Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Χρήστος Κ. Σίμογλου

 

Ερευνητικός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 


chsimoglou@ee.auth.gr
, chsimoglou@gmail.com

 

 

Γεννήθηκε το 1983 στις Σέρρες. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το Νοέμβριο 2005. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. τον Ιούνιο 2011. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του είναι "Βέλτιστες Στρατηγικές Προσφορών σε Ημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Εταιρείες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας".

Σήμερα απασχολείται ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Έχει συγγράψει, μαζί με άλλους συγγραφείς, 2 κεφάλαια βιβλίου (στα Αγγλικά), 11 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 25 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Είναι κριτής στα περιοδικά IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Electric Power Systems Research, European Journal of Operational Research, Sustainable Energy Technologies and Assessments

Είναι μέλος του ΙΕΕΕ, του ΙΕΤ και του ΤΕΕ.

 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του βρίσκονται στην περιοχή των απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα είναι:

   - Βέλτιστες στρατηγικές προσφορών και διαχείριση κινδύνου για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

   - Βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος προγραμματισμός λειτουργίας διασυνδεδεμένων και νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων  

   - Επίδραση της διείσδυσης ΑΠΕ στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας


Δημοσιεύσεις

1. Βιβλία - Κεφάλαια Βιβλίων

1.1. C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal Producer Self-Scheduling,” Chapter 8 in Book: "Electric Power Systems: Advanced Forecasting Techniques and Optimal Generation Scheduling", CRC Press, Taylor and Francis Group, Feb. 2012.

1.2. E.A. Bakirtzis, E.G. Kardakos, S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, “Scheduling Models and Methods for Efficient and Reliable Operations,” Chapter 4 in Book: "Smart and Sustainable Power Systems: Operations, Planning and Economics of Insular Electricity Grids ", CRC Press, Taylor and Francis Group, Jun. 2015.

 

2. Σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

2.1. C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a thermal producer in short-term electricity markets by MILP,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 3, pp. 1965-1977, Nov. 2010. DOI

2.2. C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of thermal units during commissioning,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, pp. 181-188, Feb. 2012. DOI

2.3. C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a dominant power company in electricity markets,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 43, no. 1, pp. 640-649, Dec. 2012. DOI

2.4. E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, “Short-term electricity market simulation in pool-based multi-period auctions,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 3, pp. 2526-2535, Aug. 2013. DOI

2.5. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, S.I. Vagropoulos, and A.G. Bakirtzis, “Electricity Market Models and RES Integration: The Greek Case”, Energy Policy, Vol. 67, pp. 531-542, Apr. 2014. DOI

2.6. E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Optimal Bidding Strategy in Transmission-Constrained Electricity Markets”, Electric Power Systems Research, Vol. 109, pp. 141-149, Apr. 2014. DOI

2.7. C.K. Simoglou, E.G. Kardakos, E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, S.I. Vagropoulos, A.V. Ntomaris, P.N. Biskas, A. Gigantidou, E.J. Thalassinakis, A.G. Bakirtzis, and J.P.S. Catalão, "An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration," Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 38, pp. 415-427, Oct. 2014. DOI

2.8. E.A. Bakirtzis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, “Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration,” Electric Power Systems Research, vol. 128, pp. 90-99, Nov. 2015. DOI

2.9. E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Optimal offering strategy of a virtual power plant: A stochastic bi-level approach”, IEEE Transactions on Smart Grid, vol. XX, no. XX, pp. XXX-XXX, in press. DOI

2.10. C.K. Simoglou, E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, "Optimal operation of insular electricity grids under high RES penetration," Renewable Energy, vol. 86, pp. 1308-1316, Feb. 2016. DOI

2.11. S.I. Vagropoulos, E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, "ANN-based scenario generation methodology for stochastic variables of electric power systems," Electric Power Systems Research, vol. 134, pp. 9-18, May 2016. DOI


 

3. Σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

3.1. A.G. Bakirtzis, C.K. Simoglou, N.P. Ziogos, A.C. Tellidou, G.A. Bakirtzis, “Electricity             Producer Offering Strategies in Day-Ahead Energy Markets,” στο διεθνές συνέδριο  iREP Symposium- Bulk Power System Dynamics and Control - VII, Revitalizing Operational Reliability, August 19-24, 2007, Charleston, South Carolina, USA.

3.2. C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Electricity Producer Self-Scheduling in Day-Ahead Energy and Reserves Markets,” στο διεθνές συνέδριο 5th International Conference on the European Electricity Market - ΕΕΜ 08, Μay 28-30, 2008, Lisbon, Portugal.

3.3. C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal Self-Scheduling in Day-Ahead Energy and Reserves Markets,” στο διεθνές συνέδριο 6th Mediterraneans Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission and Distribution, November 2-5, 2008, Thessaloniki, Greece.

3.4. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A MILP Approach to the short-term Hydrothermal Self-Scheduling problem,” στο διεθνές συνέδριο 2009 IEEE PowerTech Conference, June 28 - July 2, 2009, Bucharest, Romania.

3.5. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Effect of Increased RES penetration on the System Marginal Price of the Greek Electricity Market,” στο διεθνές συνέδριο 7th International Conference on the European Electricity Market - ΕΕΜ 10, June 23-25, 2010, Madrid, Spain.

