Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Εισαγωγή

Το  Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ) ιδρύθηκε το 1975 με το Π.Δ. 289/75, ΦΕΚ Α85/29.4.75 στο τότε Τμήμα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Με το Π.Δ. 651/76 ΦΕΚ Α76/10-9-76 που διαχώριζε το παραπάνω τμήμα σε δύο νέα Τμήματα, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το εργαστήριο εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 266/93, ΦΕΚ Α93/9.7.93, άλλαξε η ονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κι έτσι το ΕΣΗΕ είναι σήμερα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.

Ιδρυτής του Εργαστηρίου και Διευθυντής του από το  1978 μέχρι το 2006 ήταν ο Καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος. Από το 2006 έως το 2010 Διευθυντής του ήταν ο Καθ. Αναστάσιος Μπακιρτζής, ενώ από το 2010 διευθυντής του είναι ο Καθ. Δημήτριος Λαμπρίδης. Το προσωπικό του ΕΣΗΕ αποτελείται συνολικά από 3 Καθηγητές, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή, 3 Λέκτορες, 6 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές (υποψήφιους διδάκτορες).

Κατοικίες χαμηλού άνθρακα