Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Δημοσιεύσεις

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. Dokopoulos P, “Die Durchschlagswahrscheinlichkeit von Hochspannung-sisolierungen”, Elektrotechnische Zeitschrift- A, Band 88, (1967), Heft 4, S. 351.

2. Dokopoulos P, Marx Erwin, “Elektrische Entadungen in elektronenbestrahlten Platten aus Plexiglas und Epoxydharzformstoff”, Elektrotechnische Zeitschrift- A, Band 88, (1967), Heft 25, S. 617-619.

3. Dokopoulos P, “Die Durchschlagswahrscheinlichkeit von Hochspannung-sisolierungen”, Elektrotechnische Zeitschrift- A, Band 89, (1968), Heft 7, S. 145-150.

4. Dokopoulos P, “Fast metal-to-metal switch with 0.1 μsec jitter time”, Rev. Sci. Instr., vol 39, (1969), N. 5, pp 697-699.

5. Dokopoulos P, “Entladungsfiguren in Plexiglas”, Umschau in der Wissenschaft und Technik, Frankfurt, Jahrgang 68, (1969), Heft 13, S. 408.

6. Dokopoulos P, Friedrich F, “Hochstromschalter fuer schnelle Kondensator-batterien”, Elektrotechnische Zeitschrift-A, Band 92, (1971), Heft 5, S. 317-324.

7. Dokopoulos P, Lorbach F, “A fast multichannel crowbar switch”, IEEE Trans on Nuclear Science vol. NS-18, (1971), N. 4 pp 308-313.

8. Dokopoulos P, “KFA, Schnellschliessender Schalter”, Deutsche Patentschrift P. 18.04.609, 8-34 (1971).

9. Dokopoulos P, “Film-Insulated Multi-channel Spark Gap With A Nano-switching Time, (Eine Folienisolierte Mehrkanal-Funkenstrecke Mit Nanosekunden Schaltzeit)” (1971) Elektrotech Z Ausg A, 92 (2), Pp. 87-89.

10. Dokopoulos P, Kriechbaum K, “Gleichstrom-Schalter Anordung in der Plasma-physik”, Elektrotechnische Zeitschrift-A, 97, (1976), H.8, S. 499-503. 

11. Dokopoulos P, “Generation Of High Power Pulses Using Inductive Energy Storage [Erzeugung Von Hochleistungsimpulsen Aus Induktiven Energiespeichern]” (1978) Elektrotech Maschinenbau, 95 (1), Pp. 6-10.

12. Dokopoulos P, “Analysis Of Transient Switching Currents Allowing For Skin Effects [Berechnung Von Transientes Schaltstroemen Unter Beruecksichtigung Der Stromverdraengung] ” (1978) Arch Elektrotech (Berlin), 60 (3), Pp. 137-142. 

13. Dokopoulos P, “Fast multichannel field distortion foil switch for 500 kV”, IEEE Transactions on NS, vol. NS-18, (1981), N. 4, pp 303-307.

14. T. Koussiouris, A. Bakirtzis, "Optimization and pole placement for a single input controllable system", International Journal of Control, 33, pp. 355-362, 1981.

15. Dokopoulos P, “Equivalent Circuits For Transient And Steady State Calculations In Coaxial Tubes” (1982) Arch Elektrotech (Berlin), V 65 (N 4-5), Pp. 241-244.

16. A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, "Corrective Control Computations for Large Power Systems", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-102, No 11, pp. 3598-3604, November 1983.

17. Tampakis D, Dokopoulos P, “Eddy Currents and Forces in a Three Phase Gas Insulated Cable”, IEEE Trans. MAG-19, (1983), pp 2210-2212.

18. Dokopoulos P, Tampakis D, “Analysis Of Forces In Three Phase Gas Insulated Cables”, (1983) Archiv Fur Elektrotechnik Berlin, 66 (5-6), Pp. 365-369.

19. A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, R. Covacs, "Power System Reliability Evaluation Using Stochastic Load Flows', IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-103, No 5, pp. 1084-1091, May 1984.

20. A.P. Meliopoulos, A. Feliachi, A. Bakirtzis, C. Cokkinides, "Development of Courses on Power System Energy Control Centers", IEEE Transactions on Education, Vol. E-27, No 2, pp. 66-72, May 1984.

21. Dokopoulos P, Xypteras J, „Analytische Berechnung der transienten Temperatur-verteilung in elektrishen Maschinen“, ETZ-Archiv 6, (1984), S. 73-76.

22. Dokopoulos P, Tampakis D, “Field Analysis In A System Of Tubular Conductors” (1984) Digests Of The Intermag Conference, P. 312.

23. Dokopoulos P, Tampakis D, “Eddy Currents in a System of Tubular Conductors” (1984) IEEE Transactions On Magnetics, MAG-20 (5).

24. Dokopoulos P, Tampakis D, “Analysis Of Field And Losses In A Three Phase Gas Cable With Thick Walls - Part I. Field Analysis” (1984) IEEE Transactions On Power Apparatus And Systems, PAS-103 (9), Pp. 2728-2734.

25. Dokopoulos P, Tampakis D, Demoulias C, “Short Circuit Forces in Three Phase Tubular Bus Bars with Steel Enclosures", ETZ Archiv, (1985).

26. Demoulias C, Dokopoulos P, Tampakis D, « Transient Forces In Three Phase Gas Cables”, (1985) Archiv Fur Elektrotechnik Berlin, 68 (4), Pp. 241-248. 

27. Tampakis D, Dokopoulos P, “Analysis Of Field And Losses In A Three Phase Gas Cable With Thick Walls, Part II” (1985) IEEE Transactions On Power Apparatus And Systems, PAS-104 (1), Pp. 9-15. 

28. A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, R.R. Kovacs, R.J. Beck, "Bulk Power System Reliability Assessment. Experience with the RECS Program", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. PWRS-1, No 3, pp. 235-243, August 1986.