3.6. P.N. Biskas, C.G. Baslis, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Coordination of day-ahead scheduling with a stochastic weekly unit commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units,” στο διεθνές συνέδριο iREP Symposium- Bulk Power System Dynamics and Control – VIII (IREP), August 1-6, 2010, Buzios, RJ, Brazil

3.7. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of Increased RES penetration on the Operation of the Greek Electricity Market,” στο διεθνές συνέδριο 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2010, November 7-10, 2010, Agia Napa, Cyprus.

3.8. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the impact of RES integration on the Greek electricity market by mid-term simulation,” στο διεθνές συνέδριο 2011 IEEE PowerTech Conference, 19-23 June 2011, Trondheim, Norway.

3.9. P.N. Biskas, G.H. Naziris, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Market design effects on private producers in Greece,” στο διεθνές συνέδριο 17th Power Systems Computation Conference, PSCC' 11, August 22-26, 2011, Stockholm, Sweden.

3.10. P.N. Biskas, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the impact of IPPs on the Greek wholesale and retail electricity markets,” στο διεθνές συνέδριο 11th IASTED European Conference on Power and Energy Systems, EuroPES 2012, June 25 – 27, 2012, Napoli, Italy.

3.11. I.P. Panapakidis, C.K. Simoglou, M.C. Alexiadis, G.K. Papagiannis, “Determination of the Optimal Electricity Selling Price of a Retailer via Load Profiling," στο διεθνές συνέδριο 47th International Universities' Power Engineering Conference, UPEC 2012, September 4-7, 2012, London, UK.

3.12. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal offering strategies in day-ahead electricity markets under uncertainty,” στο διεθνές συνέδριο 8th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2012, October 1-3, 2012, Cagliari, Italy.

3.13. C.K. Simoglou, P.N. Biskas, E.A. Bakirtzis, A.N. Matenli, A.I. Petridis, and A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the Capacity Credit of RES: The Greek Case”, στο διεθνές συνέδριο 2013 IEEE PowerTech 2013, 16-20 June 2013, Grenoble, France.

3.14. S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, “Synergistic supply offer and demand bidding strategies for wind producers and electric vehicle aggregators in day-ahead electricity markets”, στο διεθνές συνέδριο iREP Symposium- Bulk Power System Dynamics and Control – IX (IREP), August 25-30, 2013, Rethymnon, Greece.

3.15. E.G. Kardakos, M.C. Alexiadis, S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Application of time series and artificial neural network models in short-term forecasting of PV power generation”, στο διεθνές συνέδριο 48th International Universities' Power Engineering Conference, UPEC 2013, September 2-5, 2013, Dublin, Ireland.

3.16. E.A. Bakirtzis, A.V. Ntomaris, E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, "A unified unit commitment-economic dispatch model for short-term power system scheduling under high wind energy penetration," στο διεθνές συνέδριο 11th International Conference on the European Electricity Market - ΕΕΜ 14, 28-30 May 2014, Krakow, Poland.

3.17. E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, A.V. Ntomaris, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, "Determination of load-following reserves in power systems with high wind penetration: An application to the Greek power system," στο διεθνές συνέδριο 18th Power Systems Computation Conference, PSCC 2014, 18-22 August 2014, Wroclaw, Poland.

3.18. S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, E.J. Thalassinakis, and A. Gigantidou, "Assessment of the impact of a battery energy storage system on the scheduling and operation of the insular power system of Crete", στο διεθνές συνέδριο 49th Universities’ Power Engineering Conference – UPEC 2014, 2-5 September 2014, Cluj-Napoca, Romania.

3.19. A.V. Ntomaris, E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, "Reserve quantification in insular power systems with high wind penetration," στο διεθνές συνέδριο ISGT Europe 2014, 12-15 October 2014, Istanbul, Turkey.

3.20. E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, "Optimal bidding strategies of a mixed RES portfolio by stochastic programming," στο διεθνές συνέδριο ISGT Europe 2014, 12-15 October 2014, Istanbul, Turkey.

3.21. E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal producer offering strategy on a transmission-constrained electricity market - An MPEC approach,” στο διεθνές συνέδριο ISGT Europe 2014, 12-15 October 2014, Istanbul, Turkey.

3.22. E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, S.I. Vagropoulos, and A.G. Bakirtzis, "Bidding strategy for risk-averse producers in transmission-constrained electricity markets," στο διεθνές συνέδριο 12th International Conference on the European Electricity Market - ΕΕΜ 15, 20-22 May 2015, Lisbon, Portugal.

3.23. C.K. Simoglou, E.G. Kardakos, and A.G. Bakirtzis, “Benefits of demand response on a wind power producer bidding strategy,” στο διεθνές συνέδριο IEEE PowerTech 2015, 29 June – 02 July 2015, Eindhoven, The Netherlands. 

3.24. C.K. Simoglou, S.I. Vagropoulos, E.A. Bakirtzis, E.G. Kardakos, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Large-scale RES integration in electricity markets: Challenges and potential solutions”, στο διεθνές συνέδριο 50th International Universities' Power Engineering Conference, UPEC 2015, 1-4 September 2015, Staffordshire, UK.

3.25. S.I. Vagropoulos, E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, and A.G. Bakirtzis, “Artificial Neural Network-based methodology for short-term electric load scenario generation”, στο διεθνές συνέδριο 18th Intelligent Systems Applications to Power Systems Conference and Debate, ISAP 2015, 11-17 September 2015, Porto, Portugal.