Dokopoulos and K. Gouramanis, "Ampacity of low-voltage power cables under nonsinusoidal currents", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, no. 1, 2007, pp. 584-594. [bibtex] [pdf] [doi]
[33]I. Baxevanos, D. Labridis, "Implementing multiagent systems technology for power distribution network control and protection management", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, no. 1, 2007, pp. 433-442. [bibtex] [pdf] [doi]
[32]I. Baxevanos, D. Labridis, "Software agents situated in primary distribution networks: A cooperative system for fault and power restoration management", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, no. 4, 2007, pp. 2378-2385. [bibtex] [pdf] [doi]
[31]G. Andreou, D. Labridis, "Electrical parameters of low-voltage power distribution cables used for power-line communications", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, no. 2, 2007, pp. 879-886. [bibtex] [pdf] [doi]
[30]G. Andreou, D. Labridis, "Experimental evaluation of a low-voltage power distribution cable model based on a finite-element approach", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, no. 3, 2007, pp. 1455-1460. [bibtex] [pdf] [doi]
2006
[29]D. Tsiamitros, G. Christoforidis, G. Papagiannis, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Earth conduction effects in systems of overhead and underground conductors in multilayered soils", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 3, 2006, pp. 291-299. [bibtex] [pdf] [doi]
2005
[28]D. Tsiamitros, G. Papagiannis, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Earth return path impedances of underground cables for the two-layer earth case", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 20, no. 3, 2005, pp. 2174-2181. [bibtex] [pdf] [doi]
[27]G. Papagiannis, D. Tsiamitros, D. Labridis and P. Dokopoulos, "A systematic approach to the evaluation of the influence of multilayered earth on overhead power transmission lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 20, no. 4, 2005, pp. 2594-2601. [bibtex] [pdf] [doi]
[26]G. Christoforidis, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Inductive interference on pipelines buried in multilayer soil due to magnetic fields from nearby faulted power lines", IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 47, no. 2, 2005, pp. 254-262. [bibtex] [pdf] [doi]
[25]G. Christoforidis, D. Labridis and P. Dokopoulos, "A hybrid method for calculating the inductive interference caused by faulted power lines to nearby buried pipelines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 20, no. 2 II, 2005, pp. 1465-1473. [bibtex] [pdf] [doi]
2003
[24]D. Triantafyllidis, P. Dokopoulos and D. Labridis, "Parametric short-circuit force analysis of three-phase busbars - A fully automated finite element approach", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 18, no. 2, 2003, pp. 531-537. [bibtex] [pdf] [doi]
[23]G. Christoforidis, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Inductive interference calculation on imperfect coated pipelines due to nearby faulted parallel transmission lines", Electric Power Systems Research, vol. 66, no. 2, 2003, pp. 139-148. [bibtex] [pdf] [doi]
2002
[22]D. Triantafyllidis, D. Labridis, "A finite-element mesh generator based on growing neural networks", IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 13, no. 6, 2002, pp. 1482-1496. [bibtex] [pdf] [doi]
[21]I. Damousis, K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Combined fuzzy logic and genetic algorithm techniques - Application to an electromagnetic field problem", Fuzzy Sets and Systems, vol. 129, no. 3, 2002, pp. 371-386. [bibtex] [pdf] [doi]
2001
[20]I. Damousis, K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "A fuzzy logic system for calculation of the interference of overhead transmission lines on buried pipelines", Electric Power Systems Research, vol. 57, no. 2, 2001, pp. 105-113. [bibtex] [pdf] [doi]
2000
[19]D. Triantafyllidis, D. Labridis, "An automatic mesh generator for handling small features in open boundary power transmission line problems using artificial neural networks", Communications in Numerical Methods in Engineering, vol. 16, no. 3, 2000, pp. 177-190. [bibtex] [pdf] [doi]
[18]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "The influence of nonhomogeneous earth on the inductive interference caused to telecommunication cables by nearby AC electric traction lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 15, no. 3, 2000, pp. 1016-1021. [bibtex] [pdf] [doi]
[17]G. Papagiannis, D. Triantafyllidis and D. Labridis, "A one-step finite element formulation for the modeling of single and double-circuit transmission lines", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 15, no. 1, 2000, pp. 33-38. [bibtex] [pdf] [doi]
[16]D. Labridis, "Comparative presentation of criteria for adaptive finite-element mesh generation in multiconductor eddy-current problems", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 36, no. 1 PART 2, 2000, pp. 267-280. [bibtex] [pdf]
1999
