Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος


2018-07-02  

Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

Νέο ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών συν-προσομοίωσης των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ συμμετέχει σε ένα νέο έργο με τίτλο Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας’. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Για περισσότερες πληροφορίες...ΕΔΩ

Περισσότερα
2018-02-02  

Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA

Ερευνητικό έργο για την προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ συμμετέχει σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο ‘Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά – Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics - PV-ESTIA. Το ερευνητικό έργο PV-ESTIA επιδιώκει την προώθηση της ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε εμπορικά κτίρια και κτίρια κατοικιών, διευκολύνοντας έτσι την μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Nearly Zero Energy Buildings - NZEBs). 

Το έργο υλοποιείται σε 4 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες...ΕΔΩ

Περισσότερα
2017-01-01  

Ερευνητικό έργο - SToRES

Ερευνητικό έργο για την προώθηση της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ συμμετέχει σε ένα νέο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τίτλο ‘Προώθηση της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους – Promotion of higher penetration of distributed PV through storage for all - SToRES. Το ερευνητικό έργο StoRES επιδιώκει το σχεδιασμό μιας βέλτιστης πολιτικής που θα προωθεί την αποδοτική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν και θα εξεταστούν έξυπνες λύσεις σε πιλοτικές εγκαταστάσεις σε 5 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου.

Το έργο υλοποιείται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία.

Για περισσότερες πληροφορίες...ΕΔΩ

Περισσότερα