Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2013-04-25
Κατοικίες χαμηλού άνθρακα
Περισσότερα
picture

Ερευνητικά Έργα

 

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας συμμετέχει σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα και Συμβουλευτικές Υπεργολαβίες με τον ιδιωτικό τομέα.


Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση & άλλους διεθνείς οργανισμούς

Τίτλος 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

PV-ESTIA - Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά

Balkan-MED

STORES - Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους

MED

MENS - Βελτίωση δεξιοτήτων ειδικών στην ενέργεια

H2020

INCREASE - Αυξάνοντας τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής αναπτύσσοντας στρατηγικές ελέγχου και χρησιμοποιώντας επικουρικές υπηρεσίες

FP7

PV-NETmetering - Προώθηση της χρήσης των φωτοβολταϊκών μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας

MED

ERA-Net Eracobuild - Αντιστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα Countdown logo

ΓΓΕΤ - ΕΣΠΑ

DERri - Υποδομές για έρευνα σε πηγές Διανεμημένης Παραγωγής

FP7

SINGULAR - 'Eξυπνα και Βιώσιμα Νησιωτικά Ηλεκτρικά Δίκτυα κάτω από Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυση ΑΠΕ

FP7-ENERGY

Ενεργειακά Bits - Νεολαία και ΜΜΕ για χαμηλά ενεργειακά αποτυπώματαebits_logo

Intelligent Energy Europe

E-SEAP - Ευρωπαϊκό βραβείο αειφόρου ενεργειακής ανάπτυξης

σωφρονιστικών ιδρυμάτων eseap_logo

Intelligent Energy Europe

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ - Μια πλατφόρμα λογισμικού πολλών μεταβλητών για την εκτίμηση της επίδρασης στρατηγικών αποφάσεων στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

FP7-ICT
Μετρολογία για έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα EMRP

GPWind - Καλές πρακτικές εναρμόνισης παράκτιων και χερσαίων αιολικών πάρκων με περιβαλλοντικούς στόχους GPWind_logo 

Intelligent Energy Europe

USE - Πανεπιστήμια και Φοιτητές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Use Efficiency logo

Intelligent Energy Europe

South East Europe Continuing Education Network (SEECEN)

TEMPUS

EU-DEEP: The birth of a European-Distributed-EnErgy-Partnership that will help the large-scale implementation of distributed energy resources in Europe

SUSTDEV

PowerManSwitch: An Innovative Energy Consumption Management System based on a Punctual Electrical Control Device

 

MORE CARE: More Advanced Control Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage

EESD

CARE: Advanced Control Advice for Power Systems with Large Scale Integration of Renewable Energy Sources

JOULE

Evaluation of Power Wheeling Effects in Electric Power Systems.

NATO

 

Έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα

Τίτλος 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργεις - LaRInEM

ΓΓΕΤ

Υπηρεσίες πολυμέσων από το ηλεκτρικό δίκτυο - MultiGrid

ΓΓΕΤ

Διερεύνηση προβλημάτων διανεμημένης παραγωγής

ΓΓΕΤ

Διαχείριση Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πυθαγόρας-ΥΠΕΠΘ

Βέλτιστη Χρήση Υδάτινων Πόρων για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΓΓΕΤ-ΔΕΗ

ORE CARE: More Advanced Control Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage

ΥΠΕΡ (ΓΓΕΤ-ΔΕΗ)

Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

ΣΥΝ (ΓΓΕΤ-ΔΕΗ)

 

Έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά προγράμματα

Τίτλος 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου πελατών προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΗ

Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης Λοιπών ΑΠΕ

ΑΔΜΗΕ

Διερεύνηση της μεταβατικής ευστάθειας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ΗΡΩΝ ΙΙ

TERNA S.A.

Μελέτες βραχυκυκλωμάτων και ανάλυση μεταβατικών φαινομένων

RODAX ATEE

Διερεύνηση της ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς της καλωδιακής σύνδεσης αιολικού πάρκου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ

ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Διερεύνηση της μεταβατικής ευστάθειας ΣΗΘ Αγ. Νικολάου

RODAX ATEE

Μελέτη καταπόνησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε εξαιτίας των ρευμάτων ζεύξης των μετασχηματιστών ισχύος

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε

Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο ΑΗΣ Αγ. Νικολάου 430 MW

RODAX ATEE

Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο ΑΗΣ Αλιβερίου 416,95MW

RODAX ATEE

Έλεγχος ηλεκτρολογικών μελετών για το σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας του Αλουμινίου της Ελλάδος Α.Ε. στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας

RODAX ATEE

Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο – Συνδυασμένος κύκλος του ΑΗΣ Λαυρίου

RODAX ATEE

Ημερήσιος Προγραμματισμός του Συστήματος Παραγωγής της ΔΕΗ

ΔΕΗ

Προσομοίωση Ημερησίου Προγραμματισμού στη ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΕΗ

Λογισμικό Βραχυπρόθεσμης Πρόβλεψης Ηλεκτρικού Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

ΔΕΗ

Χρέωση Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς

ΔΕΗ

Τιμολόγηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα

ΔΕΗ