Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Ελευθέριος Ο. Κόντης

Επιστημονικός Συνεργάτης 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών                                                        
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Orcid ID: 0000-0001-7595-9038 
Scopus Author ID: 56414784700
ResearcherID: F-3697-2017

Επικοινωνία:

E-mail: ekontis@auth.gr
Tηλ: 2310996379

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 2007 και αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 2013 με γενικό μέσο όρο 8.09/10. Το Σεπτέμβριο του 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη δυναμικών ισοδύναμων μοντέλων μειωμένης τάξης με χρήση μετρήσεων για την ανάλυση έξυπνων δικτύων" στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό "Άριστα".

Από το 2018 απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την περίοδο 2017 - 2018.

Είναι μέλος του ΤΕΕ και της ΙΕΕΕ.

Κύρια Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

  • Δυναμική μοντελοποίηση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Δυναμική ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

Π1. T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, E. O. Kontis, P. N. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Hybrid Approach for Ringdown Analysis of Power Systems," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 31, November 2016, pp. 4435-4464.

Π2. T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, "Ringdown Analysis of Power Systems using Vector Fitting," Electric Power Systems Researchvol. 141, December 2016, pp. 100-103.

Π3. G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, G. K. Papagiannis, "A Coordinated Droop Control Strategy for Overvoltage Mitigation in Active Distribution Networks," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no. 5, Sept. 2018, pp. 5260-5270.

Π4. E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Dynamic Load Modeling Using the Vector Fitting Technique," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 1, Jan. 2018, pp. 338-351.

Π5. E. O. KontisT. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "On the Applicability of Exponential Recovery Models for the Simulation of Active Distribution Networks," IEEE Transactions on Power Delivery, προδημοσιευμένο.

Π6. G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, K. O. Oureilidis, C. S. Demoulias, and G. K. Papagiannis, "Power flow of islaned AC microgrids: Revisited", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no. 4, July. 2018, pp. 3903-3905.

Π7. E. O. Kontis, Τ. Α. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "Modal Analysis of Active Distribution Networks Using System Identification Techniques," International Journal of Elecrical Power and Energy Systems, vol. 100, Sept. 2018, pp. 365-378.

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές

Σ1. E. O. Kontis, Κ. S. Dimos, T. A. Papadopoulos, P. N. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Comparison of static and dynamic calculations of short circuit currents in distributed generation networks," Proceedings of the 49th UPEC 2014, Cluj-Napoca, Romania, September 2 - 5, 2014.

Σ2. T. A. Papadopoulos, E. O. Kontis, P. N. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "System identification techniques for system analysis using distorted data," Proceedings of the 9th Medpower 2014, Athens, Greece, November 2 - 5, 2014.

Σ3. T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, "Identification of oscillatory modes in power system responses via vector fitting," Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients 2015, Catvat, Croatia, June 15 - 18, 2015.

Σ4. E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, "Development of measurement-based generic load models for dynamic simulations," Proceedings of the IEEE Eindhoven PowerTech 2015, Eindhoven, Netherlands, June 29 - July 2, 2015.

Σ5. G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, D. Bozalakov, B. Meersman, T. L. Vandoorn, and L. Vandevelde, "A simulation tool for extended distribution grids with controlled distributed generation," Proceedings of the IEEE Eindhoven PowerTech 2015, Eindhoven, Netherlands, June 29 - July 2, 2015.

Σ6. E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "Modeling of nonlinear dynamic power system loads using the vector fitting technique," Proceedings of the 51st UPEC 2016, Coimbra, Portugal, September 6 - 9, 2016.

Σ7. G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, G. K. Papagiannis "Coordinated phase-based voltage regulation in active unbalanced LV distribution networks," Proceedings of the 51st UPEC 2016, Coimbra, Portugal, September 6 - 9, 2016.

Σ8. E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, G. K. Papagiannis "Long-term evaluation of DRES penetration in LV networks using droop control techniques," Proceedings of the ISGT Europe 2016, Ljubljana, Slovenia, October 9 - 12, 2016.

Σ9. E. O. Kontis, G. C. Kryonidis, A. I. Chrysochos, C. S. Demoulias, G. K. Papagiannis, "Effect of load modeling in coordinated active power curtailment of distributed renewable energy sources," Proceedings of the 10th MedPower 2016, Belgrade, Serbia, November 6 - 9, 2016.

Σ10. E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, S. P. Dimitrakopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "Dynamic equivalencing of active distribution grids," Proceedings of the IEEE Manchester PowerTech 2017, Manchester, UK, June 18 - 22, 2017.

Σ11. Ε. Ο. Kontis, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, G. M. Burt,"Development of measurement-based load models for the dynamic simulation of distribution grids", Proceedings of the ISGT Europe 2017, Torino, Italy, September 26 - 29.

Σ12. Ε. Ο. Kontis, I. S. Skondrianos, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. K. Papagiannis, "Generic dynamic load models using artificial neural networks", Proccedings of the 52nd UPEC 2017, Heraklion, Greece,  August 29 - September 1, 2017.

Σ13. A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, A. S. Bouhouras, G. Georghiou, S. Afxentis, I. Papageorgiou, S. Veleva, M. Kacarska, V. Glamocanin, and P. Kisyov, "Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics (PV-ESTIA project)," IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Limassol, Cuprus, June 3 -7, 2018.

Σ14. A. I. Nousdilis, G. C. Kryonidis, E. O. Kontis, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, and I. P. Panapakidis, "Economic viability of residential PV systems with battery energy storage under different incentive schemes," 18th International Conference on Environment and Electrical Engineering (IEEE - EEEIC), Palermo, Italy, June 12 - 15, 2018.

Σ15. A. I. Nousdilis, E. O. KontisG. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis, and G. K. Papagiannis, "Economic assessment of lithium-ion battery storage systems in the nearly zero energy building environment," 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Burgas, Bulgaria, June 3 - 6, 2018.

Σ16. A. I. Nousdilis, A. A. Nikolaou, E. O. KontisG. C. Kryonidis, G. C. Christoforidis, and G. K. Papagiannis, "A sizing method for decentralized energy storage systems operating under a peak shaving control strategy," Proceedings of the 53rd UPEC 2018, Glasgow, United Kingdom, September 4 - 7, 2018

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

E1. 2014 - 2016: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Αυξάνοντας τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα διανομής αναπτύσσοντας στρατηγικές ελέγχου και χρησιμοποιώντας επικουρικές υπηρεσίες - INCREASE", Κωδ. Έργου 89123, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E2. 2014 - 2018: Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών", Κωδ. Έργου 87996, Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Χασάπης.

Ε3. 2017 - Σήμερα: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένς παραγωγής από φωτοβολταικά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους", Επ. Υπευθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.

E4. 2017 - Σήμερα: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταικά - PV-ESTIA", Επ. Υπευθ. Καθ. Γρ. Παπαγιάννης.

E5. 2018 - Σήμερα Συμμετοχή στο εθνικό πρόγραμμα "Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας", Επ. Υπεύθ. Καθ. ΑΠΘ Γ. Παπαγιάννης.