[15]D. Triantafyllidis, G. Papagiannis and D. Labridis, "Calculation of overhead transmission line impedances a finite element approach", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 14, no. 1, 1999, pp. 287-293. [bibtex] [pdf] [doi]
[14]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Inductive interference caused to telecommunication cables by nearby AC electric traction lines. Measurements and FEM calculations", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 14, no. 2, 1999, pp. 588-594. [bibtex] [pdf] [doi]
[13]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "An artificial intelligence system for a complex electromagnetic field problem: Part II - Method implementation and performance analysis", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 35, no. 1 PART 2, 1999, pp. 523-527. [bibtex] [pdf]
[12]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "An artificial intelligence system for a complex electromagnetic field problem: Part I - Finite element calculations and fuzzy logic development", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 35, no. 1 PART 2, 1999, pp. 516-522. [bibtex] [pdf]
1998
[11]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Finite element computation of field and eddy currents of a system consisting of a power transmission line above conductors buried in nonhomogeneous earth", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 13, no. 3, 1998, pp. 876-882. [bibtex] [pdf] [doi]
[10]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Currents and voltages induced during earth faults in a system consisting of a transmission line and a parallel pipeline", European Transactions on Electrical Power, vol. 8, no. 3, 1998, pp. 193-199. [bibtex] [pdf]
1997
[9]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "The influence of multi-layer ground on the electromagnetic field of an overhead power transmission line in the presence of buried conductors", Electrical Engineering, vol. 80, no. 5, 1997, pp. 343-348. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Fuzzy logic for scaling finite element solutions of electromagnetic fields", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 33, no. 3, 1997, pp. 2299-2308. [bibtex] [pdf] [doi]
1996
[7]D. Labridis, P. Dokopoulos, "Electromagnetic forces in three-phase rigid busbars with rectangular cross-sections", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, no. 2, 1996, pp. 793-800. [bibtex] [pdf] [doi]
1994
[6]D. Labridis, V. Hatziathanassiou, "Finite Element Computation of Field, Forces and Inductances in Underground SF6 Insulated Cables Using a Coupled Magneto-Thermal Formulation", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 30, no. 4, 1994, pp. 1407-1415. [bibtex] [pdf] [doi]
1993
[5]V. Hatziathanassiou, D. Labridis, "Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables - Part 2: Calculation of ampacity and losses", Archiv für Elektrotechnik, vol. 76, no. 5, 1993, pp. 397-404. [bibtex] [pdf] [doi]
[4]V. Hatziathanassiou, D. Labridis, "Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables - Part 1: Finite element formulation", Archiv für Elektrotechnik, vol. 76, no. 4, 1993, pp. 285-292. [bibtex] [pdf] [doi]
1992
[3]D. Labridis, P. Dokopoulos, "Finite element computation of eddy current losses in nonlinear ferromagnetic sheaths of three-phase power cables", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 7, no. 3, 1992, pp. 1060-1067. [bibtex] [pdf] [doi]
1989
[2]D. Labridis, P. Dokopoulos, "Calculation of Eddy Current Losses in Nonlinear Ferromagnetic Materials", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 25, no. 3, 1989, pp. 2665-2669. [bibtex] [pdf] [doi]
1988
[1]D. Labridis, P. Dokopoulos, "Finite element computation of field, losses and forces in a three-phase gas cable with non-symmetrical conductor arrangement", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 3, no. 4, 1988, pp. 1326-1333. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

44 results
2018
[44]D. Raptis, P. Periandros, P. Gkaidatzis, A. Bouhouras and D. Labridis, "Optimal Siting of BESS in Distribution Networks under High PV Penetration", Proceedings - 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2018, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[43]S. Ntomalis, G. Nakas, P. Gkaidatzis, D. Labridis, A. Bouhouras and G. Christoforidis, "Optimal siting of BESS in distribution networks under high wind power penetration", 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[42]N. Michailidis, N. Bezas, G. Misyris, D. Doukas, D. Labridis and A. Marinopoulos, "Comparative analysis of online estimation algorithms for battery energy storage systems", 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISGT-Europe 2017 - Proceedings, vol. 2018-January, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[41]V. Katsanou, A. Adamou, M. Alexiadis and D. Labridis, "Co-Simulation of the Different Parameters Affecting Lighting Conditions and User Preferences in Working