Άγγελος Μπουχουράς

Επιστημονικός Συνεργάτης,  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 2005. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. το 2010. Από το 2010 απασχολείται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από το 2012 είναι επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΤΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας όπου διδάσκει σε προπτυχιακά μαθήματα, αλλά και στο ΜΠΣ Μηχατρονική.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μείωση απωλειών και βελτίωση αξιοπιστίας στα Δίκτυα Διανομής μέσω ανασχηματισμού της τοπολογίας τους.
  • Επίδραση στη βελτίωση αξιοπιστίας των συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής από την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Μείωση απωλειών στα Δίκτυα Διανομής από την εγκατάσταση ΑΠΕ. Αρμονική ανάλυση στα Δίκτυα Διανομής μετά την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
  • Διερεύνηση των βέλτιστων σημείων στα Δίκτυα διανομής για αναβάθμιση του επιπέδου αυτοματισμού τους.
  • Ευφυή Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ευφυής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ηλεκτρικές υπογραφές φορτίων Χαμηλής Τάσης και μέθοδοι Μη-Παρεμβατικής Τεχνικής αναγνώρισης φορτίων.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

13 results
2019
[13]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas, G. Christoforidis and D. Labridis, "Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach", Energies, vol. 12, no. 7, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[12]A. Bouhouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal distributed generation placement problem for power and energy loss minimization", Power Systems, no. 9789811070556, 2018, pp. 215-251. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[11]K. Sgouras, A. Bouhouras, P. Gkaidatzis, D. Doukas and D. Labridis, "Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 11, no. 18, 2017, pp. 4626-4632. [bibtex] [pdf] [doi]
[10]P. Gkaidatzis, D. Doukas, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation", International Journal of Sustainable Energy, vol. 36, no. 5, 2017, pp. 473-488. [bibtex] [pdf] [doi]
[9]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, D. Doukas, K. Sgouras and D. Labridis, "Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 152, 2017, pp. 36-47. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[8]A. Bouhouras, K. Sgouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 78, 2016, pp. 445-454. [bibtex] [pdf] [doi]
2015
[7]A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "Multi-objective planning tool for the installation of renewable energy resources", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 9, no. 13, 2015, pp. 1782-1789. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[6]A. Bouhouras, A. Milioudis and D. Labridis, "Development of distinct load signatures for higher efficiency of NILM algorithms", Electric Power Systems Research, vol. 117, 2014, pp. 163-171. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[5]A. Bouhouras, D. Labridis, "Influence of load alterations to optimal network configuration for loss reduction", Electric Power Systems Research, vol. 86, 2012, pp. 17-27. [bibtex] [pdf] [doi]
2010
[4]A. Bouhouras, A. Marinopoulos, D. Labridis and P. Dokopoulos, "Installation of PV systems in Greece-Reliability improvement in the transmission and distribution system", Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 5, 2010, pp. 547-555. [bibtex] [pdf] [doi]
[3]A. Bouhouras, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 32, no. 5, 2010, pp. 530-538. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]A. Bouhouras, G. Andreou and D. Labridis, "Feasibility study of the implementation of A.I. automation techniques in modern power distribution networks", Electric Power Systems Research, vol. 80, no. 5, 2010, pp. 495-505. [bibtex] [pdf] [doi]
[1]A. Bouhouras, G. Andreou, D. Labridis and A. Bakirtzis, "Selective automation upgrade in distribution networks towards a smarter grid", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 1, no. 3, 2010, pp. 278-285. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

