Δημήτριος Ι. Δούκας

Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1985. Το 2009 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 2011 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μέχρι το 2012 εργάστηκε στο ABB Corporate Research Center στη Σουηδία.

Από το Φεβρουάριο του 2013 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με αντίκειμενο: “Έλεγχος υπεραγώγιμων διατάξεων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος και επίλυση συζευγμένου ηλεκτροθερμικού μοντέλου υπεραγώγιμου καλωδίου”.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάπτυξη μοντέλων κατάλληλων για την προσομοίωση υπεραγώγιμων καλωδίων.
  • Ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ευφυής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Δυναμική συμπεριφορά, ευστάθεια και μοντελοποίηση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Βελτιστοποίηση διανεμημένης παραγωγής.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

9 results
2019
[9]G. Misyris, D. Doukas, T. Papadopoulos, D. Labridis and V. Agelidis, "State-of-Charge Estimation for Li-Ion Batteries: A More Accurate Hybrid Approach", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 34, no. 1, 2019, pp. 109-119. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas, G. Christoforidis and D. Labridis, "Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach", Energies, vol. 12, no. 7, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[7]D. Doukas, T. Papadopoulos, A. Chrysochos, D. Labridis and G. Papagiannis, "Multiphysics modeling for transient analysis of gas-insulated lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 6, 2018, pp. 2786-2793. [bibtex] [pdf] [doi]
[6]D. Doukas, A. Syrpas and D. Labridis, "Multiterminal DC Transmission Systems Based on Superconducting Cables Feasibility Study, Modeling, and Control", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 28, no. 4, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[5]K. Sgouras, A. Bouhouras, P. Gkaidatzis, D. Doukas and D. Labridis, "Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 11, no. 18, 2017, pp. 4626-4632. [bibtex] [pdf] [doi]
[4]G. Misyris, A. Marinopoulos, D. Doukas, T. Tengnér and D. Labridis, "On battery state estimation algorithms for electric ship applications", Electric Power Systems Research, vol. 151, 2017, pp. 115-124. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]P. Gkaidatzis, D. Doukas, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation", International Journal of Sustainable Energy, vol. 36, no. 5, 2017, pp. 473-488. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, D. Doukas, K. Sgouras and D. Labridis, "Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 36-47. [bibtex] [pdf] [doi]
[1]D. Doukas, A. Chrysochos, T. Papadopoulos, D. Labridis, L. Harnefors and G. Velotto, "Volume Element Method for Thermal Analysis of Superconducting DC Transmission Cable", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27, no. 4, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

9 results
2019
[9]G. Misyris, D. Doukas, T. Papadopoulos, D. Labridis and V. Agelidis, "State-of-Charge Estimation for Li-Ion Batteries: A More Accurate Hybrid Approach", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 34, no. 1, 2019, pp. 109-119. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas, G. Christoforidis and D. Labridis, "Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach", Energies, vol. 12, no. 7, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[7]D. Doukas, T. Papadopoulos, A. Chrysochos, D. Labridis and G. Papagiannis, "Multiphysics modeling for transient analysis of gas-insulated lines", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 6, 2018, pp. 2786-2793. [bibtex] [pdf] [doi]
[6]D. Doukas, A. Syrpas and D. Labridis, "Multiterminal DC Transmission Systems Based on Superconducting Cables Feasibility Study, Modeling, and Control", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 28, no. 4, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[5]K. Sgouras, A. Bouhouras, P. Gkaidatzis, D. Doukas and D. Labridis, "Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 11, no. 18, 2017, pp. 4626-4632. [bibtex] [pdf] [doi]
[4]G. Misyris, A. Marinopoulos, D. Doukas, T. Tengnér and D. Labridis, "On battery state estimation algorithms for electric ship applications", Electric Power Systems Research, vol. 151, 2017, pp. 115-124. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]P. Gkaidatzis, D. Doukas, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation", International Journal of Sustainable Energy, vol. 36, no. 5, 2017, pp. 473-488. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, D. Doukas, K. Sgouras and D. Labridis, "Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 36-47. [bibtex] [pdf] [doi]
[1]D. Doukas, A. Chrysochos, T. Papadopoulos, D. Labridis, L. Harnefors and G. Velotto, "Volume Element Method for Thermal Analysis of Superconducting DC Transmission Cable", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27, no. 4, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]

Εθνικές Τεχνικές Επιθεωρήσεις με Κριτές

Τ1. Θ.Α. Παπαδόπουλος, Α.Ι. Χρυσοχός, Δ.Ι. Δούκας, Γ.Κ. Παπαγιάννης, Δ.Π. Λαμπρίδης, “Επαγόμενες Τάσεις και Ρεύματα σε Υπόγεια Καλώδια: Μεθοδολογίες Υπολογισμού και Μοντέλα Προσομοίωσης,” Μοντέρνα Τεχνική Επιθεώρηση, 2017. δεκτή προς δημοσίευση.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

E1. 2013-2016 Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών”, Κωδ. Έργου 87996, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης.

E2. 2013 Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Προηγμένες μέθοδοι ελέγχου υπεραγώγιμων δικτύων συνεχούς ρεύματος”, Κωδ. Έργου 90300, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Δ. Λαμπρίδης.

E3. 2014-2017 Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Προηγμένες μέθοδοι ελέγχου υπεραγώγιμων δικτύων συνεχούς ρεύματος”, Κωδ. Έργου 90863, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Δ. Λαμπρίδης.

E4. 2016-2017 Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Παροχή λογισμικού και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων ενέργειας, Κωδ. Έργου 93855, Επιστ. Υπεύθ. Α. Χρυσόπουλος.

Πατέντες

Π1. P. Bakas, S. Ahmed, M. Lazarczyk, R. Nalepa, A. Marinopoulos, D.I. Doukas, J. Sastry, “Method of controlling a solar power plant, a power conversion system, a DC/AC inverter and a solar power plant,” WO/2014/124672, August 21st 2014.

Π2. A. Marinopoulos, D.I. Doukas, J. Sastry, M. Lazarczyk, P. Bakas, S. Ahmed,  R. Nalepa, S. Ahmed, “Solar power plant, method of controlling a solar power plant and a DC/DC conversion system,” WO/2014/121826, August 14th 2014.