Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε να επισκευθείτε τη σελίδα
EN
GR
     

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

2018-07-02
Προηγμένες τεχνικές συν-προσομοίωσης (co-simulation) έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερα
2018-02-02
Ερευνητικό έργο - PV-ESTIA
Περισσότερα
2017-01-01
Ερευνητικό έργο - SToRES
Περισσότερα
picture

Άγγελος Μπουχουράς

 


Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 


abouhou@auth.gr, τηλ: 2310-996335

Aggelos Bouhouras

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 2005. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. το 2010. Από το 2010 απασχολείται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από το 2012 είναι επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΤΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας όπου διδάσκει σε προπτυχιακά μαθήματα, αλλά και στο ΜΠΣ Μηχατρονική.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα.

  • Μείωση απωλειών και βελτίωση αξιοπιστίας στα Δίκτυα Διανομής μέσω ανασχηματισμού της τοπολογίας τους.

  • Επίδραση στη βελτίωση αξιοπιστίας των συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής από την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

  • Μείωση απωλειών στα Δίκτυα Διανομής από την εγκατάσταση ΑΠΕ. Αρμονική ανάλυση στα Δίκτυα Διανομής μετά την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

  • Διερεύνηση των βέλτιστων σημείων στα Δίκτυα διανομής για αναβάθμιση του επιπέδου αυτοματισμού τους.

  • Ευφυή Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ευφυής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Ηλεκτρικές υπογραφές φορτίων Χαμηλής Τάσης και μέθοδοι Μη-Παρεμβατικής Τεχνικής αναγνώρισης φορτίων.

 

Δημοσιεύσεις

 

Σε Διεθνή Περιοδικά

Π1.       A.S. Bouhouras, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, " Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 32, Issue 5, June 2010, pp. 530-538, doi: 10.1016/j.ijepes.2009.06.005.

Π2.       A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, D.P. Labridis, P.S Dokopoulos "Installation of PV systems in Greece—Reliability improvement in the transmission and distribution systems", EPSR, Vol. 8, Issue. 5, May 2010, pp. 547-555, doi: 10.1016/j.epsr.2009.10.018.

Π3.       A.S Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis, "Feasibility study of the implementation of A.I. automation techniques in modern power distribution networks", EPSR, Vol. 8, Issue. 5, May 2010, pp. 495-505, doi: 10.1016/j.epsr.2009.10.028.

Π4.       A.S Bouhouras, G.T. Andreou, D.P Labridis, A.G Bakirtzis, "Selective Automation Upgrade in Distribution Networks Towards a Smarter Grid" IEEE Transaction on Smart Grid, Vol. 1, Issue 3, December 2010, pp. 278-285, doi: 10.1109/TSG.2010.2080294.

Π5.       A.S Bouhouras, D.P. Labridis, "Influence of load alterations to optimal network reconfiguration for loss reduction" EPSR, Vol.86, May 2012, pp. 17-27, doi: 10.1016/j.epsr.2011.11.023

Π6.      Aggelos S. Bouhouras, Apostolos N. Milioudis, Dimitris P. Labridis, “Development of distinct load signatures for higher efficiency of NILM algorithms” EPSR, Vol.117, December 2014, pp. 163-171, doi:10.1016/j.epsr.2014.08.015.

Π7.    A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P. Labridis​, "Multi-objective planning tool for the installationof renewable energy sources", IET Generation Transmission & Distribution, Vol. 9, issue 13, pp. 1782-1789, 2015, doi: 10.1049/iet-gtd.2014.1054​.

Π8.      A.S Bouhouras, K.I. Sgouras, P.A. Gkaidatzis, D.P. Labridis​, "Optimal active and reactive power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type", IJEPES, ​Vol. 78, pp. 445-454, June 2016, doi:10.1016/j.ijepes.2015.12.014​.

Π9.       P.A. Gkaidatzis, D.I. Doukas, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras & D.P. Labridis "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation", International Journal of Sustainable Energy, doi:10.1080/14786451.2015.1043913.

Π10.     P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.I. Doukas & D.P. Labridis "A Method for Efficient RES Penetration under Distributed Generation Placement Approach ", J. Mod. Power Syst. Clean Energy, accepted.

