Αναστάσιος Μπακιρτζής

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ORCID Scopus Google Scholar

Γεννήθηκε το 1956 στις Σέρρες. Έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1979, και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της πολιτείας της Γεωργίας των Η.Π.Α. (Georgia Institute of Technology), το 1981 και 1984 αντίστοιχα.

Το 1985 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ, όπου, από το 2002, κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Από το 1999 μέχρι το 2004 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του ΑΠΘ με έδρα την Κοζάνη. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ. Από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας  του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ.

Έχει συγγράψει ένα επιστημονικό βιβλίο και περισσότερα από 150 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού ΙEEE Transactions on Power Systems και κριτής σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά της περιοχής των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταξύ των οποίων τα ΙEEE Transactions on Power Systems, ΙEEE Transactions on Energy Conversion, IEE Proceedings / Generation-Transmission-Distribution, και International Journal of Electrical Power & Energy Systems.

Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε., της CIGRE, και Fellow του IEEE.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λειτουργία, Σχεδιασμός και Οικονομική Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (σχεδιασμός αγοράς, διαχείριση μεταφοράς, στρατηγικές προσφορών, ανάλυση κινδύνου)
  • Εφαρμογές θεωρίας βελτιστοποίησης στα ενεργειακά συστήματα
  • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στα ενεργειακά συστήματα
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διανεμημένη Παραγωγή

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

110 results
2019
[110]J. Catalão, P. Siano, J. Contreras, G. Chicco, O. Erdinc, M. Masoum, J. Aghaei, F. Wang, F. Li, A. Bakirtzis, M. Parvania, "Guest editorial: Demand side management and market design for renewable energy support and integration", IET Renewable Power Generation, vol. 13, no. 6, 2019, pp. 801. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[109]C. Simoglou, E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Probabilistic evaluation of the long-term power system resource adequacy: The Greek case", Energy Policy, vol. 117, 2018, pp. 295-306. [bibtex] [pdf] [doi]
[108]K. Sgouras, D. Dimitrelos, A. Bakirtzis and D. Labridis, "Quantitative Risk Management by Demand Response in Distribution Networks", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 2, 2018, pp. 1496-1506. [bibtex] [pdf] [doi]
[107]N. Paterakis, M. Gibescu, A. Bakirtzis and J. Catalao, "A Multi-Objective Optimization Approach to Risk-Constrained Energy and Reserve Procurement Using Demand Response", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 4, 2018, pp. 3940-3954. [bibtex] [pdf] [doi]
[106]E. Bakirtzis, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Storage management by rolling stochastic unit commitment for high renewable energy penetration", Electric Power Systems Research, vol. 158, 2018, pp. 240-249. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[105]S. Vagropoulos, G. Balaskas and A. Bakirtzis, "An investigation of plug-in electric vehicle charging impact on power systems scheduling and energy costs", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 3, 2017, pp. 1902-1912. [bibtex] [pdf] [doi]
[104]N. Paterakis, A. Sánchez De La Nieta, A. Bakirtzis, J. Contreras and J. Catalão, "Effect of Risk Aversion on Reserve Procurement With Flexible Demand Side Resources From the ISO Point of View", IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 8, no. 3, 2017, pp. 1040-1050. [bibtex] [pdf] [doi]
[103]A. Ntomaris, A. Bakirtzis, "Optimal Bidding of Hybrid Power Stations in Insular Power Systems", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 5, 2017, pp. 3782-3793. [bibtex] [pdf] [doi]
[102]N. Neyestani, M. Yazdani Damavandi, M. Shafie-Khah, A. Bakirtzis and J. Catalao, "Plug-In Electric Vehicles Parking Lot Equilibria with Energy and Reserve Markets", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 3, 2017, pp. 2001-2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[101]I. Marneris, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Stochastic and deterministic Unit Commitment considering uncertainty and variability reserves for high renewable integration", Energies, vol. 10, no. 1, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[100]P. Biskas, I. Marneris, D. Chatzigiannis, C. Roumkos, A. Bakirtzis and A. Papalexopoulos, "High-level design for the compliance of the Greek wholesale electricity market with the Target Model provisions in Europe", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 323-341. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[99]S. Vagropoulos, D. Kyriazidis and A. Bakirtzis, "Real-Time Charging Management Framework for Electric Vehicle Aggregators in a Market Environment", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 948-957. [bibtex] [pdf] [doi]
[98]S. Vagropoulos, E. Kardakos, C. Simoglou, A. Bakirtzis and J. Catalão, "ANN-based scenario generation methodology for stochastic variables of electric power systems", Electric Power Systems Research, vol. 134, 2016, pp. 9-18. [bibtex] [pdf] [doi]
[97]C. Simoglou, E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal operation of insular electricity grids under high RES penetration", Renewable Energy, vol. 86, 2016, pp. 1308-1316. [bibtex] [pdf] [doi]