18 results
2018
[18]D. Raptis, P. Periandros, P. Gkaidatzis, A. Bouhouras and D. Labridis, "Optimal Siting of BESS in Distribution Networks under High PV Penetration", Proceedings - 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2018, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[17]S. Ntomalis, G. Nakas, P. Gkaidatzis, D. Labridis, A. Bouhouras and G. Christoforidis, "Optimal siting of BESS in distribution networks under high wind power penetration", 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
[16]A. Bouhouras, A. Tsiakalos, E. Emmanouil, G. Christoforidis, P. Gkaidatzis, D. Labridis, G. Papagiannis, "A UPSO based optimal BEVs charging for voltage quality improvement", 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018, 2018, pp. 1-6. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[15]V. Katsanou, A. Bouhouras and D. Labridis, "Measurement based methodology for the extraction of lighting user preferences in working environments", Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[14]P. Gkaidatzis, D. Doukas, D. Labridis and A. Bouhouras, "Comparative analysis of heuristic techniques applied to ODGP", Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[13]A. Bouhouras, P. Gkaidatzis and D. Labridis, "Optimal application order of network reconfiguration and ODGP for loss reduction in distribution networks", Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
2016
[12]P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras, D. Doukas and D. Labridis, "Optimal distributed generation placement problem for renewable and DG units: An innovative approach", IET Conference Publications, vol. 2016, no. CP711, 2016. [bibtex] [pdf]
[11]D. Doukas, P. Gkaidatzis, A. Bouhouras, K. Sgouras and D. Labridis, "On reverse power flow modelling in distribution grids", IET Conference Publications, vol. 2016, no. CP711, 2016. [bibtex] [pdf]
[10]A. Bouhouras, C. Parisses, P. Gkaidatzis, K. Sgouras, D. Doukas and D. Labridis, "Energy loss reduction in Distribution Networks via ODGP", International Conference on the European Energy Market, EEM, vol. 2016-July, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
2014
[9]A. Bouhouras, G. Christoforidis, C. Parisses and D. Labridis, "Reducing network congestion in distribution networks with high DG penetration via network reconfiguration", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
2013
[8]A. Bouhouras, T. Papadopoulos, G. Christoforidis, G. Papagiannis and D. Labridis, "Loss reduction via network reconfigurations in Distribution Networks with Photovoltaic Units Installed", International Conference on the European Energy Market, EEM, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
2012
[7]A. Bouhouras, G. Andreou, A. Milioudis and D. Labridis, "Signature of residential low voltage loads", 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2012, Proceedings, 2012, pp. 89-94. [bibtex] [pdf] [doi]
[6]A. Bouhouras, K. Sgouras, A. Milioudis, V. Katsanou and D. Labridis, "Siting and sizing of Photovoltaic Systems subject to several parameters", 2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2012, Proceedings, 2012, pp. 711-718. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]A. Bouhouras, A. Milioudis, G. Andreou and D. Labridis, "Load signatures improvement through the determination of a spectral distribution coefficient for load identification", 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
2009
[4]A. Marinopoulos, A. Bouhouras, G. Peltekis, A. Makrygiannis and D. Labridis, "PV systems penetration and allocation to an urban distribution network: A Power Loss Reduction Approach", 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the Future, 2009. [bibtex] [pdf] [doi]
2008
[3]I. Papaioannou, A. Bouhouras, A. Marinopoulos, M. Alexiadis, C. Demoulias and D. Labridis, "Harmonic impact of small photovoltaic systems connected to the LV distribution network", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
[2]A. Marinopoulos, A. Bouhouras, I. Papaioannou, D. Labridis, M. Exioglou and A. Theodoridis, "Siting and installation of PV systems in Greece and their contribution in the reliability of the distribution network", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
[1]A. Bouhouras, A. Marinopoulos, I. Papaioannou, D. Labridis, C. Evaggelopoulou, L. Koutrouli, P. Dokopoulos, "Reliability improvement resulting from the integration of PV systems in the interconnected greek transmission system", 2008 5th International Conference on the European Electricity Market, EEM, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

2007        Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού Διανεμημένης Ενέργειας (EU-DEEP) για την προώθηση υλοποίησης μεγάλης κλίμακας έργων διανεμημένων ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη” (FP6, SES6-CT-2003-503516), Επ. Υπεύθυνος Καθ. ΑΠΘ  Π. Ντοκόπουλος.

2007-2008   Συμμετοχή στο έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Τμήματος με τίτλο “Αναμόρφωση του υπάρχοντος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών”, κωδ. Έργου 21534, Επ. Υπεύθυνος Αν. Καθ. ΑΠΘ  Π. Μήτκας.

2008-2009   Ηλεκτρολογικές μελέτες έργου ΚΥΤ GIS 400 kV/150 kV Αλιβερίου” , Επ. Υπεύθυνος Αναπλ, Καθηγητής Παντελεήμων Μικρόπουλος.

2010-2012   Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Έξυπνα Δίκτυα – Μετρολογία για έξυπνα δίκτυα” – ENG04 Smart Grids, Joint Researcher Project (JRP) and Researcher Excellence Grant (REG).

2014           Υποτροφία Αριστείας – Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής).

2014        Ερευνητής στο Πρόγραμμα  «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ – Μία πλατφόρμα λογισμικού πολλών μεταβλητών για την εκτίμηση της επίδρασης στρατηγικών αποφάσεων στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

2016          Ερευνητής στο Πρόγραμμα  “Ανάπτυξη αλγορίθμου αναγνώρισης φορτίων Χαμηλής τάσης μέσω μη Παρεμβατικής Τεχνικής” που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή κ.Γιώργο Χριστοφορίδη.