Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Εισαγωγή

Το  Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ) ιδρύθηκε το 1975 με το Π.Δ. 289/75, ΦΕΚ Α85/29.4.75 στο τότε Τμήμα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Με το Π.Δ. 651/76 ΦΕΚ Α76/10-9-76 που διαχώριζε το παραπάνω τμήμα σε δύο νέα Τμήματα, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, το εργαστήριο εντάχθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 266/93, ΦΕΚ Α93/9.7.93, άλλαξε η ονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κι έτσι το ΕΣΗΕ είναι σήμερα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.

Ιδρυτής του Εργαστηρίου και Διευθυντής του από το  1978 μέχρι το 2006 ήταν ο Καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος. Από το 2006 έως το 2010 Διευθυντής του ήταν ο Καθ. Αναστάσιος Μπακιρτζής, από το 2010 έως το 2013 ο Καθ. Δημήτριος Λαμπρίδης, από το 2013 έως το 2016 ο Καθ. Γρηγόρης Παπαγιάννης, ενώ από το 2016 Διευθυντής είναι ο Καθ. Αναστάσιος Μπακιρτζής. Το προσωπικό του ΕΣΗΕ αποτελείται συνολικά από 3 Καθηγητές, 3 Επίκουρους Καθηγητές και 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές (υποψήφιους διδάκτορες).