Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Γρηγόρης Παπαγιάννης

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


grigoris@eng.auth.gr, gpapagia@ece.auth.gr

τηλ: 2310-996388

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1979. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. το 1997. Απασχολείται από το 1981 σαν επιστημονικός συνεργάτης και αργότερα σαν Λέκτορας (1998-2006), Επίκουρος Καθηγητής (2006-2010), Αναπληρωτής Καθηγητής (2010-2015) και Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Από το 2017 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Εργάστηκε σαν εξωτερικός συνεργάτης στη βιομηχανία και σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Είναι μέλος του ΤΕΕ, της ΙΕΕΕ, του ΙΕΤ, της CIGRE, του ΣΜΗΒΕ, της ΕΕΔΕ και του ΕΙΠ.

 

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται είναι:

  • Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη μόνιμη και στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας.

  • Προσομοίωση συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Επικοινωνίες μέσω γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Διανεμημένοι ενεργειακοί πόροι

  • Εξυπνα δίκτυα, κοινότητες και πόλεις

 

 

Δημοσιεύσεις

 

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. G. Papagiannis, P. Dokopoulos : ‘A Simplified Frequency Independent Modal Transformation for Overhead Line Switching Transients’ , European Transactions on Electric Power Systems. (ETEP), vol. 5, No. 5, Sept.-Oct. 1995, pp. 307-314.

2. D.G. Triantafyllidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis: ‘Calculation of Overhead Transmission Line Impedances: A Finite Element Approach’, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. PWRD-14, No. 1, January 1999, pp. 287 293. doi: 10.1109/61.736740.

3. G.K. Papagiannis, D.G. Triantafyllidis, D.P. Labridis: ‘A One-Step Finite Element Formulation For The Modeling Of Single And Double-Circuit Transmission Lines’, IEEE     Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 1, February 2000, pp. 33 38, doi:10.1109/59.852098.

4. G. K. Papagiannis, D. A. Tsiamitros, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos: ‘Direct Numerical Evaluation of the Earth Return Path Impedances of Underground Cables’, IEE Proceedings on Generation, Transmission and Distribution, vol. 152, Nr. 03, May 2005, pp. 321-328, doi:10.1049/ip-gtd:20045011.

5. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos: ‘Earth Return Path Impedances Of Underground Cables For The Two-Layer Earth Case’, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRD-20, No 3, July 2005, pp. 2174-2181 doi:10.1109/TPWRD.2005.848737.

6. G. K. Papagiannis, D. A. Tsiamitros, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos, ‘A Systematic Approach To The Evaluation Of The Influence Of Multi-Layered Earth On Overhead Power Transmission Lines’, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRD-20, No 4, Oct. 2005, pp. 2594-2601 doi: 10.1109/TPWRD.2005.855448.

7. A.S. Dagoumas, G.K. Papagiannis and P.S. Dokopoulos: ‘An economic assessment of the Kyoto Protocol application’, Energy Policy, Volume 34, Issue 1, January 2006, pp. 26-39, doi:10.1016/j.enpol.2004.05.012.

8. D. A. Tsiamitros, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis and P. S. Dokopoulos: ‘Earth Conduction Effects in Systems of Overhead and Underground Conductors in Multi-Layered Soils‘, IEE Proceedings on Generation, Τransmission and Distribution, vol. 153, Nr. 3, May 2006, pp. 291 – 299.

9. A.S. Dagoumas, E. Kalaitzakis, G.K. Papagiannis and P.S. Dokopoulos: ‘A post-Kyoto analysis of the Greek electric sector’, Energy Policy, Volume 35, Issue 3, March 2007, pp. 1551-1563,  doi: 10.1016/j.enpol.2006.05.003

10. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos, ‘Homogenous Earth Approximation of Two-Layer Earth Structures. An Equivalent Resistivity Approach’ , IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRD-22, No 1, January 2007, pp. 658-666 doi: 10.1109/TPWRD.2006.881465.

11. N. Protogeros,A. Economides,G. K. Papagiannis, C. Syleos, ‘Developing a Near-optimal Lowest-consumption Tunnel Lighting System Using Software Agents through Power Line Communications’, Journal of Computing and Information Technology - CIT 15, 2007, Nr. 2, pp. 185–191, doi:10.2498/cit.1000811

12. G.K. Papagiannis, A.S. Dagoumas, N. Lettas, P.S. Dokopoulos: ‘Economic and environmental impacts from the implementation of an intelligent demand side management system at the European level’, Energy Policy, Volume 36, Issue 1, January 2008, pp. 163-180, doi:10.1016/j.enpol.2007.09.005.

13. A. S. Dagoumas, I. P. Panapakidis, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos, ‘Post-Kyoto energy consumption strategies for the Greek interconnected electric system’ Energy Policy, Volume 36, Issue 6, June 2008, pp. 1980-1999, doi:10.1016/j.enpol.2008.02.015.

14. T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos, ‘Low Voltage Distribution Line Performance Evaluation for PLC Signal Transmission’, IEEE Trans. on Power Delivery Volume 23,  Issue 4,  Oct. 2008 Page(s):1903 – 1910 doi: 10.1109/TPWRD.2007.916040.

15. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: ‘Earth Return Impedances of Conductor Arrangements in Multi-Layer Soils-Part I: Theoretical Model’, IEEE Trans. Power Delivery., Vol. 23, No. 4, pp. 2392-2400, (2008), doi: 10.1109/TPWRS.2008.923816

16. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: ‘Earth Return Impedances of Conductor Arrangements in Multi-Layer Soils-Part II: Numerical Results’, IEEE Trans. Power Delivery., Vol. 23, No. 4, pp. 2401-2408, (2008), doi: 10.1109/TPWRD.2008.923999

17. T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis,’ Wave Propagation Characteristics of Overhead Conductors Above Imperfect Stratified Earth for a Wide Frequency Range’, IEEE Trans. On Magnetics, Vol. 45,  Issue 3,  March 2009 pp.1064 – 1067, doi10.1109/TMAG.2009.2012580

18. Τ.Α. Papadopoulos, D.A. Tsiamitros, G.K. Papagiannis, ‘Impedances and Admittances of Underground Cables for the Homogeneous Earth Case’, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. PWRD-25, No 2, April 2010, pp. 961 – 969, doi: 10.1109/TPWRD.2009.2034797.

19. Τ.Α. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, ‘A generalized model for the calculation of the impedances and admittances of overhead power lines above stratified earth’, Electric Power Systems Research, Vol. EPSR-3043, 2010, doi:10.1016/j.epsr.2010.03.009

20. Τ.Α. Papadopoulos, D.A. Tsiamitros, G.K. Papagiannis, "Earth return admittances and impedances of underground cables in non-homogeneous earth", IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 5, No 2, 2011, pp. 161 – 171, doi: 10.1049/iet-gtd.2010.0228.

21. Papadopoulos, T.A., Chrysochos, A.I., Papagiannis, G.K., "Narrowband power line communication: Medium voltage cable modeling and laboratory experimental results", Electric Power Systems Research, vol. 102, 2013, pp. 50-60, doi: 10.1016/j.epsr.2013.04.009

22. Papadopoulos T.A., Chrysochos A.I., Papagiannis G.K., "Analytical Study of the Frequency-Dependent Earth Conduction Effects on Underground Power Cables," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 7, no. 3, March 2013, pp. 276-287, doi:10.1049/iet-gtd.2012.0425

23. Kaloudas, C.G., Papadopoulos, T.A., Gouramanis, K.V.,Stasinos, K., Papagiannis, G.K., "Methodology for the selection of long-mediumvoltage power cable configurations", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 7, no. 5, 2013, pp. 526-536, doi: 10.1049/iet-gtd.2012.0165

24. Papadopoulos, T.A., Kaloudas, C.G., Chrysochos, A.I., Papagiannis, G.K., "Application of narrowband Power-Line communication in medium-voltage smart distribution grids", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 28, no. 2, 2013, pp. 981-988, doi: 10.1109/TPWRD.2012.2230344

25. Chrysochos, A.I., Papadopoulos, T.A., Papagiannis, G.K., "Robust calculation of frequency-dependent transmission line transformation matrices using the Levenberg-Marquardt method", IEEE Transactions on Power Delivery, early access, doi: 10.1109/TPWRD.2013.2284504

26.  P.N. Papadopoulos, T. A. Papadopoulos, P. Crolla, A. J. Roscoe, G. K. Papagiannis,G. M. Burt,Black-box dynamic equivalent model for microgrids using measurement data’, IET Generation, Transmission & Distribution, 11 pp, doi:  10.1049/iet-gtd.2013.0524

27.  I.P. Panapakidis, T.A. Papadopoulos, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, ‘Pattern Recognition Algorithms for Electricity Load Curve Analysis of Buildings’, Energy and Buildings (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.01.002

28.  P.N. Papadopoulos, M. Kandyla, P. Kourtza, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, Parametric Analysis of the steady state and dynamic performance of proton exchange membrane Fuel Cell models, Renewable Energy, vol. 71, 2014, pp. 23-31, doi: 10.1016/j.renene.2014.05.010

29.  P.N. Papadopoulos, T. A. Papadopoulos, P. Crolla, A. J. Roscoe, G. K. Papagiannis, G.M. Burt, Measurement-based analysis of the dynamic performance of microgrids using system identification techniques’, IET Generation, Transmission & Distribution, in print, doi: 10.1049/iet-gtd.2014.0555

30. I.P. Panapakidis, M. Alexiadis, G.K. Papagiannis, 'Evaluation of the performance of clustering algorithms for a high voltage industrial consumer', Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 38, February 2015, Pages 1-13, in print, doi:10.1016/j.engappai.2014.10.013

31. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, A.I. Nousdilis, G.K. Papagiannis, "Simplified Measurement-Based Black-Box Modeling of Distribution Transformers Using Transfer Functions," Electric Power Systems Research, vol. 121, April 2015, pp. 77-88.

32.  A. I. Chrysochos, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, ‘Enhancing the frequency-domain calculation of transients in multiconductor power transmission lines, Electric Power Systems Research, Volume 122, May 2015, Pages 56-64.

33.   I. P. Panapakidis, M. C. Alexiadis, G. K. Papagiannis, ‘Enhancing the clustering process in the category model load profiling’, IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 9, Issue 7, April 2015, pp. 655-665, DOI

34.    A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, ‘Rigorous Calculation Method for Resonance Frequencies in Transmission Line Responses’, IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 9, no. 8, May 2015, pp. 767-778, DOI.

