Λήψεις

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εργαστηρίου

Αναλυτική Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου

Ανάλυσης ροής ισχύος σε νησιδοποιημένα μικροδίκτυα – κώδικας σε Matlab

Αυτός ο κώδικας αναπτύχθηκε για την ανάλυση ροής ισχύος στο δίκτυο χαμηλής τάσης της CIGRE (LV Cigre European network) όταν αυτό βρίσκεται σε νησιδοποιημένη κατάσταση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπό μελέτη δίκτυο θα βρείτε εδώ. Για την επιτυχή εκτέλεση του κώδικα, απαιτείται προηγουμένως η εγκατάσταση του ανοιχτού λογισμικού OpenDSS, το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ, καθώς του Matlab.

Για ερωτήσεις ή προβλήματα παρακαλώ επικοινωνήστε με το: grigoris@eng.auth.gr

Εργαλείο ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με μεθόδους ταυτοποίησης συστήματος και ισοδύναμων μοντέλων

  1. Για την πρόσβαση στο SIEMToolbox παρακαλώ αποσυμπιέστε το αρχείο SIEMToolbox.zip, που βρίσκεται στο σύνδεσμο λήψης.
  2. Το εργαλείο έχει αναπτυχθεί στην γλώσσα προγραμματισμού του Matlab (R2017a) και μπορεί να εκτελεστεί δίνοντας την εντολή main_gui στο Matlab prompt. Παλαιότερες εκδόσεις του Matlab μπορεί να επηρεάσουν την ορθή εκτέλεση του εργαλείου.
  3. Για ερωτήσεις ή προβλήματα παρακαλώ επικοινωνήστε με το: ekontis@auth.gr

Αποποίηση ευθύνης: Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του εργαλείου SIEMToolbox δεν είναι εγγυημένη από τους προγραμματιστές. Οποιαδήποτε σχόλια και προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της εργαλειοθήκης εκτιμώνται.