[96]N. Paterakis, O. Erdinc, I. Pappi, A. Bakirtzis and J. Catalao, "Coordinated Operation of a Neighborhood of Smart Households Comprising Electric Vehicles, Energy Storage and Distributed Generation", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 6, 2016, pp. 2736-2747. [bibtex] [pdf] [doi]
[95]N. Paterakis, A. Tascikaraoglu, O. Erdinc, A. Bakirtzis and J. Catalao, "Assessment of Demand-Response-Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households", IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12, no. 4, 2016, pp. 1529-1539. [bibtex] [pdf] [doi]
[94]N. Paterakis, A. Mazza, S. Santos, O. Erdinc, G. Chicco, A. Bakirtzis, J. Catalao, "Multi-Objective Reconfiguration of Radial Distribution Systems Using Reliability Indices", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 2, 2016, pp. 1048-1062. [bibtex] [pdf] [doi]
[93]A. Ntomaris, A. Bakirtzis, "Stochastic Scheduling of Hybrid Power Stations in Insular Power Systems with High Wind Penetration", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 5, 2016, pp. 3424-3436. [bibtex] [pdf] [doi]
[92]E. Kardakos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Optimal Offering Strategy of a Virtual Power Plant: A Stochastic Bi-Level Approach", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 794-806. [bibtex] [pdf] [doi]
[91]D. Chatzigiannis, G. Dourbois, P. Biskas and A. Bakirtzis, "European day-ahead electricity market clearing model", Electric Power Systems Research, vol. 140, 2016, pp. 225-239. [bibtex] [pdf] [doi]
[90]J. Catalao, J. Contreras, A. Bakirtzis, J. Wang, H. Zareipour and L. Wu, "Guest Editorial Special Section on Reserve and Flexibility for Handling Variability and Uncertainty of Renewable Generation", IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 613. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[89]N. Paterakis, O. Erdinc, A. Bakirtzis and J. Catalao, "Qualification and quantification of reserves in power systems under high wind generation penetration considering demand response", IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 88-103. [bibtex] [pdf] [doi]
[88]N. Paterakis, O. Erdinç, A. Bakirtzis and J. Catalão, "Optimal household appliances scheduling under day-ahead pricing and load-shaping demand response strategies", IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 11, no. 6, 2015, pp. 1509-1519. [bibtex] [pdf] [doi]
[87]N. Paterakis, O. Erdinc, A. Bakirtzis and J. Catalao, "Load-following reserves procurement considering flexible demand-side resources under high wind power penetration", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 30, no. 3, 2015, pp. 1337-1350. [bibtex] [pdf] [doi]
[86]O. Erdinc, N. Paterakis, I. Pappi, A. Bakirtzis and J. Catalão, "A new perspective for sizing of distributed generation and energy storage for smart households under demand response", Applied Energy, vol. 143, 2015, pp. 26-37. [bibtex] [pdf] [doi]
[85]O. Erdinc, N. Paterakis, T. Mendes, A. Bakirtzis and J. Catalão, "Smart Household Operation Considering Bi-Directional EV and ESS Utilization by Real-Time Pricing-Based DR", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 6, no. 3, 2015, pp. 1281-1291. [bibtex] [pdf] [doi]
[84]E. Bakirtzis, C. Simoglou, P. Biskas, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration", Electric Power Systems Research, vol. 128, 2015, pp. 90-99. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[83]C. Simoglou, P. Biskas, S. Vagropoulos and A. Bakirtzis, "Electricity market models and RES integration: The Greek case", Energy Policy, vol. 67, 2014, pp. 531-542. [bibtex] [pdf] [doi]
[82]C. Simoglou, E. Kardakos, E. Bakirtzis, D. Chatzigiannis, S. Vagropoulos, A. Ntomaris, P. Biskas, A. Gigantidou, E. Thalassinakis, A. Bakirtzis, J. Catalão, "An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 38, 2014, pp. 415-427. [bibtex] [pdf] [doi]
[81]N. Paterakis, O. Erdinc, J. Catalão and A. Bakirtzis, "Optimum Generation Scheduling Based Dynamic Price Making for Demand Response in a Smart Power Grid", IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 423, 2014, pp. 371-379. [bibtex] [pdf] [doi]
[80]E. Kardakos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Optimal bidding strategy in transmission-constrained electricity markets", Electric Power Systems Research, vol. 109, 2014, pp. 141-149. [bibtex] [pdf] [doi]
[79]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "European electricity market integration with mixed market designs-Part II: Solution algorithm and case studies", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 466-475. [bibtex] [pdf] [doi]
[78]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "European electricity market integration with mixed market designs-Part I: Formulation", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 458-465. [bibtex] [pdf] [doi]
[77]E. Bakirtzis, P. Biskas, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Multiple time resolution unit commitment for short-term operations scheduling under high renewable penetration", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 149-159. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[76]S. Vagropoulos, A. Bakirtzis, "Optimal bidding strategy for electric vehicle aggregators in electricity markets", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, 2013, pp. 4031-4041. [bibtex] [pdf] [doi]
[75]H. Pousinho, J. Contreras, A. Bakirtzis and J. Catalão, "Risk-constrained scheduling and offering strategies of a price-maker hydro producer under uncertainty", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 2, 2013, pp. 1879-1887. [bibtex] [pdf] [doi]
[74]E. Kardakos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Short-term electricity market simulation for pool-based multi-period auctions", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 3, 2013, pp. 2526-2535. [bibtex] [pdf] [doi]