35.   T. A. Papadopoulos, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, 'USE Efficiency: an innovative educational programme for energy efficiency in buildings', International Journal of Sustainable Energy, in press, DOI

36.   T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, E.O. Kontis, P.N. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, 'Measurement-Based Hybrid Approach for Ringdown Analysis of Power Systems', IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, November 2016, pp. 4435-4464, DOI

37. A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, 'Enhancing the Frequency-Domain Calculation of Transients in Multiconductor Power Transmission Lines', Electric Power Systems Research, vol. 122, May 2015, pp. 56-64, DOI

38. D.V. Bozalakov, T.L. Vandoorn, B. Meersman, G.K. Papagiannis, A.I. Chrysochos, L. Vandevelde, 'Damping-Based Droop Control Strategy Allowing an Increased Penetration of Renewable Energy Resources in Low Voltage Grids', IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 31, no. 4, August 2016, pp. 1447-1455, DOI

39.  G. C. Christoforidis, I. P. Panapakidis,  T. A. Papadopoulos,  G. K. Papagiannis,  I. Koumparou, M. Hadjipanayi and  G. E. Georghiou, ‘ A Model for the Assessment of Different Net-Metering Policies’, Energies 2016, 9(4), 262; DOI

40.  A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, A. ElSamadouny, G.K. Papagiannis, N. Al-Dhahir, 'Optimized MIMO-OFDM Design for Narrowband-PLC Applications in Medium-Voltage Smart Distribution Grids', Electric Power Systems Research, vol. 140, November 2016, pp. 253-262, DOI

41. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, E.O. Kontis, G.K. Papagiannis, 'Ringdown Analysis of Power Systems using Vector Fitting', Electric Power Systems Research, vol. 141, December 2016, pp. 100-103, DOI.

42. G.C. Kryonidis, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, 'A nearly decentralized voltage regulation algorithm for loss minimization in radial MV networks with high DG penetration', IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 7, no. 4, Oct. 2016, pp. 1430-1439,  DOI

43. E. Peñalvo-López, F.J. Cárcel-Carrasco, G.C. Christoforidis, A.I. Nousdilis, A. Riccetti, D. Melandri, G.K. Papagiannis, 'Upgrading Qualifications of European Energy Professionals in NZEB – The MEnS Project', Procedia Environmental Sciences, vol. 38, 2017, pp. 898-904, DOI

44. G.C. Kryonidis, E.O. Kontis, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, 'A Coordinated Droop Control Strategy for Overvoltage Mitigation in Active Distribution Networks', IEEE Transactions on Smart Grid, early access, DOI

45. E.O. Kontis, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, 'Measurement-based Dynamic Load Modeling Using the Vector Fitting Technique', IEEE Transactions on Power Systems, early access, DOI

46. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, A. ElSamadouny, N. Al-Dhahir, G.K. Papagiannis, 'MIMO-OFDM Narrowband-PLC in Distribution Systems: Impact of Power Transformers on Achievable Data Rates', Electric Power Systems Research, vol. 151, October 2017, pp. 251-265, DOI

47. Ε.Ο. Kontis, Τ.Α. Papadopoulos, Α.Ι. Chrysochos, G.K. Papagiannis, 'On the Applicability of Exponential Recovery Models for the Simulation of Active Distribution Networks', IEEE Trans. on Power Delivery, Article in Press, DOI

48. I. Koumparou, G.C. Christoforidis, V. Efthymiou, G.K. Papagiannis, G.E. Georghiou, 'Configuring residential PV net-metering policies – A focus on the Mediterranean region',Renewable Energy, vol.113, December 2017, pp. 795-812, DOI

49.  G.C. Kryonidis, E.O. Kontis, A.I. Chrysochos, K.O. Oureilidis, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, 'Power Flow of Islanded AC Microgrid: Revisited', IEEE Transactions on Smart Grid, accepted for publication.

50. E. O. Kontis, Τ. Α. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "Modal Analysis of Active Distribution Networks Using System Identification Techniques," International Journal of Elecrical Power and Energy Systems, vol. 100, Sept. 2018, pp. 365-378.

51. A. I. Nousdilis, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, 'Active power management in low voltage networks with high photovoltaics penetration based on prosumers’ self-consumption', Applied Energy,Volume 229,2018,pp 614-624,doi: 10.1016/j.apenergy.2018.08.032


Σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

1. P. Dokopoulos, J. Gregoreades, D. Labridis, G. Papagiannis, A. Saramourtsis, D. Tampakis, J. Pinatsis, J. Kalogiannis, M. Pappas, P. Raftopoulos : ‘Remote Control and Data Aquisition System for the Wind Energy Converters of the Greek Telecommunications Organisation’, Proc. 3rd European Symposium "Soft Energy at the Local Level", Chios Island, Greece, September 1991.

2. G. Papagiannis, P. Dokopoulos: ‘A simplified Real Frequency Independent Modal Transformation’, Proceedings of the 21st E.M.T.P. European Users Group Meeting, Crete Greece, June 1992.

3. G. Papagiannis, D. Tsiamitros, D. Labridis, P. Dokopoulos: ‘Influence Of Earth Stratification on Overhead Power Transmission Line Impedances. A Finite Element Approach’, Proceedings of the MedPower 02 Conference, November 4-6, 2002, Athens,Greece, pp. 1- 6.

4. B. Nilsson, P. Dokopoulos, G. Papagiannis, D. Tampakis, G. Bianconi, G. Fabozzi: ‘A PLC-Based Electrical Energy Consumption Management System. Preliminary Field Test Results’, Proceedings of the 7th International Symposium on Powerline Communications, vol. 1, pp. 10-15, Kyoto Japan, 26-28 March 2003.

5. G. K. Papagiannis, D. A. Tsiamitros, G. T. Andreou, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos: ‘Earth Return Path Impedances Of Underground Cables For The Multi-Layer Case- A Finite Element Approach’ , Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna, 23-26 June 2003 Page(s): 7 pp. Vol.3 , doi: 10.1109/PTC.2003.1304514.

