Γεώργιος Χ. Κρυωνίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης,  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ORCID Scopus Google Scholar

Γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο του νομού Κιλκίς το 1989. Το 2007 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. απ’ όπου και αποφοίτησε τον Απρίλιο του 2013 με γενικό μέσο όρο 8.99/10. Το 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από το 2018 απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

Υπήρξε υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2016-17) και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2017-18).

Είναι μέλος του ΤΕΕ και της ΙΕΕΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διανεμημένη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
  • Βέλτιστη λειτουργία σε έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

10 results
[10]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. A. Barzegkar-Ntovom, I. Panapakidis, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, "Impact of Policy Incentives on the Promotion of Integrated PV and Battery Storage Systems – A Techno-economic Assessment", IET Renew. Power Gener.. [bibtex] [pdf] [doi]
[9]G. C. Barzegkar-Ntovom, N. G. Chatzigeorgiou, A. I. Nousdilis, S. A. Vomva, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. E. Georghiou, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, "Assessing the Viability of Battery Energy Storage Systems Coupled with Photovoltaics Under a Pure Self-Consumption Scheme", Renew. Energy. [bibtex] [pdf] [doi]
2020
[8]G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A Two-Stage Solution to the Bi-Objective Optimal Voltage Regulation Problem", IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 11, no. 2, April 2020, pp. 928-937. [bibtex] [pdf] [doi]
[7]E. E. Pompodakis, G. C. Kryonidis and M. C. Alexiadis, "A Comprehensive Load Flow Approach for Grid-Connected and Islanded AC Microgrids", IEEE Trans. Power Syst., vol. 35, no. 2, March 2020, pp. 1143-1155. [bibtex] [pdf] [doi]
2019
[6]G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A new voltage control scheme for active medium-voltage (MV) networks", Elect. Power Syst. Res., vol. 169, Apr. 2019, pp. 53-64. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, K. Malamaki and G. K. Papagiannis, "A two-layer control strategy for voltage regulation of active unbalanced LV distribution networks", Int. J. Elect. Power Energy Syst., vol. 111, Oct. 2019, pp. 216-230. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[4]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, K. O. Oureilidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Power Flow of Islanded AC Microgrids: Revisited", IEEE Trans. Smart Grid, vol. 9, no. 4, July 2018, pp. 3903-3905. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A Coordinated Droop Control Strategy for Overvoltage Mitigation in Active Distribution Networks", IEEE Trans. Smart Grid, vol. 9, no. 5, Sep. 2018, pp. 5260-5270. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[2]G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A Nearly Decentralized Voltage Regulation Algorithm for Loss Minimization in Radial MV Networks With High DG Penetration", IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 7, no. 4, Oct 2016, pp. 1430-1439. [bibtex] [pdf] [doi]
[1]S. I. Gkavanoudis, K. O. Oureilidis, G. C. Kryonidis and C. S. Demoulias, "A Control Method for Balancing the SoC of Distributed Batteries in Islanded Converter-Interfaced Microgrids", Advances Power Electron., vol. 2016, 2016, pp. 1-11. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