[73]J. Catalão, J. Contreras, A. Bakirtzis and J. Wang, "Guest editorial: Introduction to the special section on real-time demand response", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 4, no. 4, 2013, pp. 1841. [bibtex] [pdf] [doi]
[72]P. Biskas, D. Chatzigiannis, G. Dourbois and A. Bakirtzis, "European market integration with mixed network representation schemes", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, 2013, pp. 4957-4967. [bibtex] [pdf] [doi]
[71]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "Market coupling feasibility between a power pool and a power exchange", Electric Power Systems Research, vol. 104, 2013, pp. 116-128. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[70]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal self-scheduling of a dominant power company in electricity markets", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 43, no. 1, 2012, pp. 640-649. [bibtex] [pdf] [doi]
[69]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal self-scheduling of thermal units during commissioning", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, 2012, pp. 181-188. [bibtex] [pdf] [doi]
2011
[68]P. Biskas, A. Tsakoumis, A. Bakirtzis, A. Koronides and J. Kabouris, "Transmission loss allocation through zonal aggregation", Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 10, 2011, pp. 1973-1985. [bibtex] [pdf] [doi]
[67]C. Baslis, A. Bakirtzis, "Mid-term stochastic scheduling of a price-maker hydro producer with pumped storage", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 4, 2011, pp. 1856-1865. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[66]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal self-scheduling of a thermal producer in short-term electricity markets by MILP", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 4, 2010, pp. 1965-1977. [bibtex] [pdf] [doi]
[65]A. Marinakis, A. Bakirtzis and T. Van Cutsem, "Energy and transmission allocation in the presence of overlapping electricity markets", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 3, 2010, pp. 1402-1414. [bibtex] [pdf] [doi]
[64]A. Bouhouras, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 32, no. 5, 2010, pp. 530-538. [bibtex] [pdf] [doi]
[63]A. Bouhouras, G. Andreou, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Selective automation upgrade in distribution networks towards a smarter grid", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 1, no. 3, 2010, pp. 278-285. [bibtex] [pdf] [doi]
2009
[62]C. Baslis, S. Papadakis and A. Bakirtzis, "Simulation of optimal medium-term hydro-thermal system operation by grid computing", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 24, no. 3, 2009, pp. 1208-1217. [bibtex] [pdf] [doi]
2008
[61]N. Ziogos, A. Bakirtzis, "Analysis of a yearly multi-round, multi-period, multi-product transmission rights auction", Electric Power Systems Research, vol. 78, no. 3, 2008, pp. 464-474. [bibtex] [pdf] [doi]
2007
[60]A. Tellidou, A. Bakirtzis, "Agent-based analysis of capacity withholding and tacit collusion in electricity markets", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22, no. 4, 2007, pp. 1735-1742. [bibtex] [pdf] [doi]
[59]P. Biskas, N. Ziogos and A. Bakirtzis, "Analysis of a monthly auction for financial transmission rights and flow-gate rights", Electric Power Systems Research, vol. 77, no. 5-6, 2007, pp. 594-603. [bibtex] [pdf] [doi]
[58]A. Bakirtzis, N. Ziogos, A. Tellidou and G. Bakirtzis, "Electricity producer offering strategies in day-ahead energy market with step-wise offers", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22, no. 4, 2007, pp. 1804-1818. [bibtex] [pdf] [doi]
2006
[57]A. Tellidou, A. Bakirtzis, "Multi-agent reinforcement learning for strategic bidding in power markets", IEEE Intelligent Systems, 2006, pp. 408-413. [bibtex] [pdf] [doi]
[56]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralised OPF of large multiarea power systems", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, 2006, pp. 99-105. [bibtex] [pdf] [doi]
[55]P. Biskas, N. Ziogos, A. Tellidou, C. Zoumas, A. Bakirtzis and V. Petridis, "Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, 2006, pp. 16-24. [bibtex] [pdf] [doi]
2005
[54]P. Biskas, A. Bakirtzis, N. Macheras and N. Pasialis, "A decentralized implementation of DC optimal power flow on a network of computers", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 1, 2005, pp. 25-33. [bibtex] [pdf] [doi]
2004
[53]C. Zoumas, A. Bakirtzis, J. Theocharis and V. Petridis, "A genetic algorithm solution approach to the hydrothermal coordination problem", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 19, no. 3, 2004, pp. 1356-1364. [bibtex] [pdf] [doi]
[52]V. Gountis, A. Bakirtzis, "Bidding Strategies for Electricity Producers in a Competitive Electricity Marketplace", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 19, no. 1, 2004, pp. 356-365. [bibtex] [pdf] [doi]
[51]V. Gountis, A. Bakirtzis, "Efficient determination of Cournot equilibria in electricity markets", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 19, no. 4, 2004, pp. 1837-1844. [bibtex] [pdf] [doi]
[50]I. Damousis, A. Bakirtzis and P. Dokopoulos, "A solution to the unit-commitment problem using integer-coded genetic algorithm", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 19, no. 2, 2004, pp. 1165-1172. [bibtex] [pdf] [doi]
2003
[49]Y. Sood, N. Padhy, H. Gupta, A. Bakirtzis, P. Biskas, C. Zoumas, V. Petridis, "Discussion of "optimal power flow by enhanced genetic algorithm"", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, 2003, pp. 1219-1220. [bibtex] [pdf] [doi]
[48]S. Papadakis, J. Theocharis and A. Bakirtzis, "A load curve based fuzzy modeling technique for short-term load forecasting", Fuzzy Sets and Systems, vol. 135, no. 2, 2003, pp. 279-303. [bibtex] [pdf] [doi]
