Επικοινωνία

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική θυρίδα 486, 54124

Θεσσαλονική, Ελλάδα