17 results
2019
[17]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, K. Malamaki and G. K. Papagiannis, "Power flow of islanded AC microgrids", in 2019 IEEE Milano PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[16]G. A. Barzegkar-Ntovom, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "Performance Assessment of Electrical Storage on Prosumers via Pilot Case Studies", in 2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[15]V. Gjorgievski, A. I. Nousdilis, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. A. Barzegkar-Ntovom, S. Cundeva, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, "Sizing of Electrical and Thermal Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment - A Comparative Assessment", in 2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[14]I. S. Lamprianidou, T. A. Papadopoulos, G. C. Kryonidis, G. K. Papagiannis and A. S. Bouhouras, "Impact of Data-Driven Modelling Approaches on the Analysis of Active Distribution Networks", in 2019 54th Int. Universities Power Eng. Conf. (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[13]E. E. Pompodakis, G. C. Kryonidis and M. C. Alexiadis, "Medium Voltage to Low Voltage Load Flow Algorithm for Unbalanced Islanded Microgrids", in 2019 54th Int. Universities Power Eng. Conf. (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[12]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, A. S. Bouhouras, G. Georghiou, S. Afxentis, I. Papageorgiou, S. Veleva, M. Kacarska, V. Glamocanin, P. Kisyov, "Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics (PV-ESTIA project)", in 2018 IEEE Int. Energy Conf. (ENERGYCON), pp. 1-5. [bibtex] [pdf] [doi]
[11]G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A conceptual framework for energy loss minimization in meshed MV networks", in 2018 IEEE Int. Energy Conf. (ENERGYCON), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[10]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis and I. P. Panapakidis, "Economic Viability of Residential PV Systems with Battery Energy Storage Under Different Incentive Schemes", in 2018 IEEE Int. Conf. Envir. Elect. Eng. and 2018 IEEE Ind. Comm. Power Syst. Europe (EEEIC / I CPS Europe), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[9]A. I. Nousdilis, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis and G. K. Papagiannis, "Economic Assessment of Lithium-Ion Battery Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment", in 2018 20th Int. Symp. Elect. Appar. Tech. (SIELA), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]A. I. Nousdilis, A. A. Nikolaou, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis and G. K. Papagiannis, "A Sizing Method for Decentralized Energy Storage Systems Operating Under a Peak Shaving Control Strategy", in 2018 53rd Int. Universities Power Eng. Conf. (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[7]G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "A probabilistic evaluation of voltage control strategies in active MV networks", in 2017 52nd Int. Universities Power Eng. Conf. (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[6]G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Performance of solid-state transformers on voltage regulation of active distribution networks", in 2017 IEEE Manchester PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[5]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Effect of load modelling in coordinated active power curtailment of distributed renewable energy sources", in Med. Conf. Power Gener., Transm., Distrib. Energy Convers. (MedPower 2016), pp. 1-8. [bibtex] [pdf] [doi]
[4]G. C. Kryonidis, N. V. Theologou, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "An enhanced decentralized voltage regulation scheme for the reduction of tap changes in HV/MV transformers under high DG penetration", in 2016 IEEE PES Innov. Smart Grid Tech. Conf. Europe (ISGT-Europe), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Long-term evaluation of DRES penetration in LV networks using droop control techniques", in 2016 IEEE PES Innov. Smart Grid Techn. Conf. Europe (ISGT-Europe), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias and G. K. Papagiannis, "Coordinated phase-based voltage regulation in active unbalanced LV distribution networks", in 2016 51st Int. Universities Power Eng. Conf. (UPEC), pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[1]G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, D. Bozalakov, B. Meersman, T. L. Vandoorn, L. Vandevelde, "A simulation tool for extended distribution grids with controlled distributed generation", in 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

E8. 2019 – Σήμερα Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Μοντέλο προσομοίωσης έξυπνης γειτονιάς με χρήση μετρήσεων”, Επ. Υπεύθ. Επ. Καθ. ΔΠΘ Θ. Παπαδόπουλος.

E7. 2018 – Σήμερα Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ενεργοποίηση βοηθητικών υπηρεσιών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – EASY-RES“, Κωδ. Έργου 95623, Επ. Υπεύθ. Αν. Καθ. ΑΠΘ Χ. Δημουλιάς.

E6. 2018 – 2019 Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας”, Κωδ. Έργου 95358, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E5. 2017 – 2018 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά – PV-ESTIA“, Κωδ. Έργου 93440, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιαννής.

E4. 2017 – 2018 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους – StoRES“, Κωδ. Έργου 92830, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E3. 2014 – 2018 Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών”, Κωδ. Έργου 87996, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης.

E2. 2013 – 2016 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Αυξάνοντας τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής αναπτύσσοντας στρατηγικές ελέγχου και χρησιμοποιώντας επικουρικές υπηρεσίες – INCREASE“, Κωδ. Έργου 89123, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E1. 2014 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευρωπαϊκό βραβείο αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης σωφρονιστικών ιδρυμάτων – e-SEAP“, Κωδ. Έργου 85805, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.