[47]I. Damousis, A. Bakirtzis and P. Dokopoulos, "Network-constrained economic dispatch using real-coded genetic algorithm", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 1, 2003, pp. 198-205. [bibtex] [pdf] [doi]
[46]A. Bakirtzis, P. Biskas, "A decentralized solution to the DC-OPF of interconnected power systems", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, 2003, pp. 1007-1013. [bibtex] [pdf] [doi]
2002
[45]N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, D. Mayer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, P. O'Donnell, D. McCoy, M. Fernandes, J. Cotrim, A. Figueira, "Energy management and control of island power systems with increased penetration from renewable sources", Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference, vol. 1, 2002, pp. 335-339. [bibtex] [pdf] [doi]
[44]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralised congestion management of interconnected power systems", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 4, 2002, pp. 432-438. [bibtex] [pdf] [doi]
[43]A. Bakirtzis, P. Biskas, "Decentralised DC load flow and applications to transmission management", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 5, 2002, pp. 600-606. [bibtex] [pdf] [doi]
[42]A. Bakirtzis, P. Biskas, C. Zoumas and V. Petridis, "Optimal power flow by enhanced genetic algorithm", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 2, 2002, pp. 229-236. [bibtex] [pdf] [doi]
[41]A. Bakirtzis, Y. Kim and A. Sakis Meliopoulos, "Monte Carlo simulation for evaluating retail wheeling effects", Electric Power Systems Research, vol. 60, no. 3, 2002, pp. 137-144. [bibtex] [pdf] [doi]
2001
[40]V. Petridis, A. Kehagias, L. Petrou, A. Bakirtzis, S. Kiartzis, H. Panagiotou, N. Maslaris, "A Bayesian multiple models combination method for time series prediction", Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications, vol. 31, no. 1-3, 2001, pp. 69-89. [bibtex] [pdf] [doi]
[39]A. Bakirtzis, "Aumann-Shapley transmission congestion pricing", IEEE Power Engineering Review, vol. 21, no. 3, 2001, pp. 67-69. [bibtex] [pdf] [doi]
[38]A. Bakirtzis, P. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris and M. Efstathiou, "Comparison of two methods for long-run marginal cost-based transmission use-of-system pricing", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 148, no. 5, 2001, pp. 477-481. [bibtex] [pdf] [doi]
2000
[37]P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, "A hybrid fuzzy modeling method for short-term load forecasting", Mathematics and Computers in Simulation, vol. 51, no. 3-4, 2000, pp. 221-232. [bibtex] [pdf]
[36]A. Bakirtzis, C. Zoumas, "Lambda of Lagrangian relaxation solution to unit commitment problem", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 147, no. 2, 2000, pp. 131-136. [bibtex] [pdf] [doi]
1999
[35]A. Sakis Meliopoulos, G. Cokkinides and A. Bakirtzis, "Load-frequency control service in a deregulated environment", Decision Support Systems, vol. 24, no. 3-4, 1999, pp. 243-250. [bibtex] [pdf]
[34]P. Mastorocostas, J. Theocharis and A. Bakirtzis, "Fuzzy modeling for short term load forecasting using the orthogonal least squares method", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 14, no. 1, 1999, pp. 29-36. [bibtex] [pdf] [doi]
[33]N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, J. Peças Lopes, M. Matos, G. Kariniotakis, E. Nogaret, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, "The 'CARE' system overview: Advanced control advice for power systems with large-scale integration of renewable energy sources", Wind Engineering, vol. 23, no. 2, 1999, pp. 57-68. [bibtex] [pdf]
1998
[32]V. Petridis, S. Kazarlis and A. Bakirtzis, "Varying fitness functions in genetic algorithm constrained optimization: The cutting stock and unit commitment problems", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 28, no. 5, 1998, pp. 629-640. [bibtex] [pdf] [doi]
[31]S. Papadakis, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, "A novel approach to short-term load forecasting using fuzzy neural networks", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 13, no. 2, 1998, pp. 480-492. [bibtex] [pdf] [doi]
[30]A. Bakirtzis, "Joint energy and reserve dispatch in a competitive pool using Lagrangian relaxation", IEEE Power Engineering Review, vol. 18, no. 11, 1998, pp. 60-62. [bibtex] [pdf] [doi]
1997
[29]S. Papadakis, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, "A novel approach to short-term load forecasting using fuzzy neural networks", IEEE Power Engineering Review, vol. 17, no. 2, 1997, pp. 34. [bibtex] [pdf]
[28]S. Kiartzis, A. Kehagias, A. Bakirtzis and V. Petridis, "Short term load forecasting using a Bayesian combination method", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 19, no. 3, 1997, pp. 171-177. [bibtex] [pdf]
1996
[27]J. Vlachogiannis, J. Xypteras and A. Bakirtzis, "Transformer model for application in load-flow analysis", European Transactions on Electrical Power, vol. 6, no. 1, 1996, pp. 15-23. [bibtex] [pdf]
[26]S. Kazarlis, A. Bakirtzis and V. Petridis, "A genetic algorithm solution to the unit commitment problem", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 11, no. 1, 1996, pp. 83-92. [bibtex] [pdf] [doi]
[25]P. Dokopoulos, A. Saramourtsis and A. Bakirtzis, "Prediction and evaluation of the performance of wind-diesel energy systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 11, no. 2, 1996, pp. 385-393. [bibtex] [pdf] [doi]
[24]A. Bakirtzis, V. Petridis, S. Klartzis, M. Alexiadis and A. Maissis, "A neural network short term load forecasting model for the greek power system", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 11, no. 2, 1996, pp. 858-863. [bibtex] [pdf] [doi]