6. G. T. Andreou, D. P. Labridis, G. K. Papagiannis: ‘Modeling of low voltage distribution cables for powerline communications’, Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna, 23-26 June 2003 Pages: 6 Vol.2, doi:10.1109/PTC.2003.1304320.4.3.7.

7. D. A. Tsiamitros, N. Lettas, G. K. Papagiannis, D. Tampakis: ‘A PLC-Based Energy Consumption Management System. Field Tests and Simulation Results’, Proceedings of the 38th Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-3 September 2003, Thessaloniki, Greece, Vol. 2. pp. 417-420.

8. G. Papagiannis, D. Tsiamitros, K. Gouramanis, G. Andreou, P. Dokopoulos: ’A PLC Based Energy Consumption Management System. Pilot Installation Field Tests and Simulation Results’, Proceedings of the 8th International Symposium on Powerline Communications, Zaragoza, Spain, March 30-April 2, 2004, pp. 1-6.

9. G. Papagiannis, K. Gouramanis, T. Papadopoulos, K. Papadopoulos, P. Dokopoulos : ’A PLC Based Energy Consumption Management System – Performance Analysis Of Overhead Lines And Underground Cables: Measurements And Simulation’, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004, pp. 1-7.

10. A. Dagoumas, N. Lettas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos: ‘Economic And Environmental Impacts From The Implementation Of An Energy Consumption Management System At The European Level ’, Proceedings of the ΜedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004, pp. 1-9.

11. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: ‘Earth Return Path Impedances Of Underground Cables For The Two-Layer Earth Case’, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004, pp. 1-8.

12. D. A. Tsiamitros, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos ‘ A Novel Method For The Calculation Of Self And Mutual Impedances Of Overhead Conductors And Pipelines Buried In Two-Layer Soils’, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004, pp. 1-7.    

13. N. Lettas, A. Dagoumas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: ‘Distributed Generation From Small Hydro Plants. A Case Study Of The Impacts On The Power Distribution Network’, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004, pp. 1-7.

14. N. Lettas, A. Dagoumas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: ‘Maximizing distributed generation capacity of small hydro plants in a distribution network’, Proceedings of the Athens CIGRE Symposium, ‘Power Systems with Dispersed Generation’, 16-20 April, 2005, Athens, Greece, pp. 1-8.

15. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: ‘Equivalent Resistivity Approximationof Two-Layer Earth Structures For Earth Return Impedance Calculations’, PowerTech Conference Proceedings, 2005 IEEE St. Petersburg, 26-30 June, 2005, pp. 1-7.   

16. G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, C. D. Dovas, D. A. Tsiamitros, P. S. Dokopoulos: ‘A PLC-Based Energy Consumption Management System. PowerLine Performance Analysis: Field Tests and Simulation Results’, PowerTech Conference Proceedings, 2005 IEEE St. Petersburg, 26-30 June, 2005, pp. 1-7.  

17. N. Lettas, A. Dagoumas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: ‘A Case Study of the Impacts of Small Hydro Power Plants on the Power Distribution Network with the Combination of On Load Tap Changers’, PowerTech Conference Proceedings, 2005 IEEE St. Petersburg, 26-30 June, 2005, pp. 1 7.  

18. Α. Dagoumas, N. Lettas, K. Tomaras, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: ‘Transient Analysis of Small Hydro Generators in a Network - Connected and islanded operational mode ‘,International Conference on Future Power Systems, November 2005, Amsterdam, pp. 1-6.

19. Α. Dagoumas, A. Marinopoulos, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, ‘Simulation of Small Hydro Generators in Islanding Operation in weak Distribution Networks’, ,XVII International Conference on Electrical Machines ICEM 2006, September 2006, Chania, Greece, pp. 1-6.

20. T.A. Papadopoulos, B.D. Batalas, A. Radis, G.K. Papagiannis, ‘Medium Voltage Network PLC Modeling and Signal Propagation Analysis’, IEEE International Symposium on Powerline Communications 2007, IEEE ISPLC 2007, 26-28 March 2007, Piza, Italy.

21. T.A. Papadopoulos, Ch.G. Kaloudas, G.K. Papagiannis, ‘A Multipath Channel Model for PLC Systems based on Nodal Method and Modal Analysis’, IEEE International Symposium on Powerline Communications 2007, IEEE ISPLC 2007, 26-28 March 2007, Piza, Italy.

22. T. A. Papadopoulos, G. Ch. Argyropoulos, B. D. Sarantinos, G. K. Papagiannis, ‘Analysis of Indoor PLC Networks: Laboratory Tests and Simulation Results’, ΙΕΕΕ PowerTech07 Conference, Lausanne, Switzerland, July 1-5, 2007, pages 7

23. T. Α. Papadopoulos, G.Κ. Papagiannis, ‘Influence of Earth Permittivity on Overhead Transmission Line Earth-Return Impedances’, ΙΕΕΕ PowerTech07 Conference, Lausanne, Switzerland, July 1-5, 2007, pages 7. This paper won the ‘Basil Papadias best student paper award’ as the best student paper among 200 in the Conference.

24. T. Α. Papadopoulos, G.Κ. Papagiannis, D. P. Labridis, ‘Wave Propagation Characteristics of Overhead Conductors above Imperfect Stratified Earth for a Wide Frequency Range’, 13th IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation CEFC 2008, May 11 – 15, 2008, Athens, Greece, pages 4.

25. Katsanou V. N., Papagiannis G.K., ‘Comparison of substation grounding system design methods using a FEM approach’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 7.