 

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές

Σ1.        A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, I.T. Papaioannou, D.P. Labridis, C.K. Evaggelopoulou, L.K Koutrouli, P.S Dokopoulos, "Reliability improvement resulting from the integration of PV systems in the Interconnected Greek Transmission System", IEEE Proceedings of the 5th International Conference on European Electricity Market, EEM 2008, Lisbon, Portugal, May 28-30, 2008, pp. 6, doi: 10.1109/EEM.2008.4579062.

Σ2.        A.G. Marinopoulos, A.S. Bouhouras, I.T. Papaioannou, D.P. Labridis, M.D. Exioglou, A.N. Theodoridis, "Siting and installation of PV systems in Greece and their contribution in the reliability of the distribution network", IEEE Proceedings of the 5th International Conference on European Electricity Market, EEM 2008, Lisbon, Portugal, May 28-30, 2008, pp. 6, doi: 10.1109/EEM.2008.4579059.

Σ3.        I.T Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. Labridis, "Harmonic impact of small photovoltaic systems connected to the LV distribution network", IEEE Proceedings of the 5th International Conference on European Electricity Market, EEM 2008, Lisbon, Portugal, May 28-30, 2008, pp. 6, doi: 10.1109/EEM.2008.4579061.

Σ4.        I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, "Harmonic Modeling and Simulation of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV Distribution Network", 6th Med Power, Thessaloniki, Greece, 2-5 November 2008.

Σ5.        A.S. Bouhouras, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, "Artificial Intelligence Solution for Power Restoration in Distribution Networks-Thorough Cost Estimation and Reliability Improvement", 6th Med Power, Thessaloniki, Greece, 2-5 November 2008.

Σ6.        A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, I.T. Papaioannou, D.P. Labridis and P.S. Dokopoulos: “Reliability Improvement in the Greek Power System Resulting by Installation of Photovoltaic Systems,” 6th Med Power, Thessaloniki, Greece, 2-5 November 2008.

Σ7.        A.G. Marinopoulos, A.S. Bouhouras, G.K. Peltekis, A.K. Makrygiannis, D.P. Labridis, "PV systems penetration and allocation to an urban distribution network: A power loss reduction approach", Power Tech, 2009 IEEE Bucharest, Bucharest, Romania, June 28 -July 2, 2009, doi: 10.1109/PTC.2009.5281898.

Σ8.        A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis,  "Reliability Improvement in Distribution Networks by the Upgrade of Critical Switches", IEEE Proceedings of the 7th International Conference on European Electricity Market, EEM 2010, Madrid, Spain, June 23-25, 2010, pp. 6.

Σ9.        A.S Bouhouras, G.T. Andreou, A.N. Milioudis, D.P. Labridis, "Signature of Residential Low Voltage Loads", IEEE International Conference on Industrial Technology, pp. 89-94, 19-21 March 2012, Athens, Greece, doi: 10.1109/ICIT.2012.6209919.

Σ10.      A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, A.N. Milioudis, V.N. Katsanou, D.P. Labridis, "Siting and Sizing of Photovoltaic Systems Subject to Several Parameters", IEEE International Conference on Industrial Technology, pp. 711-718, 19-21 March 2012, Athens, Greece, doi: 10.1109/ICIT.2012.6210022.

Σ11.      A.S. Bouhouras, A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis, "Load signatures improvement through the determination of a spectral coefficient for load identification", IEEE Proceedings of the 9th International Conference on European Electricity Market, EEM 2012, Florence, Italy, May 10-12, doi: 10.1109/EEM.2012.6254662.

Σ12.      A.S. Bouhouras, A.T. Papadopoulos, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, “Loss Reduction via Network Reconfigurations in Distribution Networks with Photovoltaic Units Installed” 10th International Conference on the European Electricity Market (EEM 13), Stockholm, Sweden, May 27-31, 2013, doi: 10.1109/EEM.2013.6607392.

Σ13.      A.S. Bouhouras, A.T. Papadopoulos, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, “Systematic Sensitivity Analysis Regarding the Influence of Distributed Generation Units Allocation to the Optimal Reconfiguration for Loss Reduction”, 48th Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2013), Dublin, Ireland, 2-5 September 2013, doi: 10.1109/UPEC.2013.6714926.