1995
[23]S. Kiartzis, A. Bakirtzis and V. Petridis, "Short-term load forecasting using neural networks", Electric Power Systems Research, vol. 33, no. 1, 1995, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[22]A. Bakirtzis, J. Theocharis, S. Kiartzis and K. Satsios, "Short term load forecasting using fuzzy neural networks", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 10, no. 3, 1995, pp. 1518-1524. [bibtex] [pdf] [doi]
1994
[21]A. Saramourtsis, A. Bakirtzis, P. Dokopoulos and E. Gavanidou, "Probabilistic evaluation of the performance of wind-diesel energy systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 9, no. 4, 1994, pp. 743-752. [bibtex] [pdf] [doi]
[20]A. Bakirtzis, V. Petridis and S. Kazarlis, "Genetic algorithm solution to the economic dispatch problem", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 141, no. 4, 1994, pp. 377-382. [bibtex] [pdf] [doi]
1993
[19]E. Gavanidou, A. Bakirtzis and P. Dokopoulos, "A probabilistic method for the evaluation of the performance and the reliability of wind-diesel energy systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 8, no. 2, 1993, pp. 197-206. [bibtex] [pdf] [doi]
[18]A. Bakirtzis, J. Vlachogiannis, "Block matrices and their applications in power systems", Electric Power Systems Research, vol. 28, no. 1, 1993, pp. 51-58. [bibtex] [pdf] [doi]
1992
[17]E. Gavanidou, A. Bakirtzis, "Design of a stand alone system with renewable energy sources using trade off methods", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 7, no. 1, 1992, pp. 42-48. [bibtex] [pdf] [doi]
[16]E. Gavanidou, A. Bakirtzis and P. Dokopoulos, "A probabilistic method for the evaluation of the performance of wind-diesel energy systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 7, no. 3, 1992, pp. 418-425. [bibtex] [pdf] [doi]
[15]A. Bakirtzis, "A probabilistic method for the evaluation of the reliability of stand alone wind energy systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 7, no. 1, 1992, pp. 99-107. [bibtex] [pdf] [doi]
[14]A. Bakirtzis, E. Gavanidou, "Optimum operation of a small autonomous system with unconventional energy sources", Electric Power Systems Research, vol. 23, no. 2, 1992, pp. 93-102. [bibtex] [pdf] [doi]
1991
[13]A. Bakirtzis, "Sensitivity computation for power flow control in electric power systems", Electric Power Systems Research, vol. 22, no. 2, 1991, pp. 77-84. [bibtex] [pdf] [doi]
1989
[12]A. Bakirtzis, P. Dokopoulos, E. Gavanidou and M. Ketselides, "A probabilistic costing method for the evaluation of the performance of grid - connected wind arrays", IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 4, no. 1, 1989, pp. 34-40. [bibtex] [pdf] [doi]
[11]A. Bakirtzis, P. Dokopoulos, E. Gavanidou and M. Ketselides, "A Probabilistic Costing Method for the Evaluation of the Performance of Grid-Connected Wind Arrays", IEEE Power Engineering Review, vol. 9, no. 3, 1989, pp. 28-29. [bibtex] [pdf] [doi]
1988
[10]A. Bakirtzis, P. Dokopoulos, "Short term generation scheduling in a small autonomous system with unconventional energy sources", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 3, no. 3, 1988, pp. 1230-1236. [bibtex] [pdf] [doi]
1987
[9]M. Lauby, S. Kojic, A. Bakirtzis and A. Meliopoulos, "Discussion", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 2, no. 3, 1987, pp. 676. [bibtex] [pdf] [doi]
[8]A. Bakirtzis, A. Meliopoulos, "Incorporation of Switching Operations in Power System Corrective Control Computations", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 2, no. 3, 1987, pp. 669-675. [bibtex] [pdf] [doi]
[7]A. Bakirtzis, A. Sakis Meliopoulos, "Incrporation of Switching Operations in Power System Corrective Control Computations", IEEE Power Engineering Review, vol. PER-7, no. 8, 1987, pp. 45-46. [bibtex] [pdf] [doi]
1984
[6]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis, G. Cokkinides and A. Feliachi, "Development of Courses on Power System Energy Control Centers", IEEE Transactions on Education, vol. 27, no. 2, 1984, pp. 66-72. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis and R. Kovacs, "Power System Reliability Evaluation Using Stochastic Load Flows", IEEE Power Engineering Review, vol. PER-4, no. 5, 1984, pp. 43-44. [bibtex] [pdf] [doi]
[4]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis, "Power system reliability evaluation using stochastic load flows", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-103, no. 5, 1984, pp. 1084-1091. [bibtex] [pdf] [doi]
1983
[3]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis, "Corrective control computations for large power systems", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-102, no. 11, 1983, pp. 3598-3604. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis, "Corrective Control Computations for Large Power Systems", IEEE Power Engineering Review, vol. PER-3, no. 11, 1983, pp. 35-36. [bibtex] [pdf] [doi]
1981
[1]T. Kousslouris, A. Bakirtzis, "Optimization and pole placement for a single input controllable system", International Journal of Control, vol. 33, no. 2, 1981, pp. 355-362. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

69 results
2018