26. P. N. Papadopoulos, A.G. Marinopoulos, G.K. Papagiannis, ‘PEM Fuel Cell model in the Simulation of a Distributed Generation Network’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 6.

27. Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis,’ Transient Performance of Overhead Transmission Lines above Stratified Earth of Varying Permittivity’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 6.

28. I. P. Panapakidis, G. K. Papagiannis, ‘Evaluation of a supply side management and a demand side management policy implemented in the Greek electric sector’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 6.

29. T. A. Papadopoulos, D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, ‘Analysis of the propagation characteristics of buried cables in imperfect earth’, PowerTech 2009 IEEE Bucharest, Bucharest , Romania, June 28 – July 2, 2009, Pages 8, doi: 10.1109/PTC.2009.5281842.

30. P. N. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis, ‘Dynamic Modelling of a grid-connected PEM Fuel Cell in a Distributed Generation Network’, PowerTech 2009 IEEE Bucharest, Bucharest , Romania, June 28 – July 2, 2009, Pages 8, doi: 10.1109/PTC.2009.5281846.

31. V. N. Katsanou, G. K. Papagiannis, ‘Substation grounding system resistance calculations using a FEM approach’, PowerTech 2009 IEEE Bucharest, Bucharest , Romania, June 28 – July 2, 2009, Pages 6, doi: 10.1109/PTC.2009.5282044.

32. T.A. Papadopoulos, D.A. Tsiamitros, G.K. Papagiannis, ‘Modal propagation characteristics of underground power cable systems’, Proceedings of the 44th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Glasgow, Scotland, September 1-4, 2009, Pages 5.

33. D. A. Tsiamitros, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, ‘Modeling of gas insulated lines buried in single- and in two-layer earth’, Proceedings of the 44th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Glasgow, Scotland, September 1-4, 2009, Pages 5.

34. Ch. G. Kaloudas, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, ‘Spectrum Analysis of transient Responses of Overhead Transmission Lines’, 45th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Cardiff, Wales, 31 August - 3 September, 2010.

35. T.A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, ‘Comparison of Earth Return Approaches on Modeling of Underground Cables’, 45th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Cardiff, Wales, 31 August - 3 September, 2010.

36. P. N. Papadopoulos, Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, G. D. Metaxas, G. K. Papagiannis, ‘Magnetizing inrush current effects on large transformer arrangements’, 7th MedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus, November 7-10, 2010.

37. Ch. G. Kaloudas, P. N. Papadopoulos, T. A. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis, ‘Short-Circuit Analysis of a Power Plant Generator and Comparative Study of IEC, ANSI and Dynamic Simulation’, 7th MedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus, November 7-10, 2010.

38. M. Horner, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, ‘USE:Efficiency: A First Level Audit Analysisof Selected University Buildings from 9 EU Countries’, 3rd International Scientific "Energy and Climate Change" Conference, Athens, Greece, October 7-8, 2010.

39. T. A. Papadopoulos, E. Topriska, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, "Electrical Energy Consumption Analysis in Tertiary  Buildings", 3rd International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, Nicosia, Cyprus, May 19-20, 2011.

40. G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, S. McKay, "Identifying Barriers preventing the Widespread of Wind Power in Europe - The GP-WIND Project", 3rd International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, Nicosia, Cyprus, May 19-20, 2011.

41. K. V. Gouramanis, Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, K. Stasinos "Sheath Voltage Calculations in Long Medium Voltage Power Cables", δεκτό για παρουσίαση στο PowerTech,  2011 ΙΕΕΕ Trondheim, Trondheim, Norway, June 19-23, 2011.

42. T. A. Papadopoulos, Ch. G. Kaloudas, P. N. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis "Static and Dynamic Calculation of Short-Circuit Currents in Synchronous Generators", International Conference on Power Systems Transients - IPST, Delft, The Netherlands, June 14-17, 2011.

43. Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, K. V. Gouramanis, K. Stasinos, G. K. Papagiannis, "Simulation of Switching and Lightning Transients in Parallel Single-Core Underground Cables", 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Soest, Germany, September 5 - 8, 2011.

44. A. I. Chrysochos, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Improved Time-Domain Modeling of Underground Cables", 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Soest, Germany, September 5 - 8, 2011.

45. P. N. Papadopoulos, M. D. Chatzisideris, T. A. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis, "Integration of Smart Grid Technologies in a MicroGrid with PV and FC units", 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Soest, Germany, September 5 - 8, 2011.

46. G. C. Christoforidis, K. Ch. Chatzisavvas, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Identifying non-Technological Barriers to Wind Power: Local Communities:, 9th International Conference on the Europeran Energy Market, Florence, Italy, May 10 - 12, 2012.

47. I. P. Panapakidis, M. C. Alexiadis, G. K. Papagiannis, "Load Profiling in the Deregulated Electricity Markets: A Review of the Applications", 9th International Conference on the Europeran Energy Market, Florence, Italy, May 10 - 12, 2012.

48. I. P. Panapakidis, M. C. Alexiadis, G. K. Papagiannis, "Electricity Customer Characterization based on Different Representative Load Curves", 9th International Conference on the Europeran Energy Market, Florence, Italy, May 10 - 12, 2012.

49. A. I. Chrysochos, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Field Measurements of a Medium-Voltage Single-Core Cable Lying on the Ground Surface," 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), London Brunel, U.K., September 4 - 7, 2012.

50. P. N. Papadopoulos, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Dynamic Modeling of a MicroGrid using Smart Grid Technologies", 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), London Brunel, U.K., September 4 - 7, 2012.

