Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Άγγελος Ι. Νουσδίλης

Υπ. Διδάκτωρ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών                                                       
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Orcid ID: 0000-0001-6774-6008
Scopus Author ID: 56415098100
ResearcherID: M-6729-2016

Επικοινωνία:
E-mail: angelos@ece.auth.gr
Tηλ: 2310996379


 

Κύρια Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

  • Παροχή επικουρικών υπηρεσιών από έξυπνα δίκτυα.

  • Διανεμημένη αποθήκευση ενέργειας σε δίκτυα διανομής.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

Π1. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, A.I. Nousdilis, G.K. Papagiannis, "Simplified Measurement-Based Black-Box Modeling of Distribution Transformers Using Transfer Functions," Electric Power Systems Research, vol. 121, April 2015, pp. 77-88.

Π2. E. Peñalvo-López, F.J. Cárcel-Carrasco, G.C. Christoforidis, A.I. Nousdilis, A. Riccetti, D. Melandri, G.K. Papagiannis, "Upgrading Qualifications of European Energy Professionals in NZEB – The MEnS Project", Procedia Environmental Sciences, vol. 38, 2017, Pages 898-904.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές

Σ1. A.I. Chrysochos, A.I. Nousdilis, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, "A Wide Band Black-Box Model of Power Transformers in ATP/MODELS," Proceedings of the 49th UPEC 2014, Cluj-Napoca, Romania, September 2 - 5, 2014.

Σ2. G.C. Christoforidis, D. Melandri, V. Branciforti, A.Ι. Nousdilis, G.K. Papagiannis and E. Peñalvo, "Meeting of energy skills: An educational framework for energy professionals in NZEB," 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, 2016, pp. 1-6.

Σ3. A.I. Nousdilis, A.I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, G.C. Christoforidis, "The Impact of Photovoltaic Self-Consumption Rate on Voltage Levels in LV Distribution Grids," Proceedings of the IEEE CPE-PowerEng 2017, Cadiz, Spain, April 4 - 6, 2017.

Σ4. A. I. Nousdilis, G. K. Papagiannis and G. C. Christoforidis, "Investigating the impact of decentralized energy storage systems in active low-voltage distribution networks," Proceedings of the 52nd UPEC 2017, Heraklion, Greece, August 28 - 31, 2017.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

E1. 2015 - 2017 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια - MENS", Κωδ. Έργου 91691, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης. 

E2. 2015 - Σήμερα Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών", Κωδ. Έργου 87996, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης.

E3. 2017 - Σήμερα Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους", Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E4. 2017 - Σήμερα Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά - PV-ESTIA", Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιαννής.

E2. 2014 - Σήμερα Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών", Κωδ. Έργου 87996, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης., Link., Link.