Environments", Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2018, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[40]J. Gonos, A. Kladas, D. Labridis, P. Mikropoulos, S. Koulouridis, E. Pyrgioti, G. Kyriacou, A. Safigianni, "Environmental Impact Analysis of Electric Power Lines", Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2018, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[39]D. Doukas, S. Kalpatsinidou and D. Labridis, "Multilevel converter topologies evaluation for superconducting DC transmission systems", 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISGT-Europe 2017 - Proceedings, vol. 2018-January, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[38]A. Bouhouras, A. Tsiakalos, E. Emmanouil, G. Christoforidis, P. Gkaidatzis, D. Labridis, G. Papagiannis, "A UPSO based optimal BEVs charging for voltage quality improvement", 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[37]A. Tsagkou, E. Doukas, D. Labridis, A. Marinopoulos and T. Tengner, "Stacking grid services with energy storage techno-economic analysis", 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[36]G. Misyris, T. Tengner, A. Marinopoulos, D. Doukas and D. Labridis, "Battery energy storage systems modeling for online applications", 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[35]V. Katsanou, A. Bouhouras and D. Labridis, "Measurement based methodology for the extraction of lighting user preferences in working environments", Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[34]D. Karadimos, A. Karafoulidis, D. Doukas, P. Gkaidatzis, D. Labridis and A. Marinopoulos, "Techno-economic analysis for optimal energy storage systems placement considering stacked grid services", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[33]P. Gkaidatzis, D. Doukas, D. Labridis and A. Bouhouras, "Comparative analysis of heuristic techniques applied to ODGP", Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[32]A. Bouhouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal application order of network reconfiguration and ODGP for loss reduction in distribution networks", Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[31]T. Papadopoulos, A. Chrysochos, D. Doukas, G. Papagiannis and D. Labridis, "Induced voltages and currents: Overview and evaluation of simulation models and methodologies", IET Conference Publications, vol. 2016, no. CP711, 2016. [bibtex] [pdf]
[30]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas and D. Labridis, "Optimal distributed generation placement problem for renewable and DG units: An innovative approach", IET Conference Publications, vol. 2016, no. CP711, 2016. [bibtex] [pdf]
[29]D. Doukas, P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "On reverse power flow modelling in distribution grids", IET Conference Publications, vol. 2016, no. CP711, 2016. [bibtex] [pdf]
[28]A. Bouhouras, C. Parisses, P. Gkaidatzis, K. Sgouras, D. Doukas and D. Labridis, "Energy loss reduction in Distribution Networks via ODGP", International Conference on the European Energy Market, EEM, vol. 2016-July, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[27]A. Milioudis, D. Labridis, "Modelling for on-line partial discharge monitoring on MV cables by using a modified Universal Line Model", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[26]D. Doukas, Z. Blatsi, A. Milioudis, D. Labridis, L. Harnefors and G. Velotto, "Damping of electromagnetic transients in a superconducting VSC transmission system", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[25]K. Sgouras, A. Birda and D. Labridis, "Cyber attack impact on critical Smart Grid infrastructures", 2014 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference, ISGT 2014, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[24]A. Bouhouras, G. Christoforidis, C. Parisses and D. Labridis, "Reducing network congestion in distribution networks with high DG penetration via network reconfiguration", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[23]E. Bakirtzis, D. Chatzigiannis, A. Ntomaris, C. Simoglou, P. Biskas, D. Labridis, A. Bakirtzis, "Determination of load-following reserves in power systems with high wind penetration: An application to the Greek power system", Proceedings - 2014 Power Systems Computation Conference, PSCC 2014, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[22]A. Milioudis, G. Andreou, V. Katsanou, K. Sgouras and D. Labridis, "Event detection for load disaggregation in Smart Metering", 2013 4th IEEE/PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, ISGT Europe 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[21]A. Bouhouras, T. Papadopoulos, G. Christoforidis, G. Papagiannis and D. Labridis, "Loss reduction via network reconfigurations in Distribution Networks with Photovoltaic Units Installed", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[20]A. Bouhouras, G. Andreou, A. Milioudis and D. Labridis, "Signature of residential low voltage loads", 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2012, Proceedings, 2012, pp. 89-94. [bibtex] [pdf] [doi]