51. Panapakidis, I.P. and Simoglou, C.K. and Alexiadis, M.C. and Papagiannis, G.K.,"Determination of the optimal electricity selling price of a retailer via load profiling", 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), London Brunel, U.K., September 4 - 7, 2012.

52. Papadopoulos P.N., Papadopoulos T.A., Papagiannis G.K., ‘Dynamic modeling of a microgrid using smart grid technologies’, 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), London Brunel, U.K., September 4 - 7, 2012, pages 6

53. Chrysochos A.I., Papadopoulos T.A., Papagiannis G.K., ‘Field tests of a medium voltage single-core cable lying on the ground surface’, 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), London Brunel, U.K., September 4 - 7, 2012, pages 6

54. A. I. Chrysochos, E. T. Makri, A. C. Dimou, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "An Investigation of the Performance of Underground Cable Installations in Operational and Fault Conditions", MedPower 12 Conference, Cagliari, Italy, October 1 - 3, 2012.

55. T. A. Papadopoulos, G. C. Christoforidis, K. Ch. Chatzisavvas, G. K. Papagiannis, "Harmonic Level Measurements and Analysis at Higher Education Buildings", MedPower 12 Conference, Cagliari, Italy, October 1 - 3, 2012.

56. Panapakidis, I.P. and Papadopoulos, T.A. and Christoforidis, G.C. and Papagiannis, G.K.,"Analysis of the electricity demand patterns of a building in a university Campus", 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2013, pp. 382-387

57. I.P. Panapakidis, G.C. Christoforidis,  G.K. Papagiannis, “Modifications of the clustering validity indicators for the assessment of the load profiling procedure”, Proceedings of the 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG2013), 13-17 May 2013, Istanbul, Turkey, pp. 1-6

58. I.P. Panapakidis, M.C. Alexiadis, G.K. Papagiannis, “Deriving the Optimal Number of Clusters in the Electricity Consumer Segmentation Procedure”, Proceedings of 10th International Conference on European Energy Market (EEM2013), 28-30 May 2013, Stockholm, Sweden, pp.1-8.

59. I.P. Panapakidis, A.S. Dagoumas, M.C. Alexiadis, G. K. Papagiannis, “Improvements in the Clustering Validity Indexes of the Load Profiling Methodology”, Proceedings of 10th International Conference on European Energy Market (EEM2013), 28-30 May 2013, Stockholm, Sweden, pp.1-8.

60. Bouhouras A.S., Papadopoulos T.A., Christoforidis G.C., Papagiannis G.K., Labridis D.P.,‘Loss reduction via network reconfigurations in Distribution Networks with Photovoltaic Units Installed’, Proceedings of 10th International Conference on European Energy Markets (EEM2013), 28-30 May 2013, Stockholm, Sweden, pages 8

61. A.I. Chrysochos, Ch.G. Kaloudas, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "On the Use of the Finite Conductor Length Approach for the Calculation of Electromagnetic Transients in Overhead Transmission Lines," Proceedings of the IEEE Grenoble PowerTech 2013, Grenoble, France, June 16 - 20, 2013

62. I.P. Panapakidis, M.C. Alexiadis, G. K. Papagiannis, “Three-stage clustering procedure for deriving the typical load curves of the electricity consumers”, Proceedings of the IEEE Grenoble PowerTech 2013, Grenoble, France, June 16 - 20, 2013, pp. 1-6

63. I.P. Panapakidis, M.C. Alexiadis, G.K. Papagiannis, “New adequacy measures for the evaluation of the load profiling process”, Proceedings of the IEEE Grenoble PowerTech 2013, Grenoble, France, June 16 - 20, 2013, pp. 1-6

64. T. A. Papadopoulos, P. N. Papadopoulos, P. Crolla, A. J. Roscoe, G. K. Papagiannis, G. M. Burt, "Dynamic Performance of a Low Voltage MicroGrid with Droop Controlled Distributed Generation" 2013 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada July 21-25, 2013

65. I.P. Panapakidis, M.C. Alexiadis, G. K. Papagiannis, “Application of competative learning clustering in the load time series segmentation”, Proceedings of the 48 International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2013), 02-05 September 2013, Dublin, Ireland, p.1-6.

66. A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "Analysis of the Propagation Characteristics of Single-Core Cables from Experimental Results using Modal Decomposition," Proceedings of the 48 International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2013), 02-05 September 2013, Dublin, Ireland, p.1-6

67. P. N. Papadopoulos, T. A. Papadopoulos, P. Crolla, A. J. Roscoe, G. K. Papagiannis, G. M. Burt, "Modelling of Distributed Energy Resources Using Laboratory-Experimental Results", Proceedings of the 48 International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2013), 02-05 September 2013, Dublin, Ireland, p.1-6

68. A. S. Bouhouras, T. A. Papadopoulos, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis,  "Systematic Sensitivity Analysis Regarding the Influence of Distributed Generation Units Allocation to the Optimal Reconfiguration for Loss Reduction", Proceedings of the 48 International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2013), 02-05 September 2013, Dublin, Ireland, p.1-6.

69. G. C. Christoforidis, I.P. Panapakidis, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, “PV Power Clustering as a Means to Evaluate Energy Storage Options”, 2nd International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), Madrid Spain, October 2013.

70. G. C. Christoforidis, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, M. Hatzipanayi, G. E. Georghiou, “Promoting PV energy through net metering optimization: The PV-NET project”, 2nd International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), Madrid Spain, October 2013.