[69]A. Ntomaris, A. Bakirtzis, "Optimal bidding for risk-averse hybrid power station producers in insular power systems: An MPEC approach", 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISGT-Europe 2017 - Proceedings, vol. 2018-January, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[68]E. Bakirtzis, I. Marneris, S. Vagropoulos, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Demand response management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration", 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies, SEST 2018 - Proceedings, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[67]S. Vagropoulos, A. Bakirtzis and J. Catalao, "An integrated simulation platform for assessing the integration of plug-in electric vehicles in electricity markets", 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[66]E. Bakirtzis, I. Marneris, D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Storage management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration", 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[65]S. Vagropoulos, G. Chouliaras, E. Kardakos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Comparison of SARIMAX, SARIMA, modified SARIMA and ANN-based models for short-term PV generation forecasting", 2016 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2016, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[64]G. Dourbois, P. Biskas, D. Chatzigiannis, A. Vlachos and A. Bakirtzis, "A nodal-based day-ahead market clearing with multi-period products and transmission security constraints", Proceedings of the 18th Mediterranean Electrotechnical Conference: Intelligent and Efficient Technologies and Services for the Citizen, MELECON 2016, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[63]E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "The impact of load-following reserve requirement levels on the short-term generation scheduling", 19th Power Systems Computation Conference, PSCC 2016, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[62]S. Vagropoulos, I. Katsolas and A. Bakirtzis, "Assessment of load shifting potential on large insular power systems", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[61]A. Tascikaraoglu, N. Paterakis, J. Catalão, O. Erdinc and A. Bakirtzis, "An EMD-ANN based prediction methodology for DR driven smart household load demand", 2015 18th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems, ISAP 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[60]C. Simoglou, E. Kardakos and A. Bakirtzis, "Benefits of demand response on a wind power producer bidding strategy", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[59]N. Paterakis, J. Catalao, A. Tascikaraoglu, A. Bakirtzis and O. Erdinc, "Demand response driven load pattern elasticity analysis for smart households", International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, vol. 2015-September, 2015, pp. 399-404. [bibtex] [pdf] [doi]
[58]N. Paterakis, M. Medeiros, J. Catalao, A. Siaraka, A. Bakirtzis and O. Erdinc, "Optimal daily operation of a smart-household under dynamic pricing considering thermostatically and non-thermostatically controllable appliances", International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, vol. 2015-September, 2015, pp. 389-393. [bibtex] [pdf] [doi]
[57]N. Paterakis, S. Santos, J. Catalao, O. Erdinc and A. Bakirtzis, "Coordination of smart-household activities for the efficient operation of intelligent distribution systems", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, vol. 2015-January, no. January, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[56]S. Papadakis, J. Theocharis and A. Bakirtzis, "Fuzzy short-term load forecasting models based on load curve-shaped prototype fuzzy clustering", European Control Conference, ECC 1999 - Conference Proceedings, 2015, pp. 2023-2028. [bibtex] [pdf]
[55]A. Ntomaris, E. Bakirtzis, D. Chatzigiannis, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Reserve quantification in insular power systems with high wind penetration", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, vol. 2015-January, no. January, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[54]E. Kardakos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Optimal bidding strategies of a mixed RES portfolio by stochastic programming", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, vol. 2015-January, no. January, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[53]O. Erdinc, N. Paterakis, J. Catalão, I. Pappi and A. Bakirtzis, "Smart households and home energy management systems with innovative sizing of distributed generation and storage for customers", Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 2015-March, 2015, pp. 1462-1471. [bibtex] [pdf] [doi]
[52]D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Security-constrained nodal-based clearing of the European day-ahead electricity market formulated as a MILP model", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[51]E. Bakirtzis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Dynamic reserves quantification for variable time resolution scheduling", 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[50]S. Vagropoulos, C. Simoglou, A. Bakirtzis, E. Thalassinakis and A. Gigantidou, "Assessment of the impact of a battery energy storage system on the scheduling and operation of the insular power system of Crete", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[49]N. Paterakis, S. Santos, J. Catalao, A. Bakirtzis and G. Chicco, "Multi-objective optimization of radial distribution networks using an effective implementation of the ε-constraint method", 2014 Australasian Universities Power Engineering Conference, AUPEC 2014 - Proceedings, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[48]A. Mazza, G. Chicco, E. Bakirtzis, A. Bakirtzis, A. De Bonis and J. Catalão, "Power flow calculations for small distribution networks under time-dependent and uncertain input data", Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference, 2014. [bibtex] [pdf]