29. A.G. Bakirtzis, A.P. Meliopoulos, "Incorporation of Switching Operations in Power System Corrective Control Computations", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. PWRS-2, No 3, pp. 669-676, August 1987.

30. A.G. Bakirtzis, P.S. Dokopoulos, "Short Term Generation Scheduling in a Small Autonomous System with Unconventional Energy Sources", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. PWRS-3, No 3, pp. 1230-1237, August 1988.

31. D. Labridis and P. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Field, Losses and Forces in a Three-Phase Gas Cable with Non-Symmetrical Conductor Arrangement," IEEE Transactions on Power Delivery, October 1988, Vol. 3, No. 4, pp. 1326‑1333.

32. A.G. Bakirtzis, P.S. Dokopoulos, E.S. Gavanidou, M.A. Ketselides, "A Probabilistic Costing Method for the Evaluation of the performance of Grid-Connected Wind Arrays", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol.EC-4, No 1, pp. 34-40, March 1989.

33. D. Labridis and P. Dokopoulos: "Calculation of Eddy-Current Losses in Nonlinear Ferro­magnetic Materials," IEEE Transactions on Magnetics, May 1989, Vol. 25, No. 3, pp. 2665‑2669.

34. A.G. Bakirtzis. "Sensitivity Computation for Power Flow Control in Electric Power Systems", Electric Power Systems Research, Vol. 22, pp. 77-84, 1991.

35. A.G. Bakirtzis, "A Probabilistic Method for the Evaluation of the Reliability of Stand Alone Wind Energy Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-7, No. 1, pp. 99-108, March 1992.

36. E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis, "Design of a Stand Alone System with Renewable Energy Sources using Trade-Off Methods", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-7, No. 1, pp. 42-48, March 1992.

37. A.G. Bakirtzis, E.S. Gavanidou, "Optimum Operation of a Small Autonomous System with Unconventional Energy Sources", Electric Power Systems Research, Vol. 23, No 2, pp. 93-102, 1992.

38. D. Labridis and P. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Eddy Current Losses in Nonlinear Ferromagnetic Sheaths of Three-Phase Power Cables," IEEE Transactions on Power Delivery, July 1992, Vol. 7, No. 3, pp. 1060‑1067. 

39. E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, "A Probabilistic Method for the Evaluation of the Performance of Wind-Diesel Energy Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-7, No. 3, pp. 418-425, September 1992.

40. V. Hatziathanassiou and D. Labridis: "Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables-Part 1: Finite element formulation," Archiv fur Electrotechnic, May 1993, Vol. 76, No. 4, pp. 285‑292.

41. V. Hatziathanassiou and D. Labridis: "Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables-Part 2: Calculation of ampacity and losses," Archiv fur Electrotechnic, June 1993, Vol. 76, No. 5, pp. 397‑404.

42. E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, "A Probabilistic Method for the Evaluation of the Performance and the Reliability of Wind-Diesel Energy Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion Vol. EC-8, No. 2, pp.197-206, June 1993.

43. A.G. Bakirtzis and J.G. Vlachogiannis, "Block Matrices and their Applications in Power Systems", Electric Power Systems Research, Vol. 28, pp.51-58, 1993.

44. D. Labridis and V. Hatziathanassiou: "Finite Element Computation of Field, Forces and Inductances in Underground SF6 Insulated Cables Using a Coupled Magneto‑Thermal Formulation," IEEE Transactions on Magnetics, July 1994, Vol. 30, No. 4, pp. 1407‑1415.

45. A.G. Bakirtzis, V. Petridis and S. Kazarlis, "Genetic Algorithm Solution to the Economic Dispatch Problem", IEE Proceedings-C. Vol. 141, No. 4, pp. 377-382, July 1994.

46. A.C. Saramourtsis, A.G. Bakirtzis, P. S. Dokopoulos and E. S. Gavanidou, "Probabilistic Evaluation of the Performance of Wind-Diesel Energy Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion Vol. EC-9, No. 4, pp.743-752, December 1994.

47. S.J. Kiartzis, A. G. Bakirtzis and V. Petridis, "Short Term Load Forecasting using Neural Networks”, Electric Power Systems Research 33, pp.1-6, 1995.

48. A.G. Bakirtzis, J. B. Theocharis, S. J. Kiartzis, K. J. Satsios, "Short Term Load Forecasting Using Fuzzy Neural Networks", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 3, pp. 1518-1524, August 1995.

49. Sakis Meliopoulos, Murali Kumbale, Telly Rousodimos, Ross Kovacs, Tasos Bakirtzis, Xingyong H. Chao, Beverly Redwine, Neal Balu, "Transmission System Reliability Analysis - The Model TRELSS”, Power System Technology, Vol. 19, No. 8, pp. 17-23, August 1995.

50. G. Papagiannis, P. Dokopoulos : A Simplified Frequency Independent Modal Transformation for Overhead Line Switching Transients , European Transactions on Electric Power Systems. (ETEP), vol. 5, No. 5, Sept.-Oct. 1995, pp. 307-314.

51. G. Vlachogiannis, J. Xypteras and A. G. Bakirtzis, "Transformer Model for Application in Load Flow", European Transactions on Electric Power - ETEP Vol. 6, No. 1, pp. 15-24, January/February 1996.

52. S. Kazarlis, A. Bakirtzis and V. Petridis, "Genetic Algorithm Solution to the Unit Commitment Problem", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 11, No. 1, pp. 83-92, February 1996.

53. D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Electromagnetic Forces in Three‑Phase Rigid Busbars with Rectangular Cross‑Sections," IEEE Transactions on Power Delivery, April 1996, Vol. 11, No. 2, pp. 793‑800.