71. K.A. Liaka, K.Z. Tsagkari, P.N. Papadopoulos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "Eigenvalue analysis of microgrids using linearization and system identification techniques," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014
doi: 10.1109/UPEC.2014.6934673

72. C.G. Kaloudas, G.K. Papagiannis, "FDTD analysis using constant parameter modeling for the calculation of transient responses and voltage profiles on multiconductor overhead transmission lines," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014, doi: 10.1109/UPEC.2014.6934671

73. A.I. Chrysochos, A.I. Nousdilis, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "A wide band black-box model of power transformers in ATP/MODELS," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014, doi: 10.1109/UPEC.2014.6934674

74. S.P. Dimakis,  G.K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, "Control strategy to alleviate PV power output fluctuations through a superconducting coil," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014, doi: 10.1109/UPEC.2014.6934705

75. E.O. Kontis, K.S. Dimos, T.A. Papadopoulos, P.N. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "Comparison of static and dynamic calculations of short circuit currents in distributed generation networks," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014
doi: 10.1109/UPEC.2014.6934676

76. I.P. Panapakidis, G.K. Papagiannis, C.G. Christoforidis, "Bus load forecasting via a combination of machine learning algorithms," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014, doi: 10.1109/UPEC.2014.6934816

77. I.P. Panapakidis, G.K. Papagiannis, "Enhancing the performance of Feed-Forward Neural Networks in the bus short-term load forecasting," Power Engineering Conference (UPEC), 2014 49th International Universities , Cluj, Romania, pp.1,6, 2-5 Sept. 2014, doi: 10.1109/UPEC.2014.6934672

78. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, A. ElSamadouny, G.K. Papagiannis, N. Al-Dhahir, 'MIMO Modeling and Data Rates for Medium-Voltage Narrowband-PLC in Smart Distribution Grids', Proceedings of the 5th ISGT European 2014, Istanbul, Turkey, October 12 - 15, 2014, pages 6.

79. I. P. Panapakidis, S.I. Frantza, G.K. Papagiannis, ‘Implementation of price-based demand response programs through a load pattern clustering process’, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2014, Athens, Greece, 2-1 November 2014, pages 8.

80. I. P. Panapakidis, G.K. Papagiannis, ‘Application of the load profiling methodology in short-term bus load forecasting’, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2014, Athens, Greece, 2-1 November 2014, pages 8.

81. C.G. Kaloudas, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, ‘FDTD Analysis of Multiphase Power Cable Systems using Distributed Constant Parameters’, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2014, Athens, Greece, 2-1 November 2014, pages 8.

82. T. A. Papadopoulos, E. O. Kontis, P.N. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, ‘System Identification Techniques for Power Systems Analysis using Distorted Data’, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2014, Athens, Greece, 2-1 November 2014, pages 7.

83. T.A. Papadopoulos, E. N. Tzanidakis, P.N. Papadopoulos, P. Crolla, G.K. Papagiannis, G. M. Burt, ‘Aggregate load modeling in microgrids using online measurements’, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2014, Athens, Greece, 2-1 November 2014, pages 8.

84. G.C. Christoforidis, I.P. Pananapakidis, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, I. Koumparou and G.E. Georghiou, ‘Assessing policies for photovoltaic net-metering in Greece’, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2014, Athens, Greece, 2-1 November 2014, pages 8.

85. A. ElSamadouny, N. Al-Dhahir, M. Abdallah, A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "Multi-User MIMO Broadcasting/Multicasting for Medium-Voltage Narrowband-PLC Networks," Proceedings of the IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications, Austin, Texas USA, March 29 - April 1, 2015, DOI.

86. A.I. Chrysochos, G.P. Tsolaridis, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "Damping of Oscillations Related to Lumped-Parameter Transmission Line Modeling," Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients 2015, Cavtat, Croatia, June 15 - 18, 2015, Link.

87. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, E.O. Kontis, G.K. Papagiannis, "Identification of Oscillatory Modes in Power System Responses via Vector Fitting," Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients 2015, Cavtat, Croatia, June 15 - 18, 2015, Link.

88. E.O. Kontis, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, T.A. Papadopoulos, "Development of Measurement-Based Generic Load Models for Dynamic Simulations," Proceedings of the IEEE Eindhoven PowerTech 2015, Eindhoven, Netherlands, June 29 - July 2, 2015, DOI.

89. M.M.M.A. Viyathukattuva, P.H. Nguyen, W.L. Kling, A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "Fair Power Curtailment of Distributed Renewable Energy Sources to Mitigate Overvoltages in Low-Voltage Networks," Proceedings of the IEEE Eindhoven PowerTech 2015, Eindhoven, Netherlands, June 29 - July 2, 2015, DOI.

90. I. N. Pappi, N. G. Paterakis, J. P. S. Catalão, I. Panapakidis and G. Papagiannis, "Analysis of the energy usage in university buildings: The case of Aristotle University campus," Power Engineering Conference (AUPEC), 2015 Australasian Universities, Wollongong, NSW, 2015, pp. 1-5, DOI

91. A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, A. ElSamadouny, N. Al-Dhahir, "MIMO-OFDM Narrowband-PLC Transmission through Distribution Transformers: Modeling and Achievable Data Rates," Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Smart Grid Communications 2015, Miami, Florida USA, November 2 - 5, 2015, DOI

 92. G.C. Christoforidis, D. Melandri, V. Branciforti, A.Ι. Nousdilis, G.K. Papagiannis and E. Peñalvo, "Meeting of energy skills: An educational framework for energy professionals in NZEB," Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, 2016, pp. 1-6, DOI

93. G.C. Kryonidis, E.O. Kontis, A.I. Chrysochos, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, "Coordinated Phase-Based Voltage Regulation in Active Unbalanced LV Distribution Networks," Proceedings of the 51st UPEC 2016, Coimbra, Portugal, September 6 - 9, 2016.

