Επικοινωνία

    Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

    Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

    Ταχυδρομική θυρίδα 486, 54124

    Θεσσαλονική, Ελλάδα