54. A.G. Bakirtzis, V. Petridis, S. J. Kiartzis, M.C. Alexiadis, A. H. Maissis “A Neural Network Short Term Load Forecasting Model for the Greek Power System”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 11, No. 2, pp. 858-863, May 1996.

55. P.S. Dokopoulos, A.C. Saramourtsis and A.G. Bakirtzis, "Prediction and Evaluation of the Performance of Wind-Diesel Energy Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion Vol. EC-11, No. 2, pp.385-393, June 1996.

56. S. Kiartzis, A. Kehagias, A. Bakirtzis and V. Petridis, “Short Term Load Forecasting using a Bayesian Combination Method”, the International Journal of Electrical Power & Energy Systems, pp. 71-177, 1997.

57. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Fuzzy Logic for Scaling Finite Element Solutions of Electromagnetic Fields," IEEE Transactions on Magnetics, May 1997, Vol. 33, No. 3, pp. 2299‑2308.

58. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "The influence of multi-layer ground on the electromagnetic field of an overhead power transmission line in the presence of buried conductors," Electrical Engineering - Archiv fur Electrotechnic, October 1997, Vol. 80, No. 5, pp. 343‑348.

59. S. J. Kiartzis, C. E. Zoumas, J. B. Theocharis, A. G. Bakirtzis and V. Petridis, “Short Term Load Forecasting in an Autonomous Power System Using Artificial Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Systems Vol. 12, No. 4, pp. 1591-1596, November 1997.

60. S. Papadakis, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, “A Novel Approach to Short-term Load Forecasting using Fuzzy Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol 13, No. 2, pp. 480-492, May 1998.

61. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Currents and Voltages Induced During Earth Faults in a System Consisting of a Transmission Line and a Parallel Pipeline," European Transactions on Electrical Power Engineering (ETEP), May/June 1998, Vol. 8, No. 3, pp. 193‑199.

62. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Field and Eddy Currents of a System Consisting of a Power Transmission Line Above Conductors Buried in Nonhomogeneous Earth," IEEE Transactions on Power Delivery, July 1998, Vol. 13, No. 3, pp. 876‑882.

63. V. Petridis, S. Kazarlis and A. Bakirtzis, "Varying Fitness Functions in Genetic Algorithm Constrained Optimization: The Cutting Stock and the Unit Commitment Problems", IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Vol. 28, No. 5., pp. 629-640, October 1998.

64. A. G. Bakirtzis, “Joint Energy and Reserve Dispatch in a Competitive Pool using Lagrangian Relaxation”, IEEE Power Engineering Review, Vol. 18, No. 11, pp. 60-62, November 1998.

65. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "An Artificial Intelligence System for a Complex Electromagnetic Field Problem: Part I--Finite Element Calculations and Fuzzy Logic Development," IEEE Transactions on Magnetics, January 1999, Vol. 35, No. 1 pp. 516‑522.

66. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "An Artificial Intelligence System for a Complex Electromagnetic Field Problem: Part II--Method Implementation and Performance Analysis," IEEE Transactions on Magnetics, January 1999, Vol. 35, No. 1 pp. 523‑527.

67. D.G. Triantafyllidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis: Calculation of Overhead Transmission Line Impedances: A Finite Element Approach, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. PWRD-14, No. 1, January 1999, pp. 287 293. doi: 10.1109/61.736740.

68. A.P. Meliopoulos, G.J. Cokkinides, A.G. Bakirtzis, “Load-Frequency Control Service in a Deregulated Environment”, Decision Support Systems, Vol. 24, Iss. 3-4, pp. 243-250, January 1999.

69. P. A. Mastorokostas, J. B. Theocharis and A. G. Bakirtzis, “Fuzzy Modeling for Short Term Load Forecasting Using the Orthogonal Least Squares Method”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol 14, No. 1, pp. 29-36, February 1999

70. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Inductive Interference caused to Tele­communication Cables by Nearby AC Electric Traction Lines. Measurements and FEM Calculations," IEEE Transactions on Power Delivery, April 1999, Vol. 14, No. 2, pp. 588‑594.

71. N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, J.A. Pecas Lopes, M. Matos, G. Kariniotakis, E. Nogaret, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, "'CARE' System Overview: Advanced Control Advice for Power Systems with Large-scale Integration of Renewable Energy Sources", Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, pp. 57-68, 1999.

72. M. Matos, V. Miranda, M. Proenca, P.S. Hang, J.L. Pinto, G. Contaxis, M. Papadopoulos, A. Vlachos, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, "Economic operation of Isolated Networks with Wind Power", Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, pp. 89-105, 1999.

73. D.P. Labridis: "Comparative Presentation of Criteria Used for Adaptive Finite Element Mesh Generation in Multiconductor Eddy Current Problems," IEEE Transactions on Magnetics, January 2000, Vol. 36, No. 1, pp. 267-280.

74. P. A. Mastorocostas, J. B. Theocharis, S. J. Kiartzis, A. G. Bakirtzis " A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Short-term Load Forecasting of Power Systems", Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 51, Iss. 3-4, pp. 221-232, January 2000.

75. G.K. Papagiannis, D.G. Triantafyllidis, D.P. Labridis: A One-Step Finite Element Formulation For The Modeling Of Single And Double-Circuit Transmission Lines, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 1, February 2000, pp. 33 38, doi:10.1109/59.852098.

76. D.G. Triantafyllidis and D.P. Labridis: "An Automatic Mesh Generation for Handling Small Features in Open Boundary Power Transmission Line Problems Using Artificial Neural Networks," Communications in Numerical Methods in Engineering, March 2000, Vol. 16, No. 3, pp. 177‑190 .

77. A.G. Bakirtzis, C. Zoumas, "Lambda of the Lagrangian Relaxation Solution to the Unit Commitment Problem", IEE Proceedings - Generation Transmission and Distribution, Vol. 147, Iss. 2, pp.131-136, March 2000.