[19]A. Bouhouras, K. Sgouras, A. Milioudis, V. Katsanou and D. Labridis, "Siting and sizing of Photovoltaic Systems subject to several parameters", 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2012, Proceedings, 2012, pp. 711-718. [bibtex] [pdf] [doi]
[18]A. Bouhouras, A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "Load signatures improvement through the determination of a spectral distribution coefficient for load identification", 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[17]G. Andreou, A. Symeonidis, C. Diou, P. Mitkas and D. Labridis, "A framework for the implementation of large scale Demand Response", 2012 International Conference on Smart Grid Technology, Economics and Policies, SG-TEP 2012, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
2011
[16]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "High impedance fault evaluation using narrowband power line communication techniques", 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011, 2011. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[15]A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "High impedance fault detection using power line communication techniques", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, 2010. [bibtex] [pdf]
2009
[14]I. Papaioannou, M. Alexiadis, C. Demoulias, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Modeling and measurement of small Photovoltaic systems and penetration scenarios", 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the Future, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
[13]A. Marinopoulos, A. Bouhouras, G. Peltekis, A. Makrygiannis and D. Labridis, "PV systems penetration and allocation to an urban distribution network: A Power Loss Reduction Approach", 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the Future, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
2008
[12]I. Papaioannou, A. Bouhouras, A. Marinopoulos, M. Alexiadis, C. Demoulias and D. Labridis, "Harmonic impact of small photovoltaic systems connected to the LV distribution network", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
[11]A. Marinopoulos, A. Bouhouras, I. Papaioannou, D. Labridis, M. Exioglou and A. Theodoridis, "Siting and installation of PV systems in Greece and their contribution in the reliability of the distribution network", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
[10]A. Bouhouras, A. Marinopoulos, I. Papaioannou, D. Labridis, C. Evaggelopoulou, L. Koutrouli, P. Dokopoulos, "Reliability improvement resulting from the integration of PV systems in the interconnected greek transmission system", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
2007
[9]G. Andreou, I. Dimoulkas, M. Mazneikou, T. Papadopoulos and D. Labridis, "Performance of commercially available residential PLC modems", 2007 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications, ISPLC'07, 2007, pp. 116-120. [bibtex] [pdf] [doi]
2005
[8]G. Papagiannis, D. Tsiamitros, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Direct numerical evaluation of earth return path impedances of underground cables", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 152, no. 3, 2005, pp. 321-327. [bibtex] [pdf] [doi]
[7]I. Baxevanos, D. Labridis, "20 KV power distribution grid protection: A multi-agent architecture for decentralized operation schemes", 2005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech, 2005. [bibtex] [pdf] [doi]
[6]G. Andreou, D. Labridis, "Simulation of a LV power distribution cable as communication medium - A finite element approach", 2005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech, 2005. [bibtex] [pdf] [doi]
2004
[5]G. Christoforidis, D. Labridis, P. Dokopoulos, N. Kioupis and G. Christoforidis, "Measurements and computations of inductive interference caused by three power transmission lines on a gas pipeline in a complex rights-of-way", Series on Energy and Power Systems, 2004, pp. 584-589. [bibtex] [pdf]
2003
[4]G. Papagiannis, D. Tsiamitros, G. Andreou, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Earth return path impedances of underground cables for the multi-layer case - A finite element approach", 2003 IEEE Bologna PowerTech - Conference Proceedings, vol. 3, 2003, pp. 1005-1011. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]G. Christoforidis, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Inductive interference of power lines on buried irrigation pipelines", 2003 IEEE Bologna PowerTech - Conference Proceedings, vol. 1, 2003, pp. 402-407. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]G. Andreou, D. Labridis and G. Papagiannis, "Modeling of low voltage distribution cables for powerline communications", 2003 IEEE Bologna PowerTech - Conference Proceedings, vol. 2, 2003, pp. 265-270. [bibtex] [pdf] [doi]
1998
[1]K. Satsios, D. Labridis and P. Dokopoulos, "The influence of nonhomogeneous earth on the inductive interference caused to telecommunication cables by nearby AC electric traction lines", Proceedings of International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP, vol. 1, 1998, pp. 369-375. [bibtex] [pdf] [doi]

Συγγράμματα

Sorry, no results for this query