Σ14       A.S Bouhouras, G.C. Christoforidis, C. Parisses, D.P. Labridis, “Reducing Network Congestion in Distribution Networks with High DG Penetration via Network Reconfiguration", 11th International Conference on the European Energy Market (EEM14), Krakow, Poland, May 28-30, 2014, doi: 10.1109/EEM.2014.6861255.

Σ15       A.S. Bouhouras, G.C. Christoforidis, “Harmonic Behavior of Residential Low Voltage Appliances for Load Signatures Formulation", International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources, Kozani, Greece, June 01-03, 2014.

Σ16       A. S. Bouhouras, G. N. Evmiridis, C. T. Iraklis, . P. Labridis, “Mitigating Distribution Network Congestion due to High DG penetration", 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2014), Athens, Greece, 2-5 November, 2014, doi: 10.1049/cp.2014.1638.

Σ17       A.S. Bouhouras, M. Vaggos, N. Poulakis, G.C. Christoforidis, “Load Signatures Enhancement via Odd-Order Harmonic Currents", 16 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2016), Florence, Italy, 7-10 June, 2016, doi: 10.1109/EEEIC.2016.7555497.

Σ18       A.S. Bouhouras,  P.A. Gkaidatzis, K.I. Sgouras, D.I. Doukas, D.P. Labridis “Energy Loss Reduction in Distribution Networks via ODGP", 13th European Energy Market Conference (EEM 2016), Porto, Lisbon, 6-9 June, 2016, doi: 10.1109/EEM.2016.7521181.

Σ19       P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, D.I. Doukas,  K.I. Sgouras,  D.P. Labridis “Application and evaluation of UPSO to ODGP in radial Distribution Networks ", 13th European Energy Market Conference (EEM 2016), Porto, Lisbon, 6-9 June, 2016, doi: 10.1109/EEM.2016.7521223.

Σ20       D.I. Doukas, P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P. Labridis, “Οn reverse power flow modelling in distribution grids", 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transsmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), Belgrade, Serbia, 6-9 November, 2016, presented.

Σ21       P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.I. Doukas, D.P. Labridis, “Optimal Distributed Generation Placement Problem for Renewable and DG Units: An Innovative Approach", 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transsmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), Belgrade, Serbia, 6-9 November, 2016, presented.

 

Ερευνητικά Προγράμματα

2007        Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού Διανεμημένης Ενέργειας (EU-DEEP) για την προώθηση υλοποίησης μεγάλης κλίμακας έργων διανεμημένων ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη” (FP6, SES6-CT-2003-503516), Επ. Υπεύθυνος Καθ. ΑΠΘ  Π. Ντοκόπουλος.

2007-2008   Συμμετοχή στο έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Τμήματος με τίτλο “Αναμόρφωση του υπάρχοντος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών”, κωδ. Έργου 21534, Επ. Υπεύθυνος Αν. Καθ. ΑΠΘ  Π. Μήτκας.

2008-2009   Ηλεκτρολογικές μελέτες έργου ΚΥΤ GIS 400 kV/150 kV Αλιβερίου" , Επ. Υπεύθυνος Αναπλ, Καθηγητής Παντελεήμων Μικρόπουλος.

2010-2012   Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Έξυπνα Δίκτυα – Μετρολογία για έξυπνα δίκτυα” - ENG04 Smart Grids, Joint Researcher Project (JRP) and Researcher Excellence Grant (REG).

2014           Υποτροφία Αριστείας – Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής).

2014        Ερευνητής στο Πρόγραμμα  «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ – Μία πλατφόρμα λογισμικού πολλών μεταβλητών για την εκτίμηση της επίδρασης στρατηγικών αποφάσεων στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

2016          Ερευνητής στο Πρόγραμμα  “Ανάπτυξη αλγορίθμου αναγνώρισης φορτίων Χαμηλής τάσης μέσω μη Παρεμβατικής Τεχνικής” που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή κ.Γιώργο Χριστοφορίδη.