78. K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "The Influence of Nonhomogeneous Earth on the Inductive Interference Caused to Telecommunication Cables by Nearby AC Traction Lines," IEEE Transactions on Power Delivery, July 2000, Vol. 15, No. 3, pp. 1016‑1021.

79. A. G. Bakirtzis, “Aumann-Shapley Transmission Congestion Pricing”, IEEE Power Engineering Review, Vol. 21, No. 3, pp. 67-69, March 2001.

80. I.G. Damousis, K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Α Fuzzy Logic System For Calculation Of The Interference Of Overhead Transmission Lines On Buried Pipelines," Electric Power Systems Research, March 2001, Vol. 57, No. 2, pp. 105‑113.

81. A. Bakirtzis, P. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris and M. Efstathiou, "Comparison of Two Methods for Long-Run Marginal Cost Based Transmission Use-of-System Pricing", IEE Proceedings - Generation Transmission and Distribution, Vol. 148, Iss. 5, pp. 477-481, Sept. 2001.

82. V. Petridis, A. Kehagias, L. Petrou, A. Bakirtzis, S. Kiartzis and H. Panagiotou, "A Bayesian Multiple Models Combination Method for Time Series Prediction", Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 31, pp. 69-89, 2001. 

83. D. Reichelt, M. Hoeckel, A. Bakirtzis, S. Banales, S. Charousset, B. Mo, A. Jhutti, J. Rincon, L. Soeder, U. Stribaek, "Portfolio and Risk Management for Power Producers and Traders in an Open Market", ELECTRA No 199, pp. 54-63, Dec. 2001.

84. A.G. Bakirtzis, Y.H. Kim and A.P. Meliopoulos “Monte Carlo Simulation for Evaluating Retail Wheeling Effects”, Electric Power Systems Research, Vol. 60, No.3, pp.137-144, Jan. 2002.

85. A. Bakirtzis, P. Biskas, C. Zoumas and V. Petridis, "Optimal Power Flow by Enhanced Genetic Algorithm", IEEE Transactions on Power Systems Vol. 17, No. 2, pp. 229-236, May 2002.

86. P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, "Decentralized congestion management of interconnected power systems", IEE Proceedings - Generation Transmission and Distribution, Vol.149, No. 4, pp. 432-438, Jul. 2002.

87. I.G. Damousis, K.J. Satsios, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Combined Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Techniques - Application to an Electromagnetic Field Problem," Fuzzy Sets and Systems, August 2002, Vol. 129, No. 3, pp. 371‑386.

88. A.G. Bakirtzis and P. Biskas, "Decentralized DC Load Flow and Applications to Transmission Management", IEE Proceedings - Generation Transmission and Distribution, Vol. 149, No. 5, pp. 600-606, Sep. 2002.

89. D.G. Triantafyllidis and D.P. Labridis: "A Finite Element Mesh Generator Based on Growing Neural Networks," IEEE Transactions on Neural Networks, November 2002, Vol. 13, No. 6, pp. 1482‑1496.

90. I.G. Damousis, A.G. Bakirtzis and P.S. Docopoulos, "Network-Constrained Economic Dispatch using real-coded Genetic Algorithm", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 1, pp. 198-205, Feb. 2003.

91. D.G. Triantafyllidis, P.S. Dokopoulos and D.P. Labridis: "Parametric Short-Circuit Force Analysis of Three‑Phase Busbars – A Fully Automated Finite Element Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2003, Vol. 18, No. 2, pp. 531‑537.

92. S.E. Papadakis, J.B. Theocharis and A.G. Bakirtzis, "A load curve based fuzzy modeling technique for short-term load forecasting", Fuzzy Sets and Systems, Vol. 135, Iss. 2, pp. 279-303, April 2003.

93. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Inductive Interference Calculation on Imperfect Coated Pipelines Due to Nearby Faulted Parallel Transmission Lines," Electric Power Systems Research, August 2003, Vol. 66, No. 2, pp. 139‑148.

94. A.G. Bakirtzis and P. Biskas, "A Decentralized Solution to the DC-OPF of Interconnected Power Systems", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 1007-1013, Aug. 2003.

95. V.P. Gountis and A.G. Bakirtzis, "Bidding Strategies for Electricity Producers in a Competitive Electricity Marketplace", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 356-365, Feb. 2004.

96. I.G. Damousis, A.G. Bakirtzis and P.S. Docopoulos, "A Solution to the Unit Commitment Problem using integer-coded Genetic Algorithm", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 2, pp. 1165-2272, May 2004.

97. C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, J.B. Theocharis and V. Petridis, "A Genetic Algorithm Approach to the Hydrothermal Coordination Problem", IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 3, pp. 1356-1364, Aug. 2004.

98. V.P. Goudis and A.G. Bakirtzis, "Efficient Determination of Cournot Equilibria in Electricity Markets", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 4, pp. 1837-1844, Nov. 2004.

99. P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Decentralised security constrained DC-OPF of interconnected power systems”, IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, Vol. 151, No. 6, pp. 747-754, Nov. 2004.

100. P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, N.I. Macheras and N.K. Pasialis, "Decentralized Implementation of DC Optimal Power Flow on a Network of Computers", IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 1, pp. 25-33, Feb. 2005.

101. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos, "A Hybrid Method for Calculating the Inductive Interference Caused By Faulted Power Lines to Nearby Pipelines," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2005, Vol. 20, No. 2, pp. 1465‑1473.

102. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis and P. S. Dokopoulos, "Inductive Interference on Pipelines Buried in Multilayer Soil, due to Magnetic Field from Nearby Faulted Power Lines," IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, May 2005, Vol. 47, No. 2, pp. 254‑262.