94. E.O. Kontis, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, "Modeling of Nonlinear Dynamic Power System Loads Using the Vector Fitting Technique," Proceedings of the 51st UPEC 2016, Coimbra, Portugal, September 6 - 9, 2016.

95. G.C. Kryonidis, N.V. Theologou, A.I. Chrysochos, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, "An Enhanced Decentralized Voltage Regulation Scheme for the Reduction of Tap Changes in HV/MV Transformers Under High DG Penetration," Proceedings of the ISGT Europe 2016, Ljubljana, Slovenia, October 9 - 12, 2016, DOI

96. E.O. Kontis, G.C. Kryonidis, A.I. Chrysochos, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, "Long-Term Evaluation of DRES Penetration in LV Networks Using Droop Control Techniques," Proceedings of the ISGT Europe 2016, Ljubljana, Slovenia, October 9 - 12, 2016, DOI

97. E.O. Kontis, G.C. Kryonidis, A.I. Chrysochos, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, "Effect of Load Modeling in Coordinated Active Power Curtailment of Distributed Renewable Energy Sources," Proceedings of the 10th MedPower 2016, Belgrade, Serbia, November 6 - 9, 2016, DOI

98. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, D.I. Doukas, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, "Induced Voltages and Currents: Overview and Evaluation of Simulation Models and Methodologies," Proceedings of the 10th MedPower 2016, Belgrade, Serbia, November 6 - 9, 2016, DOI

99. A.I. Nousdilis, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, G.C. Christoforidis, "The Impact of Photovoltaic Self-Consumption Rate on Voltage Levels in LV Distribution Grids," Proceedings of the IEEE CPE-PowerEng 2017, Cadiz, Spain, April 4 - 6, 2017, DOI

100. G.C. Kryonidis, A.I. Chrysochos, C.S. Demoulias, G.K. Papagiannis, "Performance of Solid-State Transformers on Voltage Regulation of Active Distribution Networks," Proceedings of the IEEE Manchester PowerTech 2017, Manchester, UK, June 18 - 22, 2017, δεκτό προς προφορική παρουσίαση.

101. E.O. Kontis, S.P. Dimitrakopoulos, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, "Dynamic Equivalencing of Active Distribution Grids," Proceedings of the IEEE Manchester PowerTech 2017, Manchester, UK, June 18 - 22, 2017, δεκτό προς προφορική παρουσίαση.

102. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, "On the Influence of Earth Conduction Effects on the Propagation Characteristics of Aerial and Buried Conductors," Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients 2017, Seoul, Republic of Korea, June 26 - 29, 2017, δεκτό προς προφορική παρουσίαση.

103. D.I. Doukas, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, D.P. Labridis, G.K. Papagiannis, "Coupled Electro-Thermal Transients Simulation of Gas-Insulated Transmission Lines Using FDTD and VEM Modeling," Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients 2017, Seoul, Republic of Korea, June 26 - 29, 2017, δεκτό προς προφορική παρουσίαση.

104. Ε.Ο. Kontis, I.S. Skondrianos, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, 'Generic Dynamic Load Models Using Artificial Neural Networks', Proccedings of the 52nd UPEC 2017, Heraklion, Greece, August 29 - September 1, 2017

105. G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias, G. K. Papagiannis, 'A probabilistic evaluation of voltage control strategies in active MV networks," Proceedings of the 52nd UPEC 2017, Heraklion, Greece, August 28 - 31, 2017, DOI

106. A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "Investigating the impact of decentralized energy storage systems in active low-voltage distribution networks," Proceedings of the 52nd UPEC 2017, Heraklion, Greece, August 28 - 31, 2017, DOI

107. E.O. Kontis, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, M.H. Syed, E. Guillo-Sansano, G.M. Burt, "Development of Measurement-Based Load Models for the Dynamic Simulation of Distribution Grids," Proceedings of the ISGT Europe 2017, Torino, Italy, September 26 - 29, 2017, DOI

108. A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, A. S. Bouhouras, G. Georghiou, S. Afxentis, I. Papageorgiou, S. Veleva, M. Kacarska, V. Glamocanin, and P. Kisyov, "Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics (PV-ESTIA project)," 5th IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Limassol, Cyprus, June 3 - 7, 2018.

109. G. C. Kryonidis, C. S. Demoulias, and G. K. Papagiannis, "A conceptual framework for energy loss minimization in meshed MV networks," 5th IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Limassol, Cyprus, June 3 - 7, 2018.

110. A. I. Nousdilis, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis, and G. K. Papagiannis, "Economic assessment of lithium-ion battery storage systems in the nearly zero energy building environment," 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Burgas, Bulgaria, June 3 - 6, 2018.

111. A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, and I. P. Panapakidis, "Economic viability of residential PV systems with battery energy storage under different incentive schemes," 18th International Conference on Environment and Electrical Engineering (IEEE - EEEIC), Palermo, Italy, June 12 - 15, 2018.

112. A. I. Nousdilis, A. A. Nikolaou, E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis, and G. K. Papagiannis,, "A sizing method for decentralized energy storage systems operating under a peak shaving control strategy," 53rd UPEC 2018,

 

Βιβλία

 

Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος, Γ. Παπαγιάννης                                                  
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τόμος Α΄
Θεσσαλονίκη 2006, Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960-456-020-4