[47]O. Erdinc, N. Paterakis, J. Catalao and A. Bakirtzis, "An ANFIS based assessment of demand response driven load pattern elasticity", IEEE Power and Energy Society General Meeting, vol. 2014-October, no. October, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[46]E. Bakirtzis, A. Ntomaris, E. Kardakos, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "A unified unit commitment - Economic dispatch model for short-term power system scheduling under high wind energy penetration", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[45]S. Vagropoulos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Synergistic supply offer and demand bidding strategies for wind producers and electric vehicle aggregators in day-ahead electricity markets", Proceedings of IREP Symposium: Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, IREP 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[44]C. Simoglou, P. Biskas, E. Bakirtzis, A. Matenli, A. Petridis and A. Bakirtzis, "Evaluation of the capacity credit of RES: The Greek case", 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[43]H. Pousinho, J. Catalao, J. Contreras and A. Bakirtzis, "Risk-constrained scheduling and offering strategies of a price-taker hydro producer under uncertainty", 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[42]E. Kardakos, M. Alexiadis, S. Vagropoulos, C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Application of time series and artificial neural network models in short-term forecasting of PV power generation", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[41]G. Dourbois, D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "European market integration with both physical and non-physical markets", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[40]D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "European electricity market integration under various network representations", Proceedings of IREP Symposium: Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, IREP 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[39]C. Baslis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Impact of natural gas supply, renewable penetration and demand trends on power system maintenance", 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[38]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Optimal offering strategies in day-ahead electricity markets under uncertainty", IET Conference Publications, vol. 2012, no. 613 CP, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[37]K. Ourani, C. Baslis and A. Bakirtzis, "A Stochastic Dual Dynamic Programming model for medium-term hydrothermal scheduling in Greece", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[36]P. Biskas, C. Simoglou, C. Zoumas and A. Bakirtzis, "Evaluation of the impact of IPPS on the Greek wholesale and retail electricity markets", Proceedings of the IASTED International Conference on Power and Energy Systems, EuroPES 2012, 2012, pp. 208-215. [bibtex] [pdf] [doi]
[35]P. Biskas, D. Chatzigiannis and A. Bakirtzis, "Volume-coupling between a power pool and a power exchange", 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[34]C. Baslis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Price-based annual generation maintenance scheduling of a thermal producer", 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
2011
[33]C. Simoglou, P. Biskas, C. Zoumas and A. Bakirtzis, "Evaluation of the impact of RES integration on the Greek electricity market by mid-term simulation", 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011, 2011. [bibtex] [pdf] [doi]
[32]P. Biskas, G. Naziris, C. Simoglou, C. Zoumas and A. Bakirtzis, "Market design effects on private producers in Greece", 17th Power Systems Computation Conference, PSCC 2011, 2011. [bibtex] [pdf]
[31]C. Baslis, P. Biskas and A. Bakirtzis, "A profit maximization model for a power producer in a pool-based energy market with cost recovery mechanism", 2011 8th International Conference on the European Energy Market, EEM 11, 2011, pp. 294-299. [bibtex] [pdf] [doi]
[30]P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Medium-Term Unit Commitment in a pool market", 2011 8th International Conference on the European Energy Market, EEM 11, 2011, pp. 461-466. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[29]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "Effect of increased RES penetration on the system marginal price of the greek electricity market", 2010 7th International Conference on the European Energy Market, EEM 2010, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
[28]P. Biskas, C. Baslis, C. Simoglou and A. Bakirtzis, "Coordination of day-ahead scheduling with a stochastic weekly unit commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units", 2010 IREP Symposium - Bulk Power System Dynamics and Control - VIII, IREP2010, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
[27]C. Baslis, A. Bakirtzis, "Optimal yearly scheduling of generation and pumping for a price-maker hydro producer", 2010 7th International Conference on the European Energy Market, EEM 2010, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
2009
[26]A. Tellidou, A. Bakirtzis, "Demand response in electricity markets", 2009 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, ISAP '09, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
[25]C. Simoglou, P. Biskas and A. Bakirtzis, "A MILP approach to the short term hydrothermal self-scheduling problem", 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the Future, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
[24]A. Marinakis, A. Bakirtzis and T. Van Cutsem, "Bidding and managing congestion across multiple electricity spot markets", 2009 6th International Conference on the European Energy Market, EEM 2009, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