103. G. K. Papagiannis, D. A. Tsiamitros, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos: Direct Numerical Evaluation of the Earth Return Path Impedances of Underground Cables, IEE Proceedings on Generation, Transmission and Distribution, vol. 152, Nr. 03, May 2005, pp. 321-328, doi:10.1049/ip-gtd:20045011.

104. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos: Earth Return Path Impedances Of Underground Cables For The Two-Layer Earth Case, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRD-20, No 3, July 2005, pp. 2174-2181 doi:10.1109/TPWRD.2005.848737.

105. G. K. Papagiannis, D. A. Tsiamitros, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos, A Systematic Approach To The Evaluation Of The Influence Of Multi-Layered Earth On Overhead Power Transmission Lines, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRD-20, No 4, Oct. 2005, pp. 2594-2601 doi: 10.1109/TPWRD.2005.855448.

106. A.S. Dagoumas, G.K. Papagiannis and P.S. Dokopoulos: An economic assessment of the Kyoto Protocol application, Energy Policy, Volume 34, Issue 1, January 2006, pp. 26-39, doi:10.1016/j.enpol.2004.05.012.

107. P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis and V. Petridis, "Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF", IEE Proceedings - Generation Transmission and Distribution, Vol. 153, No. 1, pp. 16-24, Jan. 2006.

108. P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, "Decentralized OPF of large mutliarea power systems", IEE Proceedings - Generation Transmission and Distribution, Vol. 153, No. 1, pp. 99-105, Jan. 2006.

109. D. A. Tsiamitros, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis and P. S. Dokopoulos: Earth Conduction Effects in Systems of Overhead and Underground Conductors in Multi-Layered Soils, IEE Proceedings on Generation, Τransmission and Distribution, vol. 153, Nr. 3, May 2006, pp. 291– 299.

110. I.S. Baxevanos and D.P. Labridis: "Implementing Multiagent Systems Technology for Power Distribution Network Control and Protection Management," IEEE Transactions on Power Delivery, January 2007, Vol. 22, No. 1, pp. 433‑443.

111. C. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos and K. Gouramanis: "Ampacity of Low-Voltage Power Cables Under Nonsinusoidal Currents," IEEE Transactions on Power Delivery, January 2007, Vol. 22, No. 1, pp. 584‑594.

112. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos, Homogenous Earth Approximation of Two-Layer Earth Structures. An Equivalent Resistivity Approach , IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRD-22, No 1, January 2007, pp. 658-666 doi: 10.1109/TPWRD.2006.881465.

113. A.S. Dagoumas, E. Kalaitzakis, G.K. Papagiannis and P.S. Dokopoulos: A post-Kyoto analysis of the Greek electric sector, Energy Policy, Volume 35, Issue 3, March 2007, pp. 1551-1563, doi: 10.1016/j.enpol.2006.05.003.

114. P.N. Biskas, N.P. Ziogos and A.G. Bakirtzis, "Analysis of a monthly auction for financial transmission rights and flow-gate rights", Electric Power Systems Research, Vol. 77, No.5-6, pp.594-603, Apr. 2007.

115. G.T. Andreou and D.P. Labridis: "Electrical Parameters of Low Voltage Power Distribution Cables used for Powerline Communications," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2007, Vol. 22, No. 2, pp. 879‑886.

116. G.T. Andreou and D.P. Labridis: "Experimental Evaluation of a Low Voltage Power Distri­bution Cable Model Based on a Finite Element Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, July 2007, Vol. 22, No. 3, pp. 1455-1460.

117. I.S. Baxevanos and D.P. Labridis: "Software Agents Situated In Primary Distribution Net­works: A Cooperative System for Fault and Power Restoration Management," IEEE Transactions on Power Delivery, October 2007, Vol. 22, No. 4, pp. 2378-2385.

118. A.C. Tellidou and A.G. Bakirtzis, “Agent-Based Analysis of Capacity Withholding and Tacit Collusion in Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp. 1735-1742, Nov. 2007.

119. A.G. Bakirtzis, N.P. Ziogos, A.C. Tellidou and G.A. Bakirtzis, “Electricity Producer Offering Strategies in Day-Ahead Energy Market with Step-Wise Offers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp. 1804-1818, Nov. 2007.

120. N. Protogeros, A. Economides, G. K. Papagiannis, C. Syleos, Developing a Near-optimal Lowest-consumption Tunnel Lighting System Using Software Agents through Power Line Communications, Journal of Computing and Information Technology- CIT 15, 2007, Nr. 2, pp. 185-191, doi:10.2498/cit.1000811

121. T.A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos, Low Voltage Distribution Line Performance Evaluation for PLC Signal Transmission, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 23, Issue 4, Oct. 2008, pp. 1903-1910, doi: 10.1109/TPWRD.2007.916040.

122. G.K. Papagiannis, A.S. Dagoumas, N. Lettas, P.S. Dokopoulos: Economic and environmental impacts from the implementation of an intelligent demand side management system at the European level, Energy Policy, Volume 36, Issue 1, January 2008, pp. 163-180, doi:10.1016/j.enpol.2007.09.005.

123. A. S. Dagoumas, I. P. Panapakidis, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos, Post-Kyoto energy consumption strategies for the Greek interconnected electric system, δεκτό για δημοσίευση στο Energy Policy, (2008), doi:10.1016/j.enpol.2008.02.015.

124. N.P. Ziogos and A.G. Bakirtzis, "Analysis of a yearly multi-round, multi-period, multi-product transmission rights auction ", Electric Power Systems Research, Vol. 78, No.3, pp.464-474, Mar. 2008.

125. C. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos and K. Gouramanis: "Influence of metallic trays on the ac resistance and ampacity of low voltage cables under non sinusoidal currents," Electric Power Systems Research, May 2008, Vol. 78, No. 5, pp. 883‑896.

126. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: Earth Return Impedances of Conductor Arrangements in Multi-Layer Soils-Part I: Theoretical Model, δεκτό για δημοσίευση στο IEEE Trans. on Power Delivery.

127. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: Earth Return Impedances of Conductor Arrangements in Multi-Layer Soils-Part II: Numerical Results, δεκτό για δημοσίευση στο IEEE Trans. on Power Delivery.

128. T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis and D.P. Labridis: "Wave Propagation Characteristics of Overhead Conductors above Imperfect Stratified Earth for a Wide Frequency Range," IEEE Transactions on Magnetics, March 2009, Vol. 45, No. 3, pp. 1064-1067.

129. K. Gouramanis, C. Demoulias, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Distribution of non-sinusoidal currents in parallel conductors used in three-phase four-wire networks," Electric Power Systems Research, May 2009, Vol. 79, No. 5, pp. 766-780.

130. C.G. Baslis, S.E. Papadakis and A.G. Bakirtzis, “Simulation of Optimal Medium-Term Hydro-Thermal System Operation by Grid Computing”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 24, No. 3, pp. 1208-1217, Aug. 2009.

131. T. A. Papadopulos, D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, "Impedances and Admittances of Undreground Cables for the Homogeneous Earth Case", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. PWRD-25, No. 2, April 2010, pp. 961-969, doi: 10.1109/TPWRD.2009.2034797.

132. A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: "Installation of PV systems in Greece—Reliability improvement in the transmission and distribution system," Electric Power Systems Research, May 2010, Vol. 80, No. 5, pp. 547-555.

133. A.S. Bouhouras, G.T. Andreou and D.P. Labridis: "Feasibility study of the implementation of A.I. automation techniques in modern power distribution networks," Electric Power Systems Research, May 2010, Vol. 80, No. 5, pp. 495-505.

134. A.S. Bouhouras, D.P. Labridis and A.G. Bakirtzis: "Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, June 2010, Vol. 32, No. 5, pp. 530-538.

135. T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis and D.P. Labridis: "A generalized model for the calculation of the impedances and admittances of overhead power lines above stratified earth," Electric Power Systems Research, September 2010, Vol. 80, No. 9, pp. 1160-1170.

136. A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis and A.G. Bakirtzis: "Selective Automation Upgrade in Distribution Networks Towards a Smarter Grid," IEEE Transactions on Smart Grid, December 2010, Vol. 1, No. 3, pp. 278‑285.

137. T. A. Papadopulos, D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, "Earth return admittances and impedances of underground cables in non-homogeneous earth", IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 5, No. 2, 2011, pp. 161-171, doi: 19.1049/iet-gtd.2010.0228.

138. Marinakis A., Bakirtzis A.G. and Van Cutsem T., “Energy and Transmission Allocation in the presence of Overlapping Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, in press.

139. I.T. Papaioannou, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. Labridis, and P.S. Dokopoulos: " Modeling and Field Measurements of Photovoltaic Units Connected to LV Grid. Study of Penetration Scenarios," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2011, Vol. 26, No. 2, pp. 979‑987.

140. A.S. Bouhouras and D.P. Labridis: "Influence of load alterations to optimal network configuration for loss reduction," Electric Power Systems Research, May 2012, Vol. 86, No. 5, pp. 17‑27.


 

σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

1. P. Dokopoulos, J. Gregoreades, D. Labridis, G. Papagiannis, A. Saramourtsis, D. Tampakis, J. Pinatsis, J. Kalogiannis, M. Pappas, P. Raftopoulos : Remote Control and Data Acquisition System for the Wind Energy Converters of the Greek Telecommunications Organisation, Proc. 3rd European Symposium Soft Energy at the Local Level, Chios Island, Greece, September 1991.

2. G. Papagiannis, P. Dokopoulos: A simplified Real Frequency Independent Modal Transformation, Proceedings of the 21st E.M.T.P. European Users Group Meeting, Crete Greece, June 1992.

3. G. Papagiannis, D. Tsiamitros, D. Labridis, P. Dokopoulos: Influence Of Earth Stratification on Overhead Power Transmission Line Impedances. A Finite Element Approach, Proceedings of the MedPower 02 Conference, November 4-6, 2002, Athens,Greece, pp. 1- 6.

4. B. Nilsson, P. Dokopoulos, G. Papagiannis, D. Tampakis, G. Bianconi, G. Fabozzi: A PLC-Based Electrical Energy Consumption Management System. Preliminary Field Test Results, Proceedings of the 7th International Symposium on Powerline Communications, vol. 1, pp. 10-15, Kyoto Japan, 26-28 March 2003.

5. G. K. Papagiannis, D. A. Tsiamitros, G. T. Andreou, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos: Earth Return Path Impedances Of Underground Cables For The Multi-Layer Case- A Finite Element Approach , Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna, 23-26 June 2003 Page(s): 7 pp. Vol.3 , doi: 10.1109/PTC.2003.1304514.

6. G. T. Andreou, D. P. Labridis, G. K. Papagiannis: Modeling of low voltage distribution cables for powerline communications, Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna, 23-26 June 2003 Pages: 6 Vol.2, doi:10.1109/PTC.2003.1304320.4.3.7.

7. D. A. Tsiamitros, N. Lettas, G. K. Papagiannis, D. Tampakis: A PLC-Based Energy Consumption Management System. Field Tests and Simulation Results, Proceedings of the 38th Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-3 September 2003, Thessaloniki, Greece, Vol. 2. pp. 417-420.

8. G. Papagiannis, D. Tsiamitros, K. Gouramanis, G. Andreou, P. Dokopoulos: A PLC Based Energy Consumption Management System. Pilot Installation Field Tests and Simulation Results, Proceedings of the 8th International Symposium on Powerline Communications, Zaragoza, Spain, March 30-April 2, 2004.

