Άγγελος Ι. Νουσδίλης

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ORCID Scopus Google Scholar

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Παροχή επικουρικών υπηρεσιών από έξυπνα δίκτυα.
  • Διανεμημένη αποθήκευση ενέργειας σε δίκτυα διανομής.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

6 results
2020
[6]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. A. Barzegkar-Ntovom, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, I. P. Panapakidis, "Impact of Policy Incentives on the Promotion of Integrated PV and Battery Storage Systems: A Techno-economic Assessment", IET Renewable Power Generation, January 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[5]G. A. Barzegkar-Ntovom, N. G. Chatzigeorgiou, A. I. Nousdilis, S. A. Vomva, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. E. Georghiou, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, "Assessing the viability of battery energy storage systems coupled with photovoltaics under a pure self-consumption scheme", Renewable Energy, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
2019
[4]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, K. Malamaki and G. K. Papagiannis, "A two-layer control strategy for voltage regulation of active unbalanced LV distribution networks", Int. J. Elect. Power Energy Syst., vol. 111, Oct. 2019, pp. 216-230. [bibtex] [pdf] [doi]
2018
[3]A. Nousdilis, G. Christoforidis and G. Papagiannis, "Active power management in low voltage networks with high photovoltaics penetration based on prosumers’ self-consumption", Applied Energy, vol. 229, 2018, pp. 614–624. [bibtex] [pdf] [doi]
2017
[2]E. Peñalvo-Lopez, F. Carcel-Carrasco, G. Christoforidis, A. Nousdilis, A. Riccetti, D. Melandri, G. Papagiannis, "Upgrading Qualifications of European Energy Professionals in NZEB–The MEnS Project", Procedia environmental sciences, vol. 38, 2017, pp. 898–904. [bibtex]
2015
[1]T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, A. I. Nousdilis and G. K. Papagiannis, "Simplified measurement-based black-box modeling of distribution transformers using transfer functions", Electric Power Systems Research, vol. 121, 2015, pp. 77 - 88. [bibtex] [pdf] [doi]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

10 results
2019
[10]E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, K. D. Malamaki and G. K. Papagiannis, "Power Flow Analysis of Islanded AC Microgrids", 2019 IEEE Milan PowerTech, 2019, pp. 1–6. [bibtex]
[9]V. Gjorgievski, A. I. Nousdilis, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. A. Barzegkar-Ntovom, S. Cundeva, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, "Sizing of Electrical and Thermal Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building Environment-A Comparative Assessment", 2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), 2019, pp. 1–6. [bibtex]
[8]G. A. Barzegkar-Ntovom, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "Performance Assessment of Electrical Storage on Prosumers via Pilot Case Studies", 2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), 2019, pp. 1–6. [bibtex]
2018
[7]A. I. Nousdilis, A. A. Nikolaou, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis and G. K. Papagiannis, "A Sizing Method for Decentralized Energy Storage Systems Operating Under a Peak Shaving Control Strategy", 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2018, pp. 1–6. [bibtex]
[6]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, A. S. Bouhouras, G. Georghiou, S. Afxentis, I. Papageorgiou, S. Veleva, others, "Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics (PV-ESTIA project)", 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 2018, pp. 1–5. [bibtex]
[5]A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis and I. P. Panapakidis, "Economic Viability of Residential PV Systems with Battery Energy Storage Under Different Incentive Schemes", 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2018, pp. 1–6. [bibtex]
2017
[4]A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "Investigating the impact of decentralized energy storage systems in active low-voltage distribution networks", 2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2017, pp. 1–6. [bibtex]
[3]A. I. Nousdilis, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "The impact of Photovoltaic Self-Consumption Rate on voltage levels in LV distribution grids", 2017 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2017, pp. 650–655. [bibtex]
2016
[2]G. C. Christoforidis, D. Melandri, V. Branciforti, A. Nousdilis, G. K. Papagiannis and E. Pe{\~n}alvo, "Meeting of energy skills: an educational framework for energy professionals in NZEB", 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2016, pp. 1–6. [bibtex]
2014
[1]A. I. Chrysochos, A. I. Nousdilis, T. A. Papadopoulos and G. K. Papagiannis, "A wide band black-box model of power transformers in ATP/models", 2014 49th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2014, pp. 1–6. [bibtex]

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Ε6. 2019 – Σήμερα Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SMEmPower Efficiency“, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E5. 2018 – Σήμερα Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας”, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E4. 2017 – Σήμερα Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά – PV-ESTIA“, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιαννής.

E3. 2017 – 2019 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους – StoRES“, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E2. 2015 – Σήμερα Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών”, Κωδ. Έργου 87996, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης.

E1. 2015 – 2017 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια – MENS”, Κωδ. Έργου 91691, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.