[23]C. Baslis, A. Bakirtzis, "Hourly-discretized mid-term power system operation in a competitive energy market", 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the Future, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
2008
[22]C. Simoglou, A. Bakirtzis, "Electricity producer self-scheduling in day-ahead energy and reserves markets", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
[21]C. Baslis, A. Bakirtzis, "A MIP approach to the yearly scheduling problem of a mixed hydrothermal system", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
2007
[20]N. Ziogos, A. Tellidou, V. Gountis and A. Bakirtzis, "A reinforcement learning algorithm for market participants in FTR auctions", 2007 IEEE Lausanne POWERTECH, Proceedings, 2007, pp. 943-948. [bibtex] [pdf] [doi]
[19]A. Tellidou, A. Bakirtzis, "Agent-based analysis of monopoly power in electricity markets", 2007 International Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems, ISAP, 2007. [bibtex] [pdf] [doi]
[18]A. Bakirtzis, C. Simoglou, N. Ziogos, A. Tellidou and G. Bakirtzis, "Electricity producer offering strategies in day-ahead energy markets", 2007 iREP Symposium- Bulk Power System Dynamics and Control - VII, Revitalizing Operational Reliability, 2007. [bibtex] [pdf] [doi]
2006
[17]A. Tellidou, A. Bakirtzis, "A Q-learning agent-based model for the analysis of the power market dynamics", Series on Energy and Power Systems, vol. 2006, 2006, pp. 228-233. [bibtex] [pdf]
[16]A. Bakirtzis, A. Tellidou, "Agent-based simulation of power markets under uniform and pay-as-bid pricing rules using Reinforcement Learning", 2006 IEEE PES Power Systems Conference and Exposition, PSCE 2006 - Proceedings, 2006, pp. 1168-1173. [bibtex] [pdf] [doi]
2005
[15]P. Biskas, N. Ziogos, A. Tellidou, C. Zoumas, A. Bakirtzis, V. Petridis, A. Tsakoumis, "Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF", Proceedings of the 13th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems, ISAP'05, vol. 2005, 2005, pp. 510-515. [bibtex] [pdf] [doi]
[14]P. Biskas, A. Bakirtzis, "A decentralized solution to the Security Constrained DC-OPF problem of multi-area power systems", 2005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech, 2005. [bibtex] [pdf] [doi]
2004
[13]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralised security constrained DCOPF of interconnected power systems", IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, vol. 151, no. 6, 2004, pp. 747-754. [bibtex] [pdf] [doi]
2003
[12]P. Biskas, A. Bakirtzis, "Decentralized congestion management of interconnected power systems", Proceedings of the Universities Power Engineering Conference, vol. 38, 2003, pp. 362-365. [bibtex] [pdf]
2001
[11]N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J. Peças Lopes, M. Vasconcelos, G. Kariniotakis, D. Mayer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, P. O'Donnell, D. McCoy, M. Fernandes, J. Cotrim, A. Figueira, "Preliminary results from the MORE advanced control advice project for secure operation of isolated power systems with increased renewable energy penetration and storage", 2001 IEEE Porto Power Tech Proceedings, vol. 4, 2001, pp. 329-334. [bibtex] [pdf] [doi]
2000
[10]S. Kiartzis, A. Bakirtzis, J. Theocharis and G. Tsagas, "Fuzzy expert system for peak load forecasting. Application to the Greek power system", Proceedings of the Mediterranean Electrotechnical Conference - MELECON, vol. 3, 2000, pp. 1097-1100. [bibtex] [pdf]
[9]N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, M. Matos, J. Peças Lopes, E. Nogaret, G. Kariniotakis, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, "Operation and control of island systems - The Crete case", 2000 IEEE Power Engineering Society, Conference Proceedings, vol. 2, 2000, pp. 1053-1056. [bibtex] [pdf] [doi]
1998
[8]A. Meliopoulos, G. J. Cokkinides and A. Bakirtzis, "Load-frequency control service in a deregulated environment", Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 3, 1998, pp. 24-31. [bibtex] [pdf]
1996
[7]S. Kiartzis, C. Zoumas, A. Bakirtzis and V. Petridis, "Data pre-processing for short-term load forecasting in an autonomous power system using artificial neural networks", Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, vol. 2, 1996, pp. 1021-1024. [bibtex] [pdf]
1993
[6]E. Gavanidou, A. Bakirtzis, P. Dokopoulos and D. Pantousas, "Design of a stand alone system with renewable energy sources", Joint International Power Conference "Athens Power Tech": Planning, Operation and Control in Today"s Electric Power Systems, APT 1993 - Proceedings, vol. 2, 1993, pp. 716-720. [bibtex] [pdf] [doi]
1986
[5]A. Bakirtzis, A. Meliopoulos, "INCORPORATION OF SWITCHING OPERATIONS IN POWER SYSTEM CORRECTIVE CONTROL COMPUTATIONS.", 1986. [bibtex] [pdf]
1983
[4]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis, "CORRECTIVE CONTROL COMPUTATIONS FOR LARGE POWER SYSTEMS.", 1983, pp. 285-291. [bibtex] [pdf]
[3]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis and R. Webb, "BULK POWER SYSTEM RELIABILITY EVALUATION VIA CONTINGENCY SIMULATION.", Proceedings of the Annual Southeastern Symposium on System Theory, 1983, pp. 210-214. [bibtex] [pdf]
[2]A. Meliopoulos, A. Bakirtzis and R. Kovacs, "POWER SYSTEM RELIABILITY EVALUATION USING STOCHASTIC LOAD FLOWS.", 1983. [bibtex] [pdf]
[1]A. Bakirtzis, A. Meliopoulos, "COMPUTATIONS OF SECURITY CONSTRAINT GENERATION DISPATCH SCHEDULES.", Conference Proceedings - IEEE SOUTHEASTCON, 1983, pp. 572-576. [bibtex] [pdf]

Συγγράμματα

2 results
2017
[2]E. Bakirtzis, E. Kardakos, S. Vagropoulos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, Scheduling models and methods for efficient and reliable operations, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[1]A. Bakirtzis, S. Kazarlis, Genetic Algorithms, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]