9. G. Papagiannis, K. Gouramanis, T. Papadopoulos, K. Papadopoulos, P. Dokopoulos : A PLC Based Energy Consumption Management System – Performance Analysis Of Overhead Lines And Underground Cables: Measurements And Simulation, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

10. A. Dagoumas, N. Lettas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos: Economic And Environmental Impacts From The Implementation Of An Energy Consumption Management System At The European Level , Proceedings of the ΜedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

11. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: Earth Return Path Impedances Of Underground Cables For The Two-Layer Earth Case, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

12. D. A. Tsiamitros, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos  A Novel Method For The Calculation Of Self And Mutual Impedances Of Overhead Conductors And Pipelines Buried In Two-Layer Soils, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

13. N. Lettas, A. Dagoumas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: Distributed Generation From Small Hydro Plants. A Case Study Of The Impacts On The Power Distribution Network, Proceedings of the MedPower04 Conference, Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

14. N. Lettas, A. Dagoumas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: Maximizing distributed generation capacity of small hydro plants in a distribution network, Proceedings of the Athens CIGRE Symposium, Power Systems with Dispersed Generation, 16-20 April, 2005, Athens, Greece.

15. D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, P. S. Dokopoulos: Equivalent Resistivity Approximation of Two-Layer Earth Structures For Earth Return Impedance Calculations, PowerTech Conference Proceedings, 2005 IEEE St. Petersburg, 26-30 June, 2005.

16. G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, C. D. Dovas, D. A. Tsiamitros, P. S. Dokopoulos: A PLC-Based Energy Consumption Management System. PowerLine Performance Analysis: Field Tests and Simulation Results, PowerTech Conference Proceedings, 2005 IEEE St. Petersburg, 26-30 June, 2005.

17. N. Lettas, A. Dagoumas, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: A Case Study of the Impacts of Small Hydro Power Plants on the Power Distribution Network with the Combination of On Load Tap Changers, PowerTech Conference Proceedings, 2005 IEEE St. Petersburg, 26-30 June, 2005.

18. Α. Dagoumas, N. Lettas, K. Tomaras, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, A. Zafirakis, S. Fachouridis, Κ. Manousaridis: Transient Analysis of Small Hydro Generators in a Network - Connected and islanded operational mode, International Conference on Future Power Systems, November 2005, Amsterdam.

19. Α. Dagoumas, A. Marinopoulos, G. Papagiannis, P. Dokopoulos, Simulation of Small Hydro Generators in Islanding Operation in weak Distribution Networks, XVII International Conference on Electrical Machines ICEM 2006, September 2006, Chania, Greece.

20. T. Α. Papadopoulos, Ch.G. Kaloudas, G.Κ. Papagiannis, A Multipath Channel Model for PLC Systems based on Nodal Method and Modal Analysis ΙΕΕΕ - ISPLC Conference 2007, Pisa, Italy, 26-28 March, 2007.

21. T.A. Papadopoulos, B.D. Batalas, A. Radis, G.K. Papagiannis, Medium Voltage Network PLC Modeling and Signal Propagation Analysis ΙΕΕΕ - ISPLC Conference 2007, Pisa, Italy, 26-28 March, 2007.

22. T. A. Papadopoulos, G. Ch. Argyropoulos, B. D. Sarantinos, G. K. Papagiannis, Analysis of Indoor PLC Networks: Laboratory Tests and Simulation Results, PowerTech07 Conference, Lausanne, Switzerland, July 1-5, 2007.

23. T. Α. Papadopoulos, G.Κ. Papagiannis, Influence of Earth Permittivity on Overhead Transmission Line Earth-Return Impedances, ΙΕΕΕ PowerTech07 Conference, Lausanne, Switzerland, July 1-5, 2007. Η εργασία αυτή βραβεύθηκε με το βραβείο Βασίλειος Παπαδιάς ως η καλύτερη δημοσίευση ανάμεσα σε 200 με συμμετοχή φοιτητή.

24. T. Α. Papadopoulos, G.Κ. Papagiannis, D. P. Labridis, ‘Wave Propagation Characteristics of Overhead Conductors above Imperfect Stratified Earth for a Wide Frequency Range’, 13th IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation CEFC 2008, May 11 – 15, 2008, Athens, Greece, pages 4.

25. Katsanou V. N., Papagiannis G.K., ‘Comparison of substation grounding system design methods using a FEM approach’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 7.

26. P. N. Papadopoulos, A.G. Marinopoulos, G.K. Papagiannis, ‘PEM Fuel Cell model in the Simulation of a Distributed Generation Network’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 6.

27. Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis,’ Transient Performance of Overhead Transmission Lines above Stratified Earth of Varying Permittivity’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 6.

28. I. P. Panapakidis, G. K. Papagiannis, ‘Evaluation of a supply side management and a demand side management policy implemented in the Greek electric sector’, Proceedings of the MedPower08 Conference, Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008, pages 6.

29. T. A. Papadopoulos, D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, ‘Analysis of the propagation characteristics of buried cables in imperfect earth’, PowerTech 2009 IEEE Bucharest, Bucharest , Romania, June 28 – July 2, 2009, Pages 8, doi: 10.1109/PTC.2009.5281842.

30. P. N. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis, ‘Dynamic Modelling of a grid-connected PEM Fuel Cell in a Distributed Generation Network’, PowerTech 2009 IEEE Bucharest, Bucharest , Romania, June 28 – July 2, 2009, Pages 8, doi: 10.1109/PTC.2009.5281846.

31. V. N. Katsanou, G. K. Papagiannis, ‘Substation grounding system resistance calculations using a FEM approach’, PowerTech 2009 IEEE Bucharest, Bucharest , Romania, June 28 – July 2, 2009, Pages 6, doi: 10.1109/PTC.2009.5282044.

32. T.A. Papadopoulos, D.A. Tsiamitros, G.K. Papagiannis, ‘Modal propagation characteristics of underground power cable systems’, Proceedings of the 44th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Glasgow, Scotland, September 1-4, 2009, Pages 5.

33. D. A. Tsiamitros, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, ‘Modeling of gas insulated lines buried in single- and in two-layer earth’, Proceedings of the 44th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Glasgow, Scotland, September 1-4, 2009, Pages 5. 

34. Ch. G. Kaloudas, T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, ‘Spectrum Analysis of transient Responses of Overhead Transmission Lines’, 45th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Cardiff, Wales, 31 August - 3 September, 2010.

35. T.A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G.K. Papagiannis, ‘Comparison of Earth Return Approaches on Modeling of Underground Cables’, 45th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Cardiff, Wales, 31 August - 3 September, 2010.

36. P. N. Papadopoulos, Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, G. D. Metaxas, G. K. Papagiannis, ‘Magnetizing inrush current effects on large transformer arrangements’, 7th MedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus, November 7-10, 2010.

37. Ch. G. Kaloudas, P. N. Papadopoulos, T. A. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis, ‘Short-Circuit Analysis of a Power Plant Generator and Comparative Study of IEC, ANSI and Dynamic Simulation’, 7th MedPower 2010 Conference, Agia Napa, Cyprus, November 7-10, 2010.

38. M. Horner, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, ‘USE:Efficiency: A First Level Audit Analysisof Selected University Buildings from 9 EU Countries’, 3rd International Scientific "Energy and Climate Change" Conference, Athens, Greece, October 7-8, 2010.

39. T. A. Papadopoulos, E. Topriska, G. K. Papagiannis, G. C. Christoforidis, "Electrical Energy Consumption Analysis in Tertiary  Buildings", 3rd International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, Nicosia, Cyprus, May 19-20, 2011.

40. G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, T. A. Papadopoulos, S. McKay, "Identifying Barriers preventing the Widespread of Wind Power in Europe - The GP-WIND Project", 3rd International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, Nicosia, Cyprus, May 19-20, 2011.

41. K. V. Gouramanis, Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, K. Stasinos "Sheath Voltage Calculations in Long Medium Voltage Power Cables", δεκτό για παρουσίαση στο PowerTech,  2011 ΙΕΕΕ Trondheim, Trondheim, Norway, June 19-23, 2011.

42. T. A. Papadopoulos, Ch. G. Kaloudas, P. N. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis "Static and Dynamic Calculation of Short-Circuit Currents in Synchronous Generators", International Conference on Power Systems Transients - IPST, Delft, The Netherlands, June 14-17, 2011.

43. Ch. G. Kaloudas, T. A. Papadopoulos, K. V. Gouramanis, K. Stasinos, G. K. Papagiannis, "Simulation of Switching and Lightning Transients in Parallel Single-Core Underground Cables", 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Soest, Germany, September 5 - 8, 2011.

44. A. I. Chrysochos, T. A. Papadopoulos, G. K. Papagiannis, "Improved Time-Domain Modeling of Underground Cables", 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Soest, Germany, September 5 - 8, 2011.

45. P. N. Papadopoulos, M. D. Chatzisideris, T. A. Papadopoulos, A. G. Marinopoulos, G. K. Papagiannis, "Integration of Smart Grid Technologies in a MicroGrid with PV and FC units", 46th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Soest, Germany, September 5 - 8, 2011.

σε εθνικά συνέδρια


1. Π. Ντοκόπουλος, Ι. Γρηγοριάδης, Δ. Λαμπρίδης, Γ. Παπαγιάννης, Α. Σαραμούρτσης, Δ. Ταμπάκης, Ι. Πινάτσης, Ι. Καλογιάννης, Μ. Παππάς και Π. Ραφτόπουλος: Σύστημα τηλεπίβλεψης-τηλεχειρισμού και επεξεργασίας δεδομένων αιολικών σταθμών του Ο.Τ.Ε., 4o Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 6-8 Οκτ. 1992, Ξάνθη.

2. Γ. Παπαγιάννης: Εγκαταστάσεις σε κολυμβητήρια και σάουνες, Συνέδριο Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Διαδικασίες Εναρμόνισης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1997, Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ.

3. Α. Σαραμούρτσης, Γ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος, Ι. Χρηστίδης: Δυναμική ευστάθεια ιδιοπαραγωγής. Η περίπτωση εργοστασίου χημικής βιομηχανίας, Διεθνές Συνέδριο Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, CIGRE-TEE, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1998.

4. Γ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο σε επικοινωνία μέσα από το δίκτυο ισχύος, Διεθνές Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2002, ΠΣΔΜΗ – ASME, Προσυνέδριο Κοζάνης, 21-23 Μαρτίου 2002, Κοζάνη.

5. Αθ. Νταγκούμας, Γρ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος: Ανάλυση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο σε παγκόσμια κλίμακα, Διεθνές επιστημονικό συνέδριο HELECO 05, ΤΕΕ, 3 – 6 Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα.

6. Αθ. Νταγκούμας, Ν. Λέττας, Δ. Τσιαμήτρος, Γρ. Παπαγιάννης, Π. Ντοκόπουλος: Οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Διεθνές επιστημονικό συνέδριο HELECO 05, ΤΕΕ, 3 – 6 Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα.

 

σε ελληνικά περιοδικά


1. Γ. Παπαγιάννης: Internet η λεωφόρος προσπέλασης του κυβερνοχώρου, Περιοδικό Τεχνολογία, Σύλλογος Μηχ/γων Ηλ/γων Β. Ελλάδος, τεύχος 2, Μάιος 1995, σελ. 6-11.

2. Γ. Παπαγιάννης: Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τεχνογράφημα, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τ. 243, Ιούνιος 1998, σελ. 8-9.

3. Γ. Παπαγιάννης: Αφιέρωμα - Η 30χρονη διαδρομή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., Τεχνογράφημα, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τ. 243, Ιούνιος 2003